ริสา หงษ์หิรัญ

ริสา หงษ์หิรัญ หรือ โค้ช เบคกี้ รัสเซลล์ (Coach Becky Russell) (PCC-Professional Certified Coach) ชื่อจริง รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ชื่อเล่น เบคกี้ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดารานักแสดง นางแบบสาว อดีตสาวแพรว [1] และรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ อันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2531 (1988) เจ้าของแบรนด์ Becky Russell (เบคกี้ รัสเซลล์) และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BJ Revive และ BioProwell

Professional Certified Coach
BECKY RUSSELL
ริสา หงษ์หิรัญ (เบคกี้)
เกิด16 ธันวาคม พ.ศ. 2512 (53 ปี)
ประเทศไทย
อาชีพนักธุรกิจ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ นางแบบ นักแสดง Coach
ตำแหน่งนักธุรกิจ พิธีกร นักแสดง Coach
รางวัลรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ อันดับ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
เว็บไซต์https://www.facebook.com/beckyrisa

ประวัติแก้ไข

ริสา หงษ์หิรัญ มีสัญชาติไทย เชื้อชาติฟิลิปปินส์-อเมริกัน เกิดและเติบโตที่ประเทศไทย

การศึกษาแก้ไข

ริสา หงษ์หิรัญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ต่อมาได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันกำลังศึกษา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 • นิสิตระดับปริญญาเอก สาขา พัฒนศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานเนติบัณฑิตสภา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ. รุ่นที่ ๗)[2]
 • Financial Statement for Directors (FSD) 6/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)[3]
 • Director Certification Program (DCP) 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย[4]
 • MMS Coach Training (CT) 2017 The MMS Worldwide Institute [5]
 • Mentoring and coaching at work 2017 Panyapiwat Institute of Management (PIM)[6]
 • Storytelling for Leaders 2017 Panyapiwat Institute of Management (PIM)
 • Points of you : Creative Tools for Training & Development 2018
 • WIAL : Action Learning Coach

การทำงานแก้ไข

 • กรรมการ Bunka Fashion School
 • Marketing Director of ICF Bangkok Charter Chapter
 • กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไหมทอง จำกัด
 • กรรมการบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
 • กรรมการบริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการและ รอง CEO บริษัท ช้อปโกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด สถานีโทรทัศน์ Shop Channel
 • ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม S-CHANNEL (2552 - 2562)
 • ผู้ประนีประนอม ประจำศาลแรงงานกลาง (2559 - 2561)
 • กรรมการบริหารหลักสูตร The Master ของ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB)[7]

งานด้านสังคมแก้ไข

 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเด็กและเยาวชน จ.ปทุมธานี 2562-2565
 • ผู้ไกล่เกลี่ยประจำศาลแรงงานกลาง ปี 2550-2561
 • กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์
 • ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • อาสากาชาด รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

