รายพระนามพระมหากษัตริย์อิรัก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชอาณาจักรอิรัก (1921-1958)แก้ไข

ดูเพิ่มเติมที่: ราชอาณาจักรอิรัก

ราชวงศ์ฮัชไมต์แก้ไข

พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล สวรรคต
พระเจ้าฟัยศ็อลที่ 1 20 พฤษภาคม 1883 23 สิงหาคม 1921 8 กันยายน 1933
พระเจ้าฆอซี 21 มีนาคม 1912 8 กันยายน 1933 4 เมษายน 1939
พระเจ้าฟัยศ็อลที่ 2 2 พฤษภาคม 1935 4 เมษายน 1939 14 กรกฎาคม 1958

ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์อิรักแก้ไข

พระรูป พระนาม ประสูติ เริ่มการอ้างสิทธิ์ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ์ สิ้นพระชนม์
เจ้าชายซะอีด บิน ฮุซัยน์ 28 กุมภาพันธ์ 1898 14 กรกฎาคม 1958 18 ตุลาคม 1970
เจ้าชายระอัด บิน เซอิด 18 กุมภาพันธ์ 1936 18 ตุลาคม 1970 ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข