รายพระนามและชื่อภรรยาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

นี่คือรายพระนามรายนามพระมเหสี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

รายพระนามและรายนาม

แก้
พระมเหสี
พระฉายาลักษณ์ พระนาม ชาติตระกูล พระราชบุตร
  1.สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
(ท่านผู้หญิงนาก)
พระธิดาในพระชนกทอง ณ บางช้าง และสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี (สั้น)
เจ้าจอมมารดา
รูป นาม ชาติตระกูล พระราชบุตร
  2. เจ้าจอมมารดาภิมสวน หรือ ภีมสวน ไม่ปรากฏ
  3. เจ้าจอมมารดาปุย ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม
  4. เจ้าจอมมารดาจันทา หรือ จันทรา ไม่ปรากฏ
  5. เจ้าจอมมารดาดวง ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
  6. เจ้าจอมมารดาคุ้ม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงพลับ
  7. เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว ธิดาพระยาจักรีเมืองนครศรีธรรมราช
  8. เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่
(นุ้ย ณ นคร)
ธิดาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พัฒน์ ณ นคร)
  9. เจ้าจอมมารดาน้อย ธิดาพระยาศรีสรราช (บุญเมือง)
  10. เจ้าจอมมารดาเอม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงธิดา
  11. เจ้าจอมมารดาพุ่ม ธิดาพระยาวิเศษสุนทร (นาคนกเล็ก) กับคุณหญิงสั้น
  12. เจ้าจอมมารดาตานี
(ตานี บุนนาค)
ธิดาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)[1] กับหม่อมลิ้ม
  13. เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ ไม่ปรากฏ
  14. เจ้าจอมมารดาปทุมา หรือ ประทุมา ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงเกสร
  15. เจ้าจอมมารดานิ่ม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงมณฑา
  16. เจ้าจอมมารดาอู่ ธิดาพระยาเพชรบุรี (บุญรอด)
 • พระองค์เจ้าหญิงมณี
  17. เจ้าจอมมารดาอิ่ม
(อิ่ม รัตนกุล)
ธิดาเจ้าพระยารัตนาธิเบศร (กุน รัตนกุล)
  18. เจ้าจอมมารดาจุ้ย ธิดาพระราชาเศรษฐีจีน
  19. เจ้าจอมมารดานวล ไม่ปรากฏ
  20. เจ้าจอมมารดาทอง
(ทอง ณ ถลาง)
ธิดาพระยาถลาง (พระยาพิมลขันธ์) กับท้าวเทพกระษัตรี (จัน) [2]
 • พระองค์เจ้าหญิงอุบล
  21. เจ้าจอมมารดางิ้ว ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงฉิมพลี
  22. เจ้าจอมมารดาปาน ไม่ปรากฏ
  23. เจ้าจอมมารดาฉิม หรือ ฉิมแมว ธิดาพระยามหาอำมาตย์ (เสือ) กับท้าววรจันทร์ (แจ่ม)
 • พระองค์เจ้าหญิงศศิธร
  24. เจ้าจอมมารดาป้อม หรือ ป้อมสีดา
(ป้อม สุรคุปต์)
ธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง)
 • พระองค์เจ้าหญิงเรไร
  25. เจ้าจอมมารดานวม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงกระษัตรี
  26. เจ้าจอมมารดาทองสุก
(เจ้าคำสุกแห่งเวียงจันทน์)
พระธิดาในเจ้าอินทวงศ์ แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์ [3]
  27. เจ้าจอมมารดากลิ่น
(กลิ่น ณ พัทลุง)
ธิดาพระยาแก้วโกรพพิชัยศรีพิริยะพาหะ (ขุนสาย ณ พัทลุง)[2]
  28. เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก
(เจ้าเพ็งแห่งเวียงจันทน์)
พระธิดาในเจ้านันทเสน แห่งแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์[3]
 • พระองค์เจ้าหญิงสุภาธร
  29. เจ้าจอมมารดาฉิมยักษ์
(ฉิม ณ พัทลุง)
ธิดาพระยาพัทลุง (ขุน ณ พัทลุง)
 • พระองค์เจ้าหญิงสุด
เจ้าจอม
รูป นาม ชาติตระกูล หมายเหตุ
  30. เจ้าจอมหุ่น
(หุ่น อมาตยกุล)
ธิดาหลวงพิพิธสมบัติ (เอม อมาตยกุล) กับดวง
  31. เจ้าจอมทรัพย์ ธิดาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุญมา) แห่งวงศ์เฉกอะหมัด[2]
  32. เจ้าจอมแว่น หรือ คุณเสือ [4]
(อัญญานางคำแว่น)
ธิดาพระนครศรีบริรักษ์ บรมราชภักดีศรีศุภสุนทร (เพี้ยเมืองแพน) เจ้าเมืองขอนแก่น
  33. เจ้าจอมหงส์ ธิดานายขุนทอง กับเจ้าคุณหญิงทองอยู่ (สกุลเดิม ณ บางช้าง ซึ่งเป็นพระพี่นางในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี)[5]
  34. เจ้าจอมบุญนาก หรือ บุญนากสีดา[6] บิดาเป็นชาวจีน ส่วนมารดาเป็นชาวญวน
  35. เจ้าจอมอุ่น
(อุ่น อมาตยกุล)
ธิดาหลวงพิพิธสมบัติ (เอม อมาตยกุล)
  36. เจ้าจอมจิตร
(จิตร บุนนาค)
ธิดาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมกอง[7]
  37. เจ้าจอมส้ม
(ส้ม บุนนาค)
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมฉิม[7]
  38. เจ้าจอมชู
(ชู บุนนาค)
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมตุ๊[7]
  39. เจ้าจอมนก
(นก บุนนาค)
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมมิ่ง[7]
  40. เจ้าจอมหงส์
(หงส์ อหะหมัดจุฬา)
ธิดาพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) กับคุณหญิงนก (ธิดาท่านน้อย ซึ่งเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระชนนีเพ็ง พระชนนีในสมเด็จพระศรีสุลาไลย)[8]
  41. เจ้าจอมปริก ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น)
  42. เจ้าจอมอิ่ม ธิดาพระไตรศรี[9]
  43. เจ้าจอมทอง[9] ไม่ปรากฏ
  44. เจ้าจอมทองดี ธิดาหลวงอินทร์โกษา


