รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์กรีซ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตำแหน่งคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์แห่งเฮเลนส์ เป็นผู้อภิเษกสมรสกับพระประมุขแห่งราชอาณาจักรกรีซในระหว่างรัชกาลของแต่ละพระองค์ ซึ่งพระประมุขจะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเฮลเลนส์" และคู่อภิเษกสมรสทุกพระองค์จะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระราชินีแห่งเฮลเลนส์" ซึ่งอยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2379 ถึง พ.ศ. 2517

แกรนด์ดัสเชสโอลกา คอนสแตนตินอฟนาแห่งรัสเซียทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งเฮเลนส์ยาวนานที่สุด เป็นเวลา 45 ปี

สมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ (Queen Consort of Greece)

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระชาติตระกูล ประสูติ เสกสมรส ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง สวรรคต พระราชสวามี
  ดัสเชสอมาเลียแห่งออลเดนบูร์ก ราชวงศ์ฮ็อลชไตน์-ก็อตธ็อป 21 ธันวาคม พ.ศ. 2361 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2379 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2379 23 ตุลาคม พ.ศ. 2405
พระสวามีถูกขับออกจากราชบัลลังก์
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 สมเด็จพระราชาธิบดีออตโตแห่งกรีซ

สมเด็จพระราชินีแห่งชาวเฮลเลน (Queen Consorts of the Hellenes)

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระชาติตระกูล ประสูติ เสกสมรส ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง สวรรคต พระราชสวามี
  แกรนด์ดัสเชสโอลกา คอนสแตนตินอฟนาแห่งรัสเซีย ราชวงศ์โรมานอฟ 3 กันยายน พ.ศ. 2394 27 ตุลาคม พ.ศ. 2410 27 ตุลาคม พ.ศ. 2410 18 มีนาคม พ.ศ. 2456
พระสวามีถูกลอบปลงพระชนม์
18 มิถุนายน พ.ศ. 2469 สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ
  เจ้าหญิงโซเฟียแห่งปรัสเซีย ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น 14 มิถุนายน พ.ศ. 2413 27 ตุลาคม พ.ศ. 2432 18 มีนาคม พ.ศ. 2456
พระสวามีดำรงตำแหน่ง
11 มิถุนายน พ.ศ. 2460
พระสวามีสละราชบัลลังก์
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ
  อัสปาเซีย มานอส ตระกูลมานอส 4 กันยายน พ.ศ. 2439 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 25 ตุลาคม พ.ศ. 2463
พระสวามีสวรรคต
7 สิงหาคม พ.ศ. 2515 สมเด็จพระราชาธิบดีอเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งกรีซ
  เจ้าหญิงโซเฟียแห่งปรัสเซีย ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น 14 มิถุนายน พ.ศ. 2413 27 ตุลาคม พ.ศ. 2432 19 ธันวาคม พ.ศ. 2463
พระสวามีกลับคืนสู่ราชบัลลังก์
27 กันยายน พ.ศ. 2465
พระสวามีสละราชบัลลังก์
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งโรมาเนีย ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น-ซิกมาริงเง็น 12 ตุลาคม พ.ศ. 2437 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 27 กันยายน พ.ศ. 2465
พระสวามีดำรงตำแหน่ง
25 มีนาคม พ.ศ. 2467
พระสวามีเสด็จลี้ภัยทางการเมือง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 2 แห่งกรีซ

สมัยสาธารณรัฐเฮเลนที่ 2 (พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2468)

แก้
  • ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระชาติตระกูล ประสูติ เสกสมรส ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง สวรรคต พระราชสวามี
  เจ้าหญิงเฟรเดอริกาแห่งฮาโนเวอร์ ราชวงศ์ฮาโนเวอร์ 18 เมษายน พ.ศ. 2460 9 มกราคม พ.ศ. 2481 1 เมษายน พ.ศ. 2490
พระสวามีดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2507
พระสวามีสวรรคต
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 สมเด็จพระราชาธิบดีพอลที่ 1 แห่งกรีซ
  เจ้าหญิงอันเนอ-มารีแห่งเดนมาร์ก ราชวงศ์ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บวร์ก-กลึคสบวร์ก 30 สิงหาคม พ.ศ. 2489 18 กันยายน พ.ศ. 2507 18 กันยายน พ.ศ. 2507 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง
ยังทรงพระชนม์ สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 2 แห่งกรีซ

