รายพระนามรัชทายาทโปรตุเกส

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามรัชทายาทโปรตุเกส รายพระนามนี้รวบรวมบุคคลที่มีสิทธิในการสืบราชบัลลงก์ราชอาณาจักรโปรตุเกสตามที่ควรจะเป็น ยามที่พระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคต ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิตามสายพระโลหิตที่จะได้สืบบัลลังก์ บุคคลที่ได้ขึ้นครองราชย์จะแสดงเป็นตัวสีเข้ม บุตรที่ตายคลอด หรือสิ้นพระชนม์ตั้งแต่เป็นทารกจะไม่ถูกรวมในรายนามนี้

ประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสในช่วงต้น จะไม่มีกฎการสืบราชสันตติวงศ์ที่ตายตัว และจะมีเพียงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะได้สืบบัลลังก์ โดยเฉพาะในยามที่พระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชโอรส ซึ่งเป็นการสืบทายาทโดยการสันนิษฐาน

ราชวงศ์เบอร์กันดี (ค.ศ. 1139 - 1383)แก้ไข

รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์โปรตุเกส ราชวงศ์เบอร์กันดี
พระรูป รัชทายาท ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
การสืบราชสันตติวงศ์ไม่แน่นอน กษัตริย์อาฟงซูที่ 1
(ค.ศ. 1139 - 1185)
 
อินฟันเตเอ็นริเก พระโอรส 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1147 ประสูติ ค.ศ. 1155 สิ้นพระชนม์ ?
อินฟันตาอูร์รากา
พระขนิษฐา (ค.ศ. 1148-1154)
 
อินฟันเตซังชู
พระอนุชา (ค.ศ. 1154-1155)
 
  อินฟันเตซังชู พระโอรส ค.ศ. 1155 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1185 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตาอูร์รากา
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1155-1156)
 
อินฟันเตฌูเอา
พระอนุชา (ค.ศ. 1156-1164)
อินฟันตาอูร์รากา สมเด็จพระราชินีแห่งเลออง
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1164-1178)
 
อินฟันตาเตเรซา
พระธิดา (ค.ศ. 1178-1185)
 
อินฟันเตอาฟงซู
พระโอรส (ค.ศ. 1185)
 
  อินฟันเตอาฟงซู พระโอรส 6 ธันวาคม ค.ศ. 1185 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 26 มีนาคม ค.ศ. 1211 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตาเตเรซา
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1185-1186)
 
กษัตริย์ซังชูที่ 1
(ค.ศ. 1185 - 1211)
 
เจ้าชายไรมุนโด
พระอนุชา (ค.ศ. 1186-1189)
อินฟันเตเปดรู
พระอนุชา (ค.ศ. 1189-1207)
 
อินฟันเตซังชู
พระโอรส (ค.ศ. 1209-1211)
 
  อินฟันเตซังชู พระโอรส 26 มีนาคม ค.ศ. 1211 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 25 มีนาคม ค.ศ. 1223 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันเตอาฟงซู
พระอนุชา
 
กษัตริย์อาฟงซูที่ 2
(ค.ศ. 1211 - 1223)
 
  อินฟันเตอาฟงซู เคานท์แห่งบูโลญ พระอนุชา 25 มีนาคม ค.ศ. 1223 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 4 มกราคม ค.ศ. 1284 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันเตเฟร์นันโด ลอร์ดแห่งเซอร์ปา
พระอนุชา (ค.ศ. 1223-1246)
 
กษัตริย์ซังชูที่ 2
(ค.ศ. 1185 - 1211)
 
อินฟันเตเปดรู เคนท์แห่งอูร์เกล
พระปิตุลา (ค.ศ. 1246-1248)
 
  อินฟันเตเปดรู เคนท์แห่งอูร์เกล พระปิตุลา 4 มกราคม ค.ศ. 1248 พระนัดดาเป็นพระมหากษัตริย์ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1258 สิ้นพระชนม์ อินฟันตาเตเรซา สมเด็จพระราชินีแห่งเลออง
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1248-1250)
 
กษัตริย์อาฟงซูที่ 3
(ค.ศ. 1185 - 1211)
 
อินฟันตามาฟัลดา สมเด็จพระราชินีแห่งคาสตีล
พระขนิษฐา (ค.ศ. 1250-1256)
 
