รายพระนามพระมหากษัตริย์อัฟกานิสถาน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

จักรวรรดิ โฮตากีอัฟกัน (1709–1738)แก้ไข

ราชวงศ์โฮตากี (เมษายน ค.ศ. 1709 – มีนาคม ค.ศ. 1738)แก้ไข

พระนาม พระรูป เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
ไมร์เวส โฮทากิ
วาลี
  เมษายน ค.ศ. 1709 ตุลาคม ค.ศ. 1715
อับดุลลาซิซ โฮทากิ
วาลี
  ตุลาคม ค.ศ. 1715 ค.ศ. 1717
มาห์หมัด โฮทากิ
ชาห์
  ค.ศ. 1717 ค.ศ. 1725
อัชราฟ โฮทากิ
ชาห์
  ค.ศ. 1725 ค.ศ. 1730
ฮุสเซน โฮทากิ
ชาห์
  ค.ศ. 1725 ค.ศ. 1738

จักรวรรดิอัฟกันยุคหลัง (1747–1973)แก้ไข

ราชวงศ์ดุรานนี (กรกฎาคม ค.ศ. 1747 – 5 เมษายน ค.ศ. 1842)แก้ไข

พระนาม พระรูป เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
อะหมัด ชาห์ ดุรานนี
ชาห์
  กรกฎาคม ค.ศ. 1747 16 ตุลาคม ค.ศ. 1772
ติมูร์ ชาห์ ดุรานนี
ชาห์
  16 ตุลาคม ค.ศ. 1772 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1793
ซามาน ชาห์ ดุรานนี
ชาห์
  18 พฤษภาคม ค.ศ. 1793 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1801
มาห์หมัด ชาห์ ดุรานนี
ชาห์
  25 กรกฎาคม ค.ศ. 1801 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1803
ชูจา ชาห์ ดุรานนี
ชาห์"
  13 กรกฎาคม ค.ศ. 1803 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1809
มาห์หมัด ชาห์ ดุรานนี
ชาห์
  3 พฤษภาคม ค.ศ. 1809 ค.ศ. 1818
อาลี ชาห์ ดุรานนี
ชาห์
  ค.ศ. 1818 ค.ศ. 1819
อายุบ ชาห์ ดุรานนี
ชาห์
  ค.ศ. 1819 ค.ศ. 1823
ชูจา ชาห์ ดุรานนี
ชาห์
  7 กรกฎาคม ค.ศ. 1839 5 เมษายน ค.ศ. 1842

ราชวงศ์บาราคไซ (1826 – 28 เมษายน ค.ศ. 1978)แก้ไข

พระนาม พระรูป เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
พระเจ้าโดส โมฮัมหมัด ข่าน
เอมีร์
  ค.ศ. 1826 2 สิงหาคม ค.ศ. 1839
พระเจ้าอักบาร์ ข่าน
เอมีร์
  ธันวาคม ค.ศ. 1842 ค.ศ. 1845
พระเจ้าโดส โมฮัมหมัด ข่าน
เอมีร์
  ค.ศ. 1845 9 มิถุนายน ค.ศ. 1863
พระเจ้าเซอร์ อาลี ข่าน
เอมีร์
  9 มิถุนายน ค.ศ. 1863 พฤษภาคม ค.ศ. 1866
พระเจ้าโมฮัมหมัด อัชราฟ ข่าน
เอมีร์
  พฤษภาคม ค.ศ. 1866 7 ตุลาคม ค.ศ. 1867
พระเจ้าโมฮัมหมัด อาจัม ข่าน
เอมีร์
  7 ตุลาคม ค.ศ. 1867 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1868
พระเจ้าเซอร์ อาลี ข่าน
เอมีร์
  7 ตุลาคม ค.ศ. 1868 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1879
พระเจ้าโมฮัมหมัด ยากุบ ข่าน
เอมีร์
  21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1879 12 ตุลาคม ค.ศ. 1879
พระเจ้าอายาบ ข่าน
เอมีร์
  12 ตุลาคม ค.ศ. 1879 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1880
พระเจ้าอับดุลราห์มาน ข่าน
เอมีร์
  31 พฤษภาคม ค.ศ. 1880 1 ตุลาคม ค.ศ. 1901
พระเจ้าฮาบีบุลลาห์ ข่าน
กษัตริย์
  1 ตุลาคม ค.ศ. 1901 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1919
พระเจ้านาสรุลลาห์ ข่าน
กษัตริย์
  20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1919 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1919
พระเจ้าอมานุลเลาะห์
กษัตริย์
  28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1919 14 มกราคม ค.ศ. 1929
พระเจ้าอินายาตุลเลาะห์
กษัตริย์
  14 มกราคม ค.ศ. 1929 17 มกราคม ค.ศ. 1929
พระเจ้าฮาบีบุลเลาะห์ กาลาคานี
กษัตริย์
  17 มกราคม ค.ศ. 1929 13 ตุลาคม ค.ศ. 1929
พระเจ้าโมฮัมเหม็ด นาดีร์ ชาห์
กษัตริย์
  13 ตุลาคม ค.ศ. 1929 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1933
พระเจ้าโมฮัมเหม็ด ซาเฮียร์ ชาห์แห่งอัฟกานิสถาน
กษัตริย์
  8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1933 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1973

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข