รายพระนามผู้ปกครองตลาเตโลลโก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายพระนามของตละโตอานี (tlàtoāni, "ผู้ปกครอง") แห่งตลาเตโลลโก นครรัฐแห่งหนึ่งของชาวแอซเท็กก่อนการเข้ามาของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

ยุคก่อนอาณานิคมแก้ไข

พระนาม พระรูป ประสูติ สวรรคต หมายเหตุ
กวา-กเวาปิตซาวัก
2 ต้นอ้อ (ค.ศ. 1403) [1]
4 กระต่าย (ค.ศ. 1418) [2]
พระราชโอรสในเตโซโซโมก
แห่งอาสกาโปตซัลโก[3]
4 กระต่าย (ค.ศ. 1418) [2]
พระชายามีพระนามว่า อักโช-กเวอิตล์
ตลากาเตโอตล์
13 ตุ๊กแก
4 กระต่าย (ค.ศ. 1418) [2]
12 กระต่าย (ค.ศ. 1426) [4]
  พระราชโอรสใน
กวา-กเวาปิตซาวัก[5]
12 กระต่าย (ค.ศ. 1426)
อัตโซมปัน[6]
ถูกชาวอาโกลวาปลงพระชนม์[7]
พระชายามีพระนามว่า ชิวกานาวัลต์ซิน
(เป็นพระปิตุจฉาของพระองค์)
กเวา-ตลาโตอา
1 แร้ง
1 ขนนก (ค.ศ. 1428) [8]
4 ต้นอ้อ (ค.ศ. 1431) [9]/
7 หินเหล็กไฟ (ค.ศ. 1460) [10]/
8 บ้าน (ค.ศ. 1461) [11]
  พระราชโอรสใน
อาโกลมิสตลี[8]
4 ต้นอ้อ (ค.ศ. 1431) [9]/
7 หินเหล็กไฟ (ค.ศ. 1460) [10]/
8 บ้าน (ค.ศ. 1461) [11]

ถูกชาวเตโนชตีตลันปลงพระชนม์
โมกีวิชตลี
13 ลิง
7 หินเหล็กไฟ (ค.ศ. 1460) [10]
7 บ้าน (ค.ศ. 1473) [12]
  7 บ้าน (ค.ศ. 1473) [13]
ถูกชาวเตโนชตีตลัน
ปลงพระชนม์[14]
ทรงได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้ามอกเตซูมาที่ 1
และพระเจ้าอาชายากัตล์แห่งเตโนชตีตลัน[10]
อิตส์กเวาต์ซิน
9 ต้นอ้อ (ค.ศ. 1475) [15]
2 หินเหล็กไฟ (ค.ศ. 1520) [16]
  พระราชโอรสใน
ตลากาเตโอตล์[15]
2 หินเหล็กไฟ (ค.ศ. 1520)
ถูกชาวสเปนปลงพระชนม์[16]
ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเพียง กเวา-ตละโตอานี (ผู้ปกครองเฉพาะกาล) โดยพระเจ้าอาชายากัตล์แห่งเตโนชตีตลัน[15]

ยุคอาณานิคมแก้ไข

พระนาม พระรูป ประสูติ สวรรคต หมายเหตุ
เดียโก เด เมนโดซา
4 บ้าน (ค.ศ. 1549) [17]5 กระต่าย (ค.ศ. 1562) [18]
พระราชโอรสในซาโยลต์ซิน[17] 20 ธันวาคม
5 กระต่าย (ค.ศ. 1562) [18]
มีเกล การ์ซีอา โอกิซต์ซิน
10 ต้นอ้อ (ค.ศ. 1567) [19]9 ต้นอ้อ (ค.ศ. 1579) [20]

อ้างอิงแก้ไข

 1. Chimalpahin (1997) : pp. 230–231.
 2. 2.0 2.1 2.2 Chimalpahin (1997) : pp. 124–125.
 3. Chimalpahin (1997) : pp. 124–127.
 4. Chimalpahin (1997) : pp. 128–129, 230–231
 5. Chimalpahin (1997) : pp. 124–125, 128–129.
 6. Chimalpahin (1997) : pp. 230–231.
 7. Chimalpahin (1997) : pp. 128–131.
 8. 8.0 8.1 Chimalpahin (1997) : pp. 130–131.
 9. 9.0 9.1 Chimalpahin (1997) : pp. 232–233.
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 Chimalpahin (1997) : pp. 132–133.
 11. 11.0 11.1 Codex Telleriano-Remensis: f. 33v.
 12. Chimalpahin (1997) : pp. 136–137, 234–235; Codex Telleriano-Remensis: f. 36v.
 13. Chimalpahin (1997) : pp. 234–235
 14. Chimalpahin (1997) : pp. 136–139.
 15. 15.0 15.1 15.2 Chimalpahin (1997) : pp. 140–141.
 16. 16.0 16.1 Chimalpahin (1997) : pp. 158–159.
 17. 17.0 17.1 Chimalpahin (1997) : pp. 172–173.
 18. 18.0 18.1 Chimalpahin (1997) : pp. 174–175, 236–237.
 19. Chimalpahin (1997) : pp. 174–175.
 20. Chimalpahin (1997) : pp. 176–177.

บรรณานุกรมแก้ไข

 • Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, Domingo Francisco de San Antón Muñón (1997). Codex Chimalpahin: society and politics in Mexico Tenochtitlan, Tlatelolco, Texcoco, Culhuacan, and other Nahua altepetl in central Mexico: the Nahuatl and Spanish annals and accounts collected and recorded by don Domingo de San Antón Muñón Chimalpahin Quauhtlehuanitzin. The Civilization of the American Indian Series. edited and translated by Arthur J. O. Anderson and Susan Schroeder. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 0-8061-2921-2.