?
การสืบราชสันตติวงศ์ไม่แน่นอน
  อินฟันตาบลังกา พระธิดา 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1259 ประสูติ ค.ศ. 1260 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส ?
- อินฟันเตเฟร์นันโด พระโอรส ค.ศ. 1260 ประสูติ ค.ศ. 1262 สิ้นพระชนม์ อินฟันตาบลังกา
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1260-1251)
 
อินฟันเตดินิส
พระอนุชา (ค.ศ. 1261-1262)
 
  อินฟันเตดินิส พระโอรส ค.ศ. 1262 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1279 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตาบลังกา
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1279-1288)
 
อินฟันเตอาฟงซู
พระอนุชา (ค.ศ. 1263-1279)
อาฟงซูแห่งโปรตุเกส ลอร์ดแห่งปอร์ตาเลเกร พระอนุชา 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1279 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 3 มกราคม ค.ศ. 1290 พระมหากษัตริย์มีพระธิดา อินฟันตาบลังกา

1279–1288, พระเชษฐภคินี

 

กษัตริย์ดีนิสที่ 1

 

อินฟันเตอาฟงซู, ลอร์ดแห่งไลเรีย 1288–1290, พระโอรส
  อินฟันต้าคอนสแตนซา พระธิดา 3 มกราคม ค.ศ. 1290 ประสูติ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1291 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อาฟงซูแห่งโปรตุเกส ลอร์ดแห่งปอร์ตาเลเกร พระปิตุลา
  อินฟันเตอาฟงซู พระโอรส 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1291 ประสูติ 7 มกราคม ค.ศ. 1325 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ คอนสแตนซา สมเด็จพระราชินีแห่งกีสตียา

1291–1313, พระเชษฐภคินี

 

อินฟันตามาเรีย 1313–1315, พระธิดา
 
อินฟันเตอาฟงซู 1315–1317, พระโอรส
อินฟันเตดินิส 1317–1318, พระโอรส
อินฟันตามาเรีย 1318–1320, พระธิดา
 
อินฟันเตเปโดร

1320–1325, พระโอรส

 

  อินฟันเตเปโดร พระโอรส 7 มกราคม ค.ศ. 1325 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1357 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตามาเรีย 1325–1326, พระเชษฐภคินี

 

กษัตริย์อาฟงซูที่ 4

 

อินฟันเตโจอาว

1326–1327, พระอนุชา

มาเรีย สมเด็จพระราชินีแห่งกัสติยา 1327–1342, พระเชษฐภคินี
 
อินฟันตามาเรีย 1342–1344, พระธิดา
อินฟันเตลูอิส 1344, พระโอรส
อินฟันตามาเรีย 1344–1345, พระธิดา
อินฟันเตเฟรนันโด1345–1357, พระโอรส
 
  อินฟันเตเฟรนันโด พระโอรส 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1357 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 18 มกราคม ค.ศ. 1367 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตามาเรีย มาร์ชิโอเนสแห่งตอร์คอซา, พระเชษฐภคินี กษัตริย์เปดรูที่ 1

 

อินฟันตามาเรีย มาร์ชิโอเนสแห่งตอร์คอซา พระเชษฐภคินี 18 มกราคม ค.ศ. 1367 พระอนุชาเป็นพระมหากษัตริย์ กุมภาพันธ์ ค.ศ.1373 พระมหากษัตริย์มีพระธิดา พระเจ้าเปโดรที่ 1 แห่งกัสตียา 1367–1369, พระญาติ
 
กษัตริย์เฟรนันโดที่ 1

 

เบียทริซแห่งกัสตียา 1369, พระญาติ
คอนสแตนซ์แห่งกัสตียา ดัชเชสแห่งแลงคาสเตอร์ 1369–1373, พระญาติ
 
  อินฟันตาเบียทริซ พระธิดา กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1373 ประสูติ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1382 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อินฟันตามาเรีย มาร์ชิโอเนสแห่งตอร์คอซา

1373–a. 1375, พระปิตุจฉา

คอนสแตนซ์แห่งกัสตียา ดัชเชสแห่งแลงคาสเตอร์ a. 1375–1382, พระญาติ
 
อินฟันเตเฟร์นันโด พระโอรส 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1382 ประสูติ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1382 สิ้นพระชนม์ อินฟันตาเบียทริซ, พระเชษฐภคินี

