รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ตั้งแต่การก่อตั้ง จนถึงก่อนการยุบเลิกกระทรวง

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
เครื่องหมายราชการ
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
สถาปนา9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
คนแรกสฤษดิ์ ธนะรัชต์
คนสุดท้ายพจน์ สารสิน
ยกเลิก17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514​ (12​ ปี)​
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

รายนามรัฐมนตรี แก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 29 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
2   พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร)
3
(1,2)
  นาย พจน์ สารสิน 30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

รายนามรัฐมนตรีช่วย แก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พลเอก ประภาส จารุเสถียร 29 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
2   นาย สุนทร หงส์ลดารมภ์
3   พันเอก ถนัด คอมันตร์
4
(1)
  นาย บุญชนะ อัตถากร
5   พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) 30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 9 กันยายน พ.ศ. 2507
4
(2)
  นาย บุญชนะ อัตถากร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2510
6
(1,2)
  หม่อมหลวงชูชาติ กำภู 9 กันยายน พ.ศ. 2507 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 13 เมษายน พ.ศ. 2512
(ถึงแก่อนิจกรรม)
7   นาย บุญรอด บิณฑสันต์ 1 กันยายน พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

อ้างอิง แก้ไข