รายพระนามเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เชคแห่งคูเวต (ค.ศ. 1752–1961)แก้ไข

เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต (ค.ศ. 1961–ปัจจุบัน)แก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  เชคอับดุลเลาะห์ อัลซาเล็ม อัศเศาะบาห์ 19 มิถุนายน 1961 24 พฤศจิกายน 1965
  เชคเศาะบาห์ อัลซาเล็ม อัศเศาะบาห์ 24 พฤศจิกายน 1965 31 ธันวาคม 1977
  เชคญาบิร อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์
(เศาะบาห์ที่ 3 แห่งคูเวต)
31 ธันวาคม 1977 15 มกราคม 2006
  เชคซาอัด อัลอับดุลเลาะห์ อัลซาเล็ม อัศเศาะบาห์
(ซาอัดที่ 1 แห่งคูเวต)
15 มกราคม 2006 24 มกราคม 2006
  เชคเศาะบาห์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์
(เศาะบาห์ที่ 4 แห่งคูเวต)
29 มกราคม 2006 29 กันยายน 2020
  เชคนาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์
(นาวาฟที่ 1 แห่งคูเวต)
29 กันยายน 2020 ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข