รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์จิ้น

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชวงศ์จิ้น ปกครองจีนระหว่างปี ค.ศ. 265 - 420

พระนามแต่งตั้ง พระนามเดิม ปีครองราชย์
(คริสต์ศักราช)
รัชศก
Chinese convention: "Jìn" + posthumous name + "di"
ราชวงศ์จิ้นตะวันตก (ค.ศ. 265 – 316)
หวู่ตี้ (武帝 Wu Di) ซือหม่า เอี๋ยน
(司馬炎 Sīmǎ Yán)
ค.ศ. 265ค.ศ. 290
ฮุ่ยตี้ (惠帝 Hui Di) ซือหม่า จง
(司馬衷 Sīmǎ Zhōng)
ค.ศ. 290ค.ศ. 307
- ซือหม่า หลุน
(司馬倫 Sīmǎ Lún)
ค.ศ. 301
หวยตี้ (懷帝 Huai Di) ซือหม่า ชื่อ
(司馬熾 Sīmǎ Chì)
ค.ศ. 307ค.ศ. 311
หมิ่นตี้ (愍帝 Min Di) ซือหม่า เย่
(司馬鄴 Sīmǎ Yè)
ค.ศ. 313ค.ศ. 316
ราชวงศ์จิ้นตะวันออก (ค.ศ. 317 – 420)
หยวนตี้ (元帝 Yuan Di) ซือหม่า รุ่ย
(司馬睿 Sīmǎ Ruì)
ค.ศ. 317ค.ศ. 323
หมิงตี้ (明帝 Ming Di) ซือหม่า เซ่า
(司馬紹 Sīmǎ Shào)
ค.ศ. 323ค.ศ. 325
เฉิงตี้ (成帝 Cheng Di) ซือหม่า เอี่ยน
(司馬衍 Sīmǎ Yǎn)
ค.ศ. 325ค.ศ. 342
คังตี้ (康帝 Kang Di) ซือหม่า เยว่
(司馬岳 Sīmǎ Yuè)
ค.ศ. 342ค.ศ. 344
หมู่ตี้ (穆帝 Mu Di) ซือหม่า ตัน
(司馬聃 Sīmǎ Dān)
ค.ศ. 344ค.ศ. 361
ไอตี้ (哀帝 Ai Di) ซือหม่า พี
(司馬丕 Sīmǎ Pī)
ค.ศ. 361ค.ศ. 365
เฝย์ตี้ (海西公 Fei Di) ซือหม่า อี้
(司馬奕 Sīmǎ Yì)
ค.ศ. 365ค.ศ. 372
เจี้ยนเหวินตี้ (簡文帝 Jianwen Di) ซือหม่า อวี้
(司馬昱 Sīmǎ Yù)
ค.ศ. 372
เซี่ยวหวู่ตี้ (孝武帝 Xiaowu Di) ซือหม่า เย่า
(司馬曜 Sīmǎ Yào)
ค.ศ. 372ค.ศ. 396
อันตี้ (安帝 An Di) ซือหม่า เต๋อจง
(司馬德宗 Sīmǎ Dézōng)
ค.ศ. 396ค.ศ. 419
กงตี้ (恭帝 Gong Di) ซือหม่า เต๋อเหวิน
(司馬德文 Sīmǎ Déwén)
ค.ศ. 419ค.ศ. 420