รายพระนามพระมหากษัตริย์แอซเท็ก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ก่อนอาณานิคมแก้ไข

พระมหากษัตริย์แห่งแอซแท็กหรืออีกตำแหน่งหนึ่งว่าทลาโทอานิแห่งเตนอชตีชลัน

ราชวงศ์เตนอชตีชลันแก้ไข

กษัตริย์ พระบรมสาทิสลักษณ์ วันพระราชสมภพ วันสิ้นพระชนม์
อากะมาปิชตลิ
1376 – 1395
  ติซาอาปัน
โอรสใน โอโปชตลิ อิซตาวัตซิน และ อาโตโตสตลิที่ 1 แห่ง โกลวากัน (Colhuacan)
1395
วิตซิลิวิตล์
22 January
1396 – 1417
  พระราชโอรสใน อากะมาปิชตลิ และ เตสทาคลัน มียาฮวาทซิน (1417)
ชิมาลโปโปกา
21 July
1417 – 1427
  พระราชโอรสใน วิตซิลิวิตล์ และ อายาอูชิฮูอัท (1427)
อิตซ์โกอัตล์
22 June
1427– 1440
  พระราชโอรสใน อากะมาปิชตลิ และสามัญชนในอาซกะโปตซัลโก 1440
มอนเตซูมาที่ 1
22 May
1440 – 1469
  พระราชโอรสใน วิตซิลิวิตล์ และ มิอาวาชิวิตล์ แห่ง เกวานาวาก 1469
อาซายาคัตล์
2 August
1469) – 1481
  พระราชโอรสใน เตโซโซมอกตลิ และ อะโตโตซตลี 1481
ติซอก
2 June
1481 – 1486
  พระราชโอรสใน เตโซโซมอกตลิ และ อะโตโตซตลี 1486
อะวีตโซตล์
15 April
1486 – 1502
  พระโอรสใน เทโซโซมอกทลิ และ อาโตโตซทลิ 1502
มอนเตซูมาที่ 2
14 April
1502 – 1520
  พระราชโอรสในอาซายาคัตล์ 1520
กวิตลาวาก
16 September
1520
  พระราชโอรสในอาซายาคัต 3 ธ.ค.
1520
เกวาเตมอก
/February
1521 – 1525
  พระราชโอรสในอาซายาคัต 27 ก.พ. 1525

ภายใต้สเปนแก้ไข

กษัตริย์ พระบรมสาทิสลักษณ์ วันพระราชสมภพ วันสิ้นพระชนม์ หมายเหตุ
ควน เวลาเควส ทลาคอทซิน
1525
พระราชนัดดาใน ทลาคาเอลเอลที่ 2, พระราชปทินัดดาใน เจ้าชายทลาคาเอลเอล 1525
โนชีตลัน
แต่งตั้งโดย เฮอร์นานด์ คอร์เตส ใน เฮวย มอลลาน. สวรรคตก่อนจะกลับไปเทน็อกตีชลัน
แอนเดรส เด ทาเปีย มอเทลชุก
1525 – 1530
1530
อัซตาทลัน
พำนักใน เฮวย มอลลาน. ทรงรักษาการ

(quauhtlatoani)

พาโบล โซชิเควนซิน
1532 – 1536
1536 ทรงรักษาการ

(quauhtlatoani)

ดีเอโก เด อัลวาราโด ฮวนนิทซิน
1539 – 1541
  พระราชโอรสใน เจ้าชายเตจโซโซมอกทลิ อคุลนาฮังคัทล์, พระราชนัดดาในอาซายาคัต 1541
ดีเอโก เด ซานฟรานซิสโก เตฮุทกุยทิทซิน
1541 – 1554
  พระโอรสในเทซคาตล์ โปโปคัทซิน, พระราชนัดดาในติซอก 1554
เอสเตบัน เด กุชมาน
1554 – 1557
Xochimilco ไม่ได้เป็น ทลาโทอานิ(กษัตริย์), เป็นตุลาการ (juez).
คริสโตบอล เด กุชมาน เซเคทซิน
1557 – 1562
  พระราชโอรสในดีเอโก เด อัลวาราโด ฮวนนิทซิน 1562 Installed by Esteban de Guzmán.
ลูอิส เด ซานตา มาเรีย นานาคาซิพาคท์ซิน
1563 – 1565
  1565

ดูเพิ่มแก้ไข