รายพระนามพระมหากษัตริย์บัลแกเรีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
สมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งราชอาณาจักรบัลแกเรีย
ราชาธิปไตยในอดีต
Coat of arms of Bulgaria (1927–1946).svg
ตราแผ่นดินราชอาณาจักรบัลแกเรีย
Simeon II young01.png
พระเจ้าซาร์ซีโมนที่ 2 แห่งบัลแกเรีย
พระมหากษัตริย์แห่งบัลแกเรียองค์สุดท้าย

ปฐมกษัตริย์ ข่านอัสปารุก
(ดำรงพระอิศริยยศเป็น ข่าน)
องค์สุดท้าย พระเจ้าซาร์ซีโมนที่ 2
(ดำรงพระอิศริยยศเป็น พระเจ้าซาร์)
สถานพำนัก พระราชวังหลวงบัลแกเรีย, โซเฟีย
Flag of Bulgaria.svg ราชอาณาจักรบัลแกเรีย
เริ่มระบอบ พ.ศ. 1224 (ค.ศ. 681)
สิ้นสุดระบอบ 15 กันยายน พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
(1,265 ปี 289 วัน)
ผู้อ้างสิทธิ์ อดีตพระเจ้าซาร์ซีโมนที่ 2

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1แก้ไข

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1ปกครองระหว่งปี ค.ศ. 680ถึงปี ค.ศ. 1018ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิไบแซนไทน์

ราชวงศ์ดูโลแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
100px อัสปารุก ค.ศ. 680ค.ศ. 700
  ข่านเทอร์เวล ค.ศ. 700ค.ศ. 721
ข่านคอมเมซี ค.ศ. 721ค.ศ.738
ข่านเซวาร์ ค.ศ. 738ค.ศ. 753

ราชวงศ์โวคิลแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
ข่านคอมีชอร์ธ ค.ศ. 753ค.ศ. 756
ข่านวีเนค ค.ศ. 756ค.ศ. 762

ราชวงศ์อูเกนแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
ข่านเทเลท ค.ศ. 762ค.ศ. 765

ราชวงศ์โวคิลแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
ข่านซาบีน ค.ศ. 738ค.ศ. 753

ไม่ทราบราชวงศ์แก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
ข่านอูมอร์ ค.ศ. 753ค.ศ. 766
ข่านทอคทู ค.ศ. 766ค.ศ. 767
ข่านปากัน ค.ศ. 767ค.ศ. 768
  ข่านเทเรอลิก ค.ศ. 768ค.ศ. 777
ข่านคาร์ดัม ค.ศ. 777ค.ศ. 803

ราชวงศ์ดูโล (ครัม)แก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  ครัม ค.ศ. 803ค.ศ. 814
  โอมุลแทรก ค.ศ. 814ค.ศ. 831
มาลาเมียร์ ค.ศ. 831ค.ศ. 836
  เพรเซียนที่ 1 ค.ศ. 836ค.ศ. 852
  บอริสที่ 1 ค.ศ. 852ค.ศ. 889
  วลาดิเมียร์ ค.ศ. 889ค.ศ. 893
  ซิมอนที่ 1 ค.ศ. 893ค.ศ. 927
  ปีเตอร์ที่ 1 ค.ศ. 927ค.ศ. 969
  บอริสที่ 2 ค.ศ. 969ค.ศ. 971
  โรแมน ค.ศ. 971ค.ศ. 991

ราชวงศ์คัมโทปูลีแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  ซามูเอล ค.ศ. 991ค.ศ. 1014
  การ์ฟวิล ราโดมีร์ ค.ศ. 1014ค.ศ. 1015
  อีวาน วลาติสลาฟ ค.ศ. 1015ค.ศ. 1018
  เพรเซียนที่ 2 ค.ศ. 1018ค.ศ. 1018

ว่างกษัตริย์ ค.ศ. 1018-ค.ศ. 1040

กษัตริย์ที่อ้างสิทธิ์ระหว่างการปกครองโดยจักรวรรดิไบน์แซนไทน์แก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  ปีเตอร์ที่ 2 ค.ศ. 1040ค.ศ. 1041
  ปีเตอร์ที่ 3 ค.ศ. 1070ค.ศ. 1070

