รายนามแม่ทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หน่วยขึ้นตรง ได้แก่

แม่ทัพภาคที่ ๒
ตราประจำเหล่าทัพ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลโท สวราชย์ แสงผล
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ที่ว่าการค่ายสุรนารี
ผู้เสนอชื่อผู้บัญชาการทหารบก
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ หรือเลื่อนตำแหน่ง
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท หลวงวีระโยธา
สถาปนาพ.ศ. 2491 (76 ปี)
รองรองแม่ทัพภาคที่ ๒

รายนามแม่ทัพภาคที่ 2

ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งและในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้