 

  เบียทริซ สมเด็จพระราชินีแห่งกัสตียา พระธิดา 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1382 ประสูติ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1383 ทรงอ้างสิทธิ์ คอนสแตนซ์แห่งกัสตียา ดัชเชสแห่งแลงคาสเตอร์
1382–1383, พระญาติ
 

แม้ว่าพระเจ้าเฟรนันโดจะตั้งให้เบียทริซเป็นรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ต่อไป (โดยมีสมเด็จพระราชินีเลโอนอร์สำเร็จราชการ) แต่พระนางก็มิได้รับความนิยมนักเพราะมีความเกรงกลัวกันว่าพระสวามีของพระนางคือ พระเจ้าฆวนที่ 1 แห่งกัสตียาจะผนวกอาณาจักรเสีย หลังเหตุการณ์วิกฤติการณ์สืบราชสมบัติโปรตุเกส 1383–1385, โจอาว อัศวินแห่งอาวิซ พระอนุชานอกกฎหมายในพระเจ้าเฟรนันโดสืบราชสมบัติต่อ

ราชวงศ์อาวิซ (1385–1580)แก้ไข

พระรูป รัชทายาท ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
การสืบราชสันตติวงศ์ไม่แน่นอน 1385–1388 โจอาวที่ 1

 

อินฟันตาบลังกา พระธิดา 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1388 ประสูติ 6 มีนาคม ค.ศ. 1389 สิ้นพระชนม์ ว่าง 1388–1389
การสืบราชสันตติวงศ์ไม่แน่นอน 1389–1390
อินฟันเตอาฟงซู พระโอรส 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1390 ประสูติ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1400 สิ้นพระชนม์ ว่าง 1390–1391
อินฟันเตดูอาร์เต้ 1391–1400, พระอนุชา

 

  อินฟันเตดูอาร์เต้ พระโอรส 22 ธันวาคม ค.ศ. 1400 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 14 สิงหาคม 1433 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันเตเปโดร ดยุคแห่งโคอิมบรา 1400–1429, พระอนุชา

 

อินฟันเตโจอาว 1429–1433, พระโอรส
อินฟันเตอาฟงซู 1433, พระโอรส

 

  เจ้าชายอาฟงซู เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 14 สิงหาคม 1433 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 9 กันยายน ค.ศ. 1438 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตาฟิลิปปา 1433, พระเชษฐภคินี ดูอาร์เต้

 

อินฟันเตเฟรนันโด 1433–1438, พระอนุชา

 

  เจ้าชายเฟรนันโด เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระอนุชา 9 กันยายน ค.ศ. 1438 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 29 มกราคม ค.ศ. 1451 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อินฟันตาฟิลิปปา 1438–1439, พระเชษฐภคินี อาฟงซูที่ 5

 

อินฟันตาเลโอนอร์ 1439–1448, พระขนิษฐา

 

อินฟันเตโจอาว 1448–1451, พระโอรส
เจ้าชายโจอาว เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 29 มกราคม ค.ศ. 1451 ประสูติ กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1451 สิ้นพระชนม์ อินฟันเตเฟรนันโด , พระปิตุลา

 

  เจ้าชายเฟรนันโด เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระอนุชา กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1451 พระภาติยะสิ้นพระชนม์ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1452 พระมหากษัตริย์มีพระธิดา อินฟันเตโจอาว, พระโอรส
  เจ้าหญิงฆัวนา เจ้าหญิงแห่งโปรตุเกส พระธิดา 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1452 ประสูติ 3 มีนาคม ค.ศ. 1455 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อินฟันเตเฟรนันโอ ดยุคแห่งเบฌา, พระปิตุลา

 

  เจ้าชายโจอาว เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 3 มีนาคม ค.ศ. 1455 ประสูติ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1481 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตาฆัวนา 1455–1475, พระเชษฐภคินี

 

อินฟันเตอาฟงซู 1475–1481, พระโอรส

 

  เจ้าชายอาฟงซู เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 28 สิงหาคม ค.ศ. 1481 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1491 สิ้นพระชนม์ อินฟันตาฆัวนา 1481–1490, พระปิตุจฉา

