รายพระนามจักรพรรดิเม็กซิโก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
การถวายสิริราชสมบัติเม็กซิโกแด่ อาร์ชดยุกแม็กสิมิเลียนแห่งออสเตรีย ในปี 1864 โดยสภาผู้แทนราษฎรเม็กซิโก

จักรวรรดิเม็กซิกันที่ 1 (1822–1823) แก้

ราชวงศ์ไอตูร์ไบด์ แก้

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  อากุสตินที่ 1 19 พฤษภาคม 1822 19 มีนาคม 1823

ผู้อ้างสิทธิในพระราชบัลลังก์ (1824–1864) แก้

ราชวงศ์ไอตูร์ไบด์ แก้

รูป พระนาม เริ่มอ้างสิทธิ์ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ์ ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  อากุสตินที่ 2 19 กรกฎาคม 1824 10 เมษายน 1864 พระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก

จักรวรรดิเม็กซิกันที่ 2(1864–1867) แก้

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก แก้

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  แมกซิมิเลียนที่ 1 10 เมษายน 1864 15 พฤษภาคม 1867

ผู้อ้างสิทธิในพระราชบัลลังก์ (1864–ปัจจุบัน) แก้

ราชวงศ์ไอตูร์ไบด์ แก้

พระรูป พระนาม เริ่มอ้างสิทธิ์ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ์ ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  อากุสตินที่ 3 19 มิถุนายน 1864 3 มีนาคม 1925 เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก
  มาเรียที่ 1 3 มีนาคม 1925 พฤศจิกายน 1949 เป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก,และเป็นพระญาติกับ เจ้าชายอากุสตินแห่งไอตูร์ไบด์
align="center" align="center"|มัคซีมีลีอานที่ 2 พฤศจิกายน 1949 ปัจจุบัน เป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก , และเป็นรัชทายาทสายตรงในราชวงศ์ไอตูร์ไบด์ และ ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก.

ดูเพิ่ม แก้