พระมหากษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย


รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

พระมหากษัตริย์
แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ราชาธิปไตย
Royal Standard of Saudi Arabia.svg
ธงพระราชอิสริยยศ
Salman 2017.jpg
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลลาซิซ
ตั้งแต่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ราชอิสริยยศ องค์ผู้พิทักษ์แห่งสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์
รัชทายาท เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมาร
ปฐมกษัตริย์ สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
สถาปนา พ.ศ. 2475
ที่ประทับ กรุงริยาด

รายพระนาม (1932-ปัจจุบัน)แก้ไข

ราชวงศ์ซะอูดแก้ไข

พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล สวรรคต
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
(อิบน์ ซะอูด)
15 มกราคม 1876 22 กันยายน 1932 9 พฤศจิกายน 1953
สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด 15 มกราคม 1902 9 พฤศจิกายน 1953 2 พฤศจิกายน 1964
(สละราชสมบัติ)
23 กุมภาพันธ์ 1969
สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด 1906 2 พฤศจิกายน 1964 25 มีนาคม 1975
(ลอบปลงพระชนม์)
สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด 1912 25 มีนาคม 1975 13 มิถุนายน 1982
สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮด์ บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด 16 มีนาคม 1921 13 มิถุนายน 1982 1 สิงหาคม 2005
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอห์ บิน อับดัลอะซิซ อาล สะอูด 1 สิงหาคม 1924 1 สิงหาคม 2005 23 มกราคม 2015
สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด 31 ธันวาคม 1935 23 มกราคม 2015 ปัจจุบัน