ริสา หงษ์หิรัญ หรือ เบคกี้ รัสเซลล์ (Becky Russell) ชื่อจริง รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ชื่อเล่น เบคกี้ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นักแสดง นางแบบ อดีตสาวแพรว [1] และรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ อันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2531 (1988) เจ้าของแบรนด์ Becky Russell (เบคกี้ รัสเซลล์)

ริสา หงษ์หิรัญ
เกิด16 ธันวาคม พ.ศ. 2512 (54 ปี)
ประเทศไทย
สัญชาติอเมริกัน-ฟิลิปปินส์
อาชีพนักธุรกิจ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ นางแบบ นักแสดง
ตำแหน่งนักธุรกิจ พิธีกร นักแสดง
รางวัลรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ อันดับ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
เว็บไซต์http://www.beckyrussell.com

ประวัติ

แก้

ริสา หงษ์หิรัญ เป็นลูกครึ่งอเมริกัน-ฟิลิปปินส์ เกิดและเติบโตที่ประเทศไทย

การศึกษา

แก้

ริสา หงษ์หิรัญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ต่อมาได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันกำลังศึกษา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน

แก้

ละครโทรทัศน์

แก้
 • ๒๕๓๓ โก๋ตี๋กี๋หมวย ช่อง 3 สถาพร นาควิลัย, ตรีรัก รักการดี, มณีนุช เสมรสุต, ศานติ สันติเวชกุล, ริสา หงษ์หิรัญ, อานนท์ สุวรรณเครือ
 • ๒๕๓๖ คนละโลก ช่อง 5 ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ปรียานุช บานประดับ, ริสา หงษ์หิรัญ
 • ๒๕๓๖ เหลี่ยมลูกไม้ ช่อง 9 ยุรนันท์ ภมรมนตรี, แสงระวี อัศวรักษ์, สุธิตา เกตานนท์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ริสา หงษ์หิรัญ, นิสา วงศ์วัฒน์
 • ๒๕๔๐ สวรรค์ยังมีชั้น ช่อง 5 ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อภิชาติ หาลลำเจียก, ริสา หงษ์หิรัญ
 • ๒๕๖๒ กลับไปสู่วันฝัน ช่อง พีพีทีวี ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, กฤษฎา พรเวโรจน์, ธนา สุทธิกมล, กวี ตันจรารักษ์, สิรินาถ สุคันธรัต, ริสา หงษ์หิรัญ

ภาพยนตร์

แก้

ละครเวที

แก้

พิธีกร

แก้

รายการโทรทัศน์

แก้
 • รายการเคาะกระทะ

รางวัลที่ได้รับ

แก้
 • ๒๕๕๘ บุคคลดีเด่นด้านสังคม ในงานเทียนส่องใจ ประจำปี ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย [2]
 • ๒๕๕๘ แม่ดีเด่นวันนี้ กรุงเทพมหานคร
 • ๒๕๓๑ รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ อันดับ ๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. รียูเนี่ยน!! ย้อนตำนาน “หนุ่มสาวแพรว” ยุค 80-90 มีใครบ้าง? ไปดู
 2. ๒๕๕๘ บุคคลดีเด่นด้านสังคม ในงานเทียนส่องใจ ประจำปี ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย[ลิงก์เสีย]
 3. [https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/035/1.PDF ประกาศสํานกนายกรัฐมนตร เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๕๕] เล่ม 129 ตอน 35 ข หน้า 1 3 ธันวาคม 2555