ผู้อ้างสิทธิในพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระชาติตระกูล ประสูติ เสกสมรส เริ่มอ้างสิทธิ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ สวรรคต พระราชสวามี
  ดัสเชสอเมเลียแห่งโอลเดนบูร์ก อดีตสมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ ราชวงศ์ฮ็อลชไตน์-ก็อตธ็อป 21 ธันวาคม พ.ศ. 2361 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2379 23 ตุลาคม พ.ศ. 2405
พระสวามีอ้างสิทธิ
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2410
พระสวามีสิ้นพระชนม์
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 อดีตสมเด็จพระราชาธิบดีออตโตแห่งกรีซ
  อาร์ชดัชเชสจิเซลาแห่งออสเตรีย ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2399 20 เมษายน พ.ศ. 2416 12 ธันวาคม พ.ศ. 2455
พระสวามีอ้างสิทธิ
25 กันยายน พ.ศ. 2473
พระสวามีสิ้นพระชนม์
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 เจ้าชายลีโอโพลด์แห่งบาวาเรีย
  เจ้าหญิงมาเรีย โบนาแห่งซาวอย-เจนัว ราชวงศ์ซาวอย 1 สิงหาคม พ.ศ. 2439 8 มกราคม พ.ศ. 2464 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2486
พระสวามีอ้างสิทธิ
6 กันยายน พ.ศ. 2512
พระสวามีสิ้นพระชนม์
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 เจ้าชายคอนราดแห่งบาวาเรีย
เคานท์เตสเฮเลน ฟาน เคอเวนฮิวเลอ-เม็ทซ์ เคอเวนฮิวเลอ-เม็ทซ์ 4 เมษายน พ.ศ. 2464 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 1 มกราคม พ.ศ. 2540
พระสวามีสิ้นพระชนม์
25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เจ้าชายอ็อยเกนแห่งบาวาเรีย

ผู้อ้างสิทธิในพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งเฮลเลนส์

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระชาติตระกูล ประสูติ เสกสมรส เริ่มการอ้างสิทธิ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ สวรรคต พระราชสวามี
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งโรมาเนีย อดีตสมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น-ซิกมาริงเง็น 12 ตุลาคม พ.ศ. 2437 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 25 มีนาคม พ.ศ. 2467
ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง พระสวามีอ้างสิทธิ
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2478
ทรงหย่า
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 อดีตสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 2 แห่งกรีซ
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระชาติตระกูล ประสูติ เสกสมรส เริ่มการอ้างสิทธิ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ สวรรคต พระราชสวามี
  เจ้าหญิงอันเนอ-มารีแห่งเดนมาร์ก อดีตสมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ ราชวงศ์ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บวร์ก-กลึคสบวร์ก 30 สิงหาคม พ.ศ. 2489 18 กันยายน พ.ศ. 2507 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง พระสวามีอ้างสิทธิ
10 มกราคม พ.ศ. 2566

พระราชสวามีเสด็จสวรรคต

ยังทรงพระชนม์ อดีตสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 2 แห่งกรีซ
  มารี-แชนทัล แคลร์ มิลเลอร์ ตระกูลมิลเลอร์ 17 กันยายน พ.ศ. 2511 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 10 มกราคม พ.ศ. 2566

พระสวามีอ้างสิทธิ

ยังทรงอ้างสิทธิ ยังทรงพระชนม์ เจ้าชายปัฟโลส มกุฎราชกุมารแห่งกรีซ

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  • The exception is King Otto, who was styled King of Greece. Amalia, accordingly, is the only person to hold the title Queen of Greece (rather than of the Hellenes).
  • Aspasia and Alexander's marriage was kept secret, and Aspasia was never styled as Queen of the Hellenes. Sometime after Alexander's death she was recognized as a Princess of Greece and Denmark instead.