 

โจอาวที่ 2

 

อินฟันเตมานูเอล ดยุคแห่งวีซู 1490–1491, พระญาติ

 

  อินฟันเตมานูเอล ดยุคแห่งวีซู พระญาติ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1491 เจ้าชายรัชทายาทสิ้นพระชนม์ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1495 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีเลโอนอร์, พระขนิษฐา

 

  สมเด็จพระราชินีเลโอนอร์ พระขนิษฐา 25 ตุลาคม 1495 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1498 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อินฟันตาอิซาเบล ดัชเชสแห่งบรากันซา, พระขนิษฐา

 

มานูเอลที่ 1

 

  เจ้าชายมิเกล ดา ปาซ เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 24 สิงหาคม ค.ศ. 1498 ประสูติ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1500 สิ้นพระชนม์ สมเด็จพระราชินีเลโอนอร์, พระปิตุจฉา

 

  สมเด็จพระราชินีเลโอนอร์ พระขนิษฐา 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1500 พระภาคิไนยสิ้นพระชนม์ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1502 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อินฟันตาอิซาเบล ดัชเชสแห่งบรากันซา, พระขนิษฐา

 

  เจ้าชายโจอาว เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 6 มิถุนายน ค.ศ. 1502 ประสูติ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1521 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีเลโอนอร์ 1502–1503, พระปิตุจฉา

 

อินฟันตาอิซาเบล 1503–1506, พระขนิษฐา

 

อินฟันเตลูอิส ดยุกแห่งเบฌา 1506–1521, พระอนุชา

 

  เจ้าชายลูอิส เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระอนุชา 13 ธันวาคม ค.ศ. 1521 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1526 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อินฟันเต เฟรนันโด, พระอนุชา

 

โจอาวที่ 3

 

เจ้าชายอาฟงซู เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1526 ประสูติ 12 เมษายน ค.ศ. 1526 สิ้นพระชนม์ อินฟันเตลูอิส ดยุกแห่งเบฌา, พระปิตุลา

 

  เจ้าชายลูอิส เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระอนุชา 12 เมษายน ค.ศ. 1526 พระภาติยะสิ้นพระชนม์ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1527 พระมหากษัตริย์มีพระธิดา อินฟันเต เฟรนันโด, พระอนุชา

 

  เจ้าหญิงมาเรีย มานูเอลา เจ้าหญิงแห่งโปรตุเกส พระธิดา 15 ตุลาคม ค.ศ. 1527 ประสูติ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1531 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อินฟันเตลูอิส ดยุกแห่งเบฌา, พระปิตุลา

 

เจ้าชายมิเกล เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1531 (ประกาศอย่างเป็นทางการ 1535) ประสูติ 14 เมษายน ค.ศ. 1537 สิ้นพระชนม์ อินฟันตามาเรีย มานูเอลา 1531–1533, พระเชษฐภคินี

 

อินฟันเตเฟลิเป 1533–1537, พระอนุชา
เจ้าชายเฟลิเป เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 14 เมษายน ค.ศ. 1537 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 29 เมษายน ค.ศ. 1539 สิ้นพระชนม์ อินฟันตามาเรีย มานูเอลา 1537, พระเชษฐภคินี

 

อินฟันเต โจอาว มานูเอล 1537–1539, พระอนุชา

 

  เจ้าชายโจอาว มานูเอล เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 29 เมษายน ค.ศ. 1539 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม ค.ศ. 1554 สิ้นพระชนม์ อินฟันเตอันโตนิโอ 1539–1540, พระอนุชา
มาเรีย มานูเอลา เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส 1540–1545, พระเชษฐภคินี

 

อินฟันเตคาร์ลอสแห่งสเปน 1545–1554, พระภาคิไนย

 

  อินฟันเตคาร์ลอสแห่งสเปน พระราชนัดดา 2 มกราคม ค.ศ. 1554 พระมาตุลาสิ้นพระชนม์ 20 มกราคม ค.ศ. 1554 พระโอรสในเจ้าชายโจอาว มานูเอล มีพระประสูติกาล พระคาร์ดินัล อินฟันเต เอนริเก, พระอัยกา

 