ผลงานละครโทรทัศน์แก้ไข

 • 2533 โก๋ตี๋กี๋หมวย ช่อง 3 สถาพร นาควิลัย, ตรีรัก รักการดี, มณีนุช เสมรสุต, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ศานติ สันติเวชกุล, บู๊ วิบูลย์นันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ริสา หงษ์หิรัญ, ชนานา นุตาคม, อานนท์ สุวรรณเครือ
 • 2536 คนละโลก ช่อง 5 ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ปรียานุช บานประดับ, บดินทร์ ดุ๊ก, ตฤณ เศรษฐโชค, ริสา หงษ์หิรัญ, พิศมัย วิไลศักดิ์
 • 2536 เหลี่ยมลูกไม้ ช่อง 9 ยุรนันท์ ภมรมนตรี, แสงระวี อัศวรักษ์, สุธิตา เกตานนท์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, พิศมัย วิไลศักดิ์, ริสา หงษ์หิรัญ, นิสา วงศ์วัฒน์, วรายุฑ มิลินทจินดา
 • 2540 สวรรค์ยังมีชั้น ช่อง 5 ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สรพงศ์ ชาตรี, อภิชาติ หาลำเจียก, น้ำฝน โกมลฐิติ, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ณัฐนี สิทธิสมาน, อมรา อัศวนนท์, ริสา หงษ์หิรัญ,โอลิเวอร์ พูพาร์ต, มารศรี ณ บางช้าง
 • 2541 เงาไม้ในน้ำ ช่อง 3 อภิชาติ พัวพิมล, คลาวเดีย จักรพันธ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ริสา หงส์หิรัญ, สุริยา เยาวสังข์
 • 2541 แหม่มจ๋า ช่อง 3 ยุทธพิชัย ชาญเลขา, ชาช่า อัลเทอร์เมท, บดินทร์ ดุ๊ก, ไพโรจน์ สังวริบุตร, วิทิต แลต, ริสา หงส์หิรัญ, ลักษณ์ อภิชาติ, ราม ราชพงษ์
 • 2547 หลังคาแดง ช่อง 7 ดนุพร ปุณณกันต์, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ริสา หงษ์หิรัญ, สินจัย เปล่งพานิช, ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ชรัส เฟื่องอารมย์, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
 • 2548 อังกอร์ 2 ช่อง 7 วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, สาวิกา ไชยเดช, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, ริสา หงษ์หิรัญ, กรุง ศรีวิไล, ฤทธิ์ ลือชา, ตฤณ เศรษฐโชค
 • 2562 กลับไปสู่วันฝัน ช่อง พีพีทีวี ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, กฤษฎา พรเวโรจน์, ธนา สุทธิกมล, กวี ตันจรารักษ์, สิรินาถ สุคันธรัต, ริสา หงษ์หิรัญ

ภาพยนตร์แก้ไข

มิวสิควีดีโอแก้ไข

ละครเวทีแก้ไข

คอนเสิร์ตแก้ไข

 • ๒๕๖๐ ศิลปินรับเชิญ ในคอนเสิร์ตการกุศล "ขุ่นแม่ขอร้อง" ไกรวิทย์ พุ่มสุโข & มัม ลาโคนิคส์ (27 สิงหาคม 2560)
 • ๒๕๖๐ ศิลปินรับเชิญ ในคอนเสิร์ต This is a moment by นนทิยา จิวบางป่า (26 พฤศจิกายน 2560)

วิทยากรแก้ไข

พิธีกรแก้ไข

รายการโทรทัศน์แก้ไข

 • รายการเคาะกระทะ

ผลิตภัณฑ์แก้ไข

- Q10 Plus Citrus Bioflavonoids

- Lacto Duo

- Lactomin Plus

- Lactomin

- Lutien Plus

- Acerola C

โฆษณาแก้ไข

 • สบู่น้ำนมอาบผิว คาร์วีน่า

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • ๒๕๕๘ บุคคลดีเด่นด้านสังคม ในงานเทียนส่องใจ ประจำปี ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย [8]
 • ๒๕๕๘ แม่ดีเด่นวันนี้ กรุงเทพมหานคร
 • ๒๕๓๑ รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ อันดับ ๑

เหรียญกาชาดแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พ.ศ. 2564 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) [9]

พ.ศ. 2555 -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) [10]

อ้างอิงแก้ไข

 1. รียูเนี่ยน!! ย้อนตำนาน “หนุ่มสาวแพรว” ยุค 80-90 มีใครบ้าง? ไปดู
 2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ. รุ่นที่ ๗)
 3. Financial Statement for Directors (FSD) 6/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 4. Director Certification Program (DCP) 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 5. "MMS Coach Training (CT) 2017 The MMS Worldwide Institute". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-07. สืบค้นเมื่อ 2017-08-18.
 6. Mentoring and coaching at work 2017 Panyapiwat Institute of Management (PIM)
 7. "ประวัติการทำงาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-20. สืบค้นเมื่อ 2017-08-18.
 8. ๒๕๕๘ บุคคลดีเด่นด้านสังคม ในงานเทียนส่องใจ ประจำปี ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย[ลิงก์เสีย]
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๒ ข, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔, หน้า ๑๗
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๒๑๕

[1]

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0