ว่างกษัตริย์ ค.ศ. 1070-ค.ศ. 1185

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2แก้ไข

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2 หรือ อาณาจักรซาร์แห่งบัลแกเรียเป็นจักรวรรดิในในยุคกลางของบัลแกเรียที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1185 และรุ่งเรืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1396 (หรือ ค.ศ. 1422) จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2 เป็นจักรวรรดิที่สืบต่อจากจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1 และมามีอำนาจรุ่งเรืองที่สุดในรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิคาโลยัน และ สมเด็จพระจักรพรรดิไอวาน อาเซนที่ 2 แห่งบัลแกเรีย ก่อนที่มาจะค่อยๆ เสื่อมโทรมลงจนในที่สุดก็ถูกพิชิตโดยจักรวรรดิออตโตมันในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2 ตามมาด้วยราชอาณาจักรที่ปกครองโดยเจ้าชายและต่อมาโดยพระมหากษัตริย์เป็นราชอาณาจักรบัลแกเรียในปี ค.ศ. 1878

ราชวงศ์อาเซนแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  ปีเตอร์ที่ 4 ค.ศ. 1185ค.ศ. 1190
  ไอวาน อาเซนที่ 1 ค.ศ. 1190ค.ศ. 1195
  ปีเตอร์ที่ 4 ค.ศ. 1195ค.ศ. 1197
  คาโลยัน ค.ศ. 1197ค.ศ. 1207
  โบริล ค.ศ. 1207ค.ศ. 1218
  ไอวาน อาเซนที่ 2 ค.ศ. 1218ค.ศ. 1241
คาลีมัน อาเซนที่ 1 ค.ศ. 1241ค.ศ. 1246
  ไมเคิลที่ 2 อาเซน ค.ศ. 1246ค.ศ. 1256
คาลีมัน อาเซนที่ 2 ค.ศ. 1256ค.ศ. 1256
มิทโซ อาเซน ค.ศ. 1256ค.ศ. 1257
  คอนสแตนติน ทิค ค.ศ. 1257ค.ศ. 1277
100px ไอวาโล ค.ศ. 1277ค.ศ. 1280
ไอวาน อาเซนที่ 3 ค.ศ. 1280ค.ศ. 1280

ราชวงศ์เตอร์เตอร์แก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
100px จอร์จ เตอร์เตอร์ที่ 1 ค.ศ. 1280ค.ศ. 1292

ราชวงศ์สไมเลทแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
สไมเลท ค.ศ. 1292ค.ศ. 1298
ชาคา ค.ศ. 1298ค.ศ. 1300

ราชวงศ์เตอร์เตอร์แก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  เธโอเดอร์ สเวตอสลาฟ ค.ศ. 1300ค.ศ. 1321
จอร์จ เตอร์เตอร์ที่ 2 ค.ศ. 1321ค.ศ. 1322

ราชวงศ์ชิชแมนแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
100px ไมเคิลที่ 3 ชิชแมน ค.ศ. 1322ค.ศ. 1330
อีวาน สตีเฟน ค.ศ. 1330ค.ศ. 1331
  อีวาน อเล็กซานเดอร์ ค.ศ. 1331ค.ศ. 1371
  อีวาน ชิชแมน ค.ศ. 1371ค.ศ. 1395
  อีวาน สตาซิเมียร์ ค.ศ. 1395ค.ศ. 1395
คอนสแตนตินที่ 2 ค.ศ. 1395ค.ศ. 1422

ราชรัฐแห่งบัลแกเรียแก้ไข

ราชรัฐแห่งบัลแกเรีย (อังกฤษ: Principality of Bulgaria, บัลแกเรีย: Княжество България) เป็นราชรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศราชของจักรวรรดิออตโตมันโดยสนธิสัญญาเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1878

ราชวงศ์บาทเทนเบิร์กแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ค.ศ. 1879ค.ศ. 1886

ราชวงศ์แซ็กซ์-โคบูร์กและโกธาแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  เฟอร์ดินานด์ที่ 1 ค.ศ. 1886ค.ศ. 1908

ราชอาณาจักรบัลแกเรียแก้ไข

ราชวงศ์แซ็กซ์-โคบูร์กและโกธา-โคฮารีแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  เฟอร์ดินานด์ที่ 1 ค.ศ. 1908ค.ศ. 1918
  บอริสที่ 3 ค.ศ. 1918ค.ศ. 1943
  ซิมอนที่ 2 ค.ศ. 1943ค.ศ. 1946

ดูเพิ่มแก้ไข