  เจ้าชายเซบาสติอาว เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระราชนัดดา 20 มกราคม ค.ศ. 1554 ประสูติ (หลังพระบิดาสิ้นพระชนม์) 11 มิถุนายน 1557 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ คาร์ลอส เจ้าชายแห่งอัสตูเรียส, พระญาติ

 

  คาร์ลอส เจ้าชายแห่งอัสตูเรียส พระญาติ 11 มิถุนายน 1557 พระญาติเป็นพระมหากษัตริย์ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1568 สิ้นพระชนม์ พระคาร์ดินัล อินฟันเต เอนริเก, พระอัยกา

 

เซบ่สติอาวที่ 1

 

  พระคาร์ดินัล อินฟันเต เอนริเก พระญาติ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1568 พระนัดดาสิ้นพระชนม์ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1578 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันเตดูอาร์เต ดยุคแห่งกุยมาเรส 1568–1576, พระภาติยะ

 

มาเรีย เจ้าหญิงรัชทายาทแห่งปาร์มา 1576–1577, พระภาติกา

 

เจ้าชายรานุชชิโอ ฟาร์เนเซ ดยุคแห่งปาร์มา1577–1578, พระนัดดา

 

  เจ้าชายรานุชชิโอ ฟาร์เนเซ ดยุคแห่งแาร์มา พระราชนัดดา 4 สิงหาคม ค.ศ. 1578 พระอัยกาเป็นพระมหากษัตริย์ 31 มกราคม ค.ศ. 1580 ทรงอ้างสิทธิ์ เจ้าชายโอโดอาร์โด ฟาร์เนเซแห่งปาร์มา, พระอนุชา

 

เอนริเกที่ 1

 


การอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ของอันโตนิโอ เจ้าแห่งคราโตแก้ไข

พระรูป รัชทายาท ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
  มานูเอล เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1580 พระราชบิดาอ้างสิทธิ์ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1580 พระราชบิดาถูกถอดจากราชสมบัติ ไม่มี อันโตนิโอที่ 1 (เป็นที่ถกเถียง)

 

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก (1580–1640)แก้ไข

หมายเหตุ: เจ้าชายทั้งหมดของโปรตุเกสและอินฟันเตจากราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ยังคงดำรงสถานะเป็นเจ้าชายแห่งอัสตูเรียสและอินฟันเตแห่งสเปนร่วมด้วย

พระรูป รัชทายาท ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
  เจ้าชายดิโอโก เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 12 กันยายน ค.ศ. 1580 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1582 สิ้นพระชนม์ อินฟันเตเฟลิเป, พระโอรส

 

เฟลิเปที่ 1

 

  เจ้าชายเฟลิเป เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1582 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 13 กันยายน ค.ศ. 1598 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตาคลาร่า ยูเจเนีย, พระขนิษฐา

 

  อินฟันตาคลาร่า ยูเจเนีย พระขนิษฐา 13 กันยายน ค.ศ. 1598 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 22 กันยายน ค.ศ. 1601 พระมหากษัตริย์มีพระธิดา ฟิลิปโป เอมมานูเอล เจ้าชายแห่งพิเอดมอนต์, พระภาคิไนย

 

เฟลิเปที่ 2

 

  อินฟันตาอานา พระธิดา 22 กันยายน ค.ศ. 1601 ประสูติ 8 เมษายน ค.ศ.1605 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อินฟันตาคลาร่า ยูเจเนีย 1601–1603, พระปิตุจฉา

 

อินฟันตามารีอา 1603, พระขนิษฐา
อินฟันตาคลาร่า ยูเจเนีย 1603–1605, พระปิตุจฉา

 

  เจ้าชายเฟลิเป เจ้าชายแห่งโปรตุเกส พระโอรส 8 เมษายน ค.ศ.1605 ประสูติ 31 มีนาคม ค.ศ. 1621 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตาอานา 1605–1607, พระเชษฐภคินี  
อินฟันเตคาร์ลอส 1607–1621, พระอนุชา

 

  อินฟันเตคาร์ลอส พระอนุชา 31 มีนาคม ค.ศ. 1621 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1621 พระมหากษัตริย์มีพระธิดา คาร์ดินัล-อินฟันเต เฟรนันโด, พระอนุชา

 

เฟลิเปที่ 3

 

อินฟันตา มารีอา มาร์การิดา พระธิดา 14 สิงหาคม ค.ศ. 1621 ประสูติ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1621 สิ้นพระชนม์ อินฟันเตคาร์ลอส, พระปิตุลา

 

  อินฟันเตคาร์ลอส พระอนุชา 15 สิงหาคม ค.ศ. 1621 พระภาติกาสิ้นพระชนม์ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1623 พระมหากษัตริย์มีพระธิดา คาร์ดินัล-อินฟันเต เฟรนันโด, พระอนุชา

 

อินฟันมาร์การิดา มารีอา กาทารีนา พระธิดา 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1623 ประสูติ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1623 สิ้นพระชนม์ อินฟันเตคาร์ลอส, พระปิตุลา

 

  อินฟันเตคาร์ลอส พระอนุชา 22 ธันวาคม ค.ศ. 1623 พระภาติกาสิ้นพระชนม์ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1625 พระมหากษัตริย์มีพระธิดา คาร์ดินัล-อินฟันเต เฟรนันโด, พระอนุชา

 

อินฟันตามารีอา ยูเจเนีย พระธิดา 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1625 ประสูติ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1627 สิ้นพระชนม์ อินฟันเตคาร์ลอส, พระปิตุลา

 

  อินฟันเตคาร์ลอส พระอนุชา 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1627 พระภาติกาสิ้นพระชนม์ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1627 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส คาร์ดินัล-อินฟันเต เฟรนันโด, พระอนุชา

 

อินฟันตา อิซาเบล มารีอา เทเรซ่า พระธิดา 31 ตุลาคม ค.ศ. 1627 ประสูติ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1627 สิ้นพระชนม์ อินฟันเตคาร์ลอส, พระปิตุลา

 

  อินฟันเตคาร์ลอส พระอนุชา 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1627 พระภาติกาสิ้นพระชนม์ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1629 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส คาร์ดินัล-อินฟันเต เฟรนันโด, พระอนุชา

 

  เจ้าชายบัลทาซาร์ คาร์ลอส เจ้าชายโปรตุเกส พระโอรส 17 ตุลาคม ค.ศ. 1629 ประสูติ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1640 พระราชบิดาถูกถอดจากราชสมบัติ อินฟันเตคาร์ลอส1629–1632, พระปิตุลา

 

คาร์ดินัล-อินฟันเต เฟรนันโด 1632–1636, พระปิตุลา

 

อินฟันตา มาเรีย อานา แอนโทเนีย 1636, พระขนิษฐา
คาร์ดินัล-อินฟันเต เฟรนันโด 1636–1638, พระปิตุลา

 

อินฟันตามาเรีย แตเรซา 1638–1640, พระขนิษฐา

 

ราชวงศ์บรากันซา (1640–1910)แก้ไข

พระรูป รัชทายาท ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
  เจ้าชายเธโอโดซีโอ เจ้าชายแห่งบราซิล พระโอรส 1 ธันวาคม ค.ศ. 1640 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1653 สิ้นพระชนม์ อินฟันตาฆวนนา 1640–1643, พระขนิษฐา

 

โจอาวที่ 4

 

อินฟันเตอาฟงซู 1643–1653, พระอนุชา

 

  เจ้าชายอาฟงซู เจ้าชายบราซิล พระโอรส 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1653 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1656 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันเตเปดรู ดยุคแห่งเบจา, พระอนุชา

 

  อินฟันเตเปดรู ดยุคแห่งเบจา พระอนุชา 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1656 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 12 กันยายน ค.ศ. 1683 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตาคาทารีนา 1656–1662, พระเชษฐภคินี

 

อาฟงซูที่ 6

 

นูโน, ดยุคกาดาวาล 1662–1669, พระญาติ

 

อินฟันตาอีซาเบล ลุยซา 1669–1683, พระธิดา

 

  เจ้าหญิงอีซาเบล ลุยซา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา พระธิดา 12 กันยายน ค.ศ. 1683 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1688 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส นูโน, ดยุคกาดาวาล , พระญาติ

 

เปดรูที่ 2

 

  เจ้าชายโจอาว เจ้าชายแห่งบราซิล พระโอรส 30 สิงหาคม ค.ศ. 1688 ประสูติ 17 กันยายน ค.ศ. 1688 สิ้นพระชนม์ อีซาเบล ลุยซา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา, พระเชษฐภคินี

