รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์อิรัก

นี่คือ รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์แห่งอิรัก

ราชอาณาจักรอิรักแก้ไข

ราชวงศ์ฮัชไมต์แก้ไข

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สิ้นพระชนม์ คู่สมรส
  เจ้าหญิงฮะซัยมา บินต์ นาศิร
(Hazaima bint Nasser)
นาศิร อิบต์ อะลี พ.ศ. 2427 พ.ศ. 2447 23 สิงหาคม พ.ศ. 2464
พระสวามีครองราชย์
8 กันยายน พ.ศ. 2476
พระสวามีสวรรคต
พ.ศ. 2478 พระเจ้าฟัยศ็อลที่ 1 แห่งอิรัก
  เจ้าหญิงอะลียะฮ์ บินต์ อะลีแห่งเฮแจซ
(Aliya bint Ali of Hejaz)
สมเด็จพระราชินีแห่งอิรักพระองค์สุดท้าย
พระเจ้าอะลีแห่งเฮแจซ พ.ศ. 2454 25 มกราคม พ.ศ. 2477 25 มกราคม พ.ศ. 2477
พระสวามีครองราชย์
4 เมษายน พ.ศ. 2482
พระสวามีสวรรคต
21 ธันวาคม พ.ศ. 2493 พระเจ้าฆอซีแห่งอิรัก
  เจ้าหญิงซาบิฮา ฟาซิละ ฮานิม สุลต่าน
(Sabiha Fazila Hanım Sultan)
พระคู่หมั้น
เจ้าชายมุฮัมหมัด อะลี อิบราฮิม เบเยเฟนดิ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2484 ไม่ทรงได้อภิเษกสมรสพระคู่หมั้นสวรรคตเสียก่อน - - ยังทรงพระชนม์ พระเจ้าฟัยศ็อลที่ 2 แห่งอิรัก
พระคู่หมั้น

ผู้อ้างสิทธิในพระอิศริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งอิรักแก้ไข

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เริ่มอ้างสิทธิ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ สิ้นพระชนม์ คู่สมรส
  เจ้าหญิงฟาห์เรลนิซซา เซอิด
(Fahrelnissa Zeid)
มุฮัมหมัด ซอกีร์ ปาซา พ.ศ. 2444 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
พระสวามีอ้างสิทธิ
18 ตุลาคม พ.ศ. 2483
พระสวามีสิ้นพระชนม์
5 กันยายน พ.ศ. 2534 เจ้าชายซะอีด บิน ฮุซัยน์
align = "center" align="center"|มาร์กาเรธา อินกา เอลิซาเบธ ลินด์
(Margaretha Inga Elisabeth Lind)
สเวน กุสตาฟ ลินด์ 5 กันยายน พ.ศ. 2485 30 มิถุนายน พ.ศ. 2506 18 ตุลาคม พ.ศ. 2483
พระสวามีอ้างสิทธิ
ปัจจุบัน ยังทรงพระชนม์ เจ้าชายระอัด บิน เซอิด

ดูเพิ่มแก้ไข