รีวจิง (ญี่ปุ่น: 龍神 โรมาจิ: Ryūjin) หรือรีวโอ นับเป็นหนึ่งในจตุมหาราชทั้งสี่ของญี่ปุ่น

ภาพวาดเจ้าหญิงทะมะโมะริ ขโมยพลอยของรีวจิง

ริวโอ เป็นผู้ปกครองท้องทะเล มีลักษณะเป็นมังกรตัวมหึมา ถ้าหากจะเปรียบเทียบแล้ว จตุมหาราชทั้งสี่นี้ ได้รับอิทธิพลมาจากการเผยแพร่วัฒนธรรมจากอินเดีย ซึ่งจตุมหาราชทั้งสี่นี้ ริวโอ ก็คือ ท้าววิรูปักษ์ จอมนาคาตามความเชื่อของลัทธิพราหมณ์-ฮินดูนั่นเอง

ดูเพิ่มแก้ไข