 

  เจ้าหญิงอีซาเบล ลุยซา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา พระธิดา 17 กันยายน ค.ศ. 1688 พระอนุชาสิ้นพระชนม์ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1689 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส นูโน, ดยุคกาดาวาล , พระญาติ

 

  เจ้าชายโจอาว เจ้าชายแห่งบราซิล พระโอรส 22 ตุลาคม ค.ศ. 1689 ประสูติ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1706 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าหญิงอีซาเบล ลุยซา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา1689–1690, พระเชษฐภคินี

 

นูโน, ดยุคกาดาวาล 1690–1691, พระญาติ

 

อินฟันเตฟรังซิสกู ดยุคแห่งเบจา 1691–1706, พระอนุชา

 

  อินฟันเตฟรังซิสกู ดยุคแห่งเบจา พระอนุชา 9 ธันวาคม ค.ศ. 1706 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1711 พระมหากษัตริย์มีพระธิดา อินฟันเตอันโตนิโอ, พระอนุชา

 

โจอาวที่ 5

 

  เจ้าหญิงบาร์บารา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา พระธิดา 4 ธันวาคม ค.ศ. 1711 ประสูติ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1712 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อินฟันเตฟรังซิสกู ดยุคแห่งเบจา, พระปิตุลา

 

  เจ้าชายเปดรู เจ้าชายแห่งบราซิล พระโอรส 19 ตุลาคม ค.ศ. 1712 ประสูติ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1714 สิ้นพระชนม์ เจ้าหญิงบาร์บารา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา 1712–1714, พระเชษฐภคินี

 

อินฟันเตโคเซ 1714, พระอนุชา

 

  เจ้าชายโคเซ เจ้าชายแห่งบราซิล พระโอรส 29 ตุลาคม ค.ศ. 1714 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1750 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าหญิงบาร์บารา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา 1714–1716, พระเชษฐภคินี

 

อินฟันเตคาร์ลอส 1716–1734, พระอนุชา
เจ้าหญิงมารีอา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา 1734–1750, พระธิดา

 

  เจ้าหญิงมารีอา เจ้าหญิงแห่งบราซิล พระธิดา 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1750 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1777 ทรงเริ่มเป็นสมเด็จพระราชินีนาถ อินฟันตามารีอา อานา ฟรานซิสกา 1750–1761, พระขนิษฐา

 

โคเซที่ 1

 

เจ้าชายโคเซ เจ้าชายแห่งเบย์รา 1761–1777, พระโอรส

 

  เจ้าชายโคเซ เจ้าชายแห่งบราซิล พระโอรส 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1777 พระราชบุพการีเสวยราชย์ 11 กันยายน ค.ศ. 1788 สิ้นพระชนม์ อินฟันเตโจอาว ดยุคแห่งเบจา, พระอนุชา

 

มารีอาที่ 1 และ เปดรูที่ 3

 

  เจ้าชายโจอาว พระวรราชกุมาร พระโอรส 11 กันยายน ค.ศ. 1788 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 20 มีนาคม ค.ศ. 1816 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันตามารีอานา วิกตอเรียแห่งโปรตุเกสและสเปน 1788, พระขนิษฐา

 

อินฟันเตเปโดร คาร์ลอสแห่งสเปนและโปรตุเกส 1788–1793, พระภาคิไนย

 

เจ้าหญิงมาเรีย เตเรซา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา 1793–1795, พระธิดา

 

เจ้าชายฟรังซิสกู อันโตนิโยแห่งเบย์รา 1795–1801, พระโอรส

 

เจ้าชายเปดรู เจ้าชายแห่งเบย์รา 1801–1816, พระโอรส

 

  เจ้าชายเปดรู พระวรราชกุมาร
(จักรพรรดิเปดรูที่ 1 แห่งบราซิล ตั้งแต่ 1822)
พระโอรส 20 มีนาคม ค.ศ. 1816 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 10 มีนาคม ค.ศ. 1826 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันเตมิเกล ดยุคแห่งเบจา 1816–1819, พระอนุชา

 

โจอาวที่ 6

 

เจ้าหญิงมารีอา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา 1819–1821, พระธิดา

