รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์สุย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชวงศ์สุย ปกครองจีนอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 581 - 618

พระนามแต่งตั้ง
Convention: "Sui" + name
พระนามเดิม ปีครองราชย์
(คริสต์ศักราช)
รัชศก
เหวินตี้ (文帝 wén dì) หยาง เจียน (楊堅 yáng jiān) 581-604 Kaihuang (開皇 kāi huáng) 581-600
Renshou (仁壽 rén shòu) 601-604
หยางตี้ (煬帝 yáng dì) หรือ
หมิงตี้ (明帝 míng dì)
หยาง กวง (楊廣 yáng guǎng) 605-618[1] Daye (大業 dà yè) 605-618
กงตี้ (恭帝 gōng dì) หยาง หยู่ (楊侑 yáng yòu) 617-618[1] Yining (義寧 yì níng) 617-618
กงตี้ (恭帝 gōng dì) หยาง ทง (楊侗 yáng tóng) 618-619[1] Huangtai (皇泰 huáng tài) 618-619

เชิงอรรถ

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 ในปี ค.ศ. 617, กบฏชาวนาชื่อ หลี่ หยวน (ต่อมาคือ จักรพรรดิถังเกาจู่) ได้ตั้งหลานชายของจักรพรรดิหยางชื่อ หยาง หยู่ เป็นจักรพรรดิ (ชื่อ จักรพรรดิกง และยกย่องจักรพรรดิหยางเป็น ไท่ซาง หวง (retired emperor) ที่ต้าชิง (ฉางอาน) เมืองหลวงทางทิศตะวันตก แต่พระนามนี้เป็นที่รู้กันเฉพาะดินแดนในอิทธิพลของหลี่ หยวน แต่ดินแดนอื่นในอิทธิพลของราชวงศ์สุย ยังคงถือว่าจักรพรรดิหยางเป็นจักรพรรดิอยู่ ต่อมาเมื่อข่าวการสวรรคตของจักรพรรดิหยางในปี ค.ศ. 618 แพร่ไปถึงเมืองต้าชิง และลั่วหยาง เมืองหลวงทางทิศตะวันออก หลี่ หยวน จึงปลด และตั้งตัวเป็นจักรพรรดิ สถาปนาราชวงศ์ถัง ฝ่ายขุนนางของราชวงศ์สุยในเมืองลั่วหยาง ได้ประกาศให้ หยาง ทง พระอนุชาของจักรพรรดิกง ขึ้นครองราชย์แทน (พระนามว่า จักรพรรดิกง เช่นกัน)