อ้างอิง

แก้
 1. ชมรมสายสกุลบุนนาค. เสนาบดีตระกูลบุนนาค เก็บถาวร 2013-10-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เรียกดูเมื่อ 27 เมษายน 2556
 2. 2.0 2.1 2.2 สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ:มิวเซียมเพรส. 2551
 3. 3.0 3.1 สุเจน กรรพฤทธิ์. ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว. กรุงเทพฯ:สารคดี. 2555
 4. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร. 2547
 5. ชมรมสายสกุลบุนนาค. ราชินิกุล เก็บถาวร 2021-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เรียกดูเมื่อ 27 เมษายน 2556
 6. จุลลดา ภักดีภูมินทร์. เวียงวัง. กรุงเทพฯ:เพื่อนดี
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 ชมรมสายสกุลบุนนาค. บุตรและธิดาของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา เก็บถาวร 2013-08-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เรียกดูเมื่อ 27 เมษายน 2556
 8. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพฯ:รวมสาส์น. 2544
 9. 9.0 9.1 ผู้จัดการออนไลน์. จอมโจรปล้นสวาทในตำนาน "อ้ายมา"ลอบปีนกำแพงวังหลวง มุดมุ้งพระสนม. เรียกดูเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560
 • สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2551. 296 หน้า. ISBN 9744516817 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum
 • ธนากิต. พระบรมราชินีนาถ เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์พีระมิด, พ.ศ. 2543.
 • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์, ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554. 368 หน้า. ISBN 9786167058580

ดูเพิ่ม

แก้