 

เจ้าชายโจอาว คาร์ลอสแห่งเบย์รา 1821–1822, พระโอรส
เจ้าหญิงมารีอา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา 1822–1826, พระธิดา

 

  เจ้าหญิงมารีอา ดัชเชสแห่งบราแกนซา พระธิดา 10 มีนาคม ค.ศ. 1826 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1826 พระราชบิดาสละราชสมัติ อินฟันเตมิเกล ดยุคแห่งเบจา, พระปิตุลา

 

เปดรูที่ 4

 

  อินฟันเตมิเกล ดยุคแห่งเบจา พระปิตุลา 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1826 พระภาติกาเสวยราชย์ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1828 พระภาติกาถูกถอดจากราชสมบัติ เจ้าหญิงมาเรีย เตเรซา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา, พระเชษฐภคินี

 

มารีอาที่ 2

 

  เจ้าหญิงมาเรีย เตเรซา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา พระเชษฐภคินี 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1828 พระอนุชาเป็นพระมหากษัตริย์ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1834 พระอนุชาถูกถอดจากราชสมบัติ อินฟันเตเซบัสติอาวแห่งโปรตุเกสและสเปน, พระโอรส

 

มิเกลที่ 1

 

  อินฟันเตมิเกล ดยุคแห่งบรากันซา พระปิตุลา 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1834 พระภาติกาเสวยราชย์ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1837 สมเด็จพระราชินีนาถมีพระโอรส เจ้าหญิงมาเรีย เตเรซา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา, พระเชษฐภคินี

 

มารีอาที่ 2 และ เฟรนันโดที่ 2

  

  เจ้าชายเปดรู พระวรราชกุมาร พระโอรส 16 ธันวาคม ค.ศ. 1837 ประสูติ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1853 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ อินฟันเตมิเกล ดยุคแห่งบรากันซา 1837–1838, พระอัยกา

 

เจ้าหญิงมาเรีย เตเรซา เจ้าหญิงแห่งเบย์รา 1838, พระอัยยิกา

 

อินฟันเตลูอิส ดยุคแห่งปอร์โต 1838–1853, พระอนุชา

 

  อินฟันเตลูอิส ดยุคแห่งปอร์โต พระอนุชา 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1853 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1861 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายโจอาว ดยุกแห่งเบย์รา, พระอนุชา

 

เปดรูที่ 5

 

  เจ้าชายโจอาว ดยุกแห่งเบจา พระอนุชา 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1861 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1861 สิ้นพระชนม์ เจ้าชายเฟอร์นันโด ดยุคแห่งโคอิมบรา, พระอนุชา

 

ลูอิสที่ 1

 

  เจ้าชายออกุสโต ดยุคแห่งโคอิมบรา พระอนุชา 27 ธันวาคม ค.ศ. 1861 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 28 กันยายน ค.ศ. 1863 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส อินฟันเตมิเกล ดยุคแห่งบรากันซา , พระอัยกา

 

  เจ้าชายคาร์ลอส พระวรราชกุมาร พระโอรส 28 กันยายน ค.ศ. 1863 ประสูติ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1889 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายออกุสโต ดยุคแห่งโคอิมบรา 1863–1865, พระปิตุลา

 

อินฟันเตอาฟงซู ดยุคแห่งปอร์โต 1865–1887, พระอนุชา

 

เจ้าชายลูอิส ฟิลิเป เจ้าชายแห่งเบย์รา 1887–1889, พระโอรส

 

  เจ้าชายลูอิส ฟิลิเป พระวรราชกุมาร พระโอรส 19 ตุลาคม ค.ศ. 1889 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1908 ถูกปลงพระชนม์ อาฟงซู ดยุคแห่งปอร์โต 1889, พระปิตุลา

 

คาร์ลอสที่ 1

 

อินฟันเตมานูเอล ดยุคแห่งเบจา 1889–1908, พระอนุชา

 

  เจ้าชายอาฟงซู พระวรราชกุมาร พระปิตุลา 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1908 พระภาติยะเป็นพระมหากษัตริย์ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1910 การล้มเลิกราชาธิปไตย มิเกล ดยุคแห่งบรากันซา, พระญาติ

 

มานูเอลที่ 2

 


ดูเพิ่มแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข