รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามสมุหพระกลาโหม รายนามเสนาบดีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Emblem of the Ministry of Defence of Thailand.svg
เครื่องหมายราชการ
Flag of the Thai Defence Minister.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Prayuth 2018 cropped.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยามหาเสนา (ปลี)
สถาปนาพ.ศ. 2325
เว็บไซต์http://www.mod.go.th/

สมุหพระกลาโหม (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2437)แก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่ม สิ้นสุด
1   เจ้าพระยามหาเสนา (ปลี) พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2336
2   เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) พ.ศ. 2336 พ.ศ. 2348
3   เจ้าพระยามหาเสนา (ปิ่น) พ.ศ. 2348 พ.ศ. 2352
4   เจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา) พ.ศ. 2352 พ.ศ. 2352
5   เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) พ.ศ. 2352 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2365
6   เจ้าพระยาอัครมหาเสนา (สังข์) 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2367
7   เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย) พ.ศ. 2367 พ.ศ. 2373
8   เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) พ.ศ. 2373 26 เมษายน พ.ศ. 2398
9   เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 26 เมษายน พ.ศ. 2398 พ.ศ. 2412
10   เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พ.ศ. 2412 30 ตุลาคม พ.ศ. 2431
11   เจ้าพระยาพลเทพ (พุ่ม ศรีไชยันต์) 30 ตุลาคม พ.ศ. 2431 พ.ศ. 2437

เสนาบดีกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2475)แก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่ม สิ้นสุด
12   นายพลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ พ.ศ. 2437 2 กันยายน พ.ศ. 2442[1]
13   นายพลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม 2 กันยายน พ.ศ. 2442 7 สิงหาคม พ.ศ. 2444
14   นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช 8 สิงหาคม พ.ศ. 2444 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
15   นายพลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
16   นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) พ.ศ. 2456 26 สิงหาคม พ.ศ. 2464
17   นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2464 4 สิงหาคม พ.ศ. 2469
18   จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 24 สิงหาคม พ.ศ. 2469 31 มีนาคม พ.ศ. 2471
19   นายพลโท หม่อมเจ้าบวรเดช 1 เมษายน พ.ศ. 2471 19 มิถุนายน พ.ศ. 2474
20   นายพลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 19 มิถุนายน พ.ศ. 2475
21   นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
22   นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 29 มิถุนายน พ.ศ. 2476 11 สิงหาคม พ.ศ. 2476

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน)แก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
  นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
2
(1,2)
  นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 1 เมษายน พ.ศ. 2477
3   นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 5 1 เมษายน พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
4
(1-4)
  นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) 6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
7 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
9 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
5   นายพลตรี หลวงพรหมโยธี (มังกร ผลโยธิน) 9 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484
4
(5-6)
  จอมพล หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) 9 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
6   พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) 10 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
7   พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
8
(1,2)
  พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488
9
(1)
  พลโท จิร วิชิตสงคราม 13 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
8
(3)
  พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) 14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
9
(2-5)
  พลโท จิร วิชิตสงคราม 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
10
(1-3)
  พลโท หลวงชาตินักรบ (ศุข ชาตินักรบ) 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
4
(7-10)
  จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
11   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500[2]
12   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 26 12 กันยายน พ.ศ. 2500[3] 16 กันยายน พ.ศ. 2500
13
(1- 6)
  พลโท ถนอม กิตติขจร 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
14   พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
15   พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
16
(1)
  พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
17   พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
18   พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 28 เมษายน พ.ศ. 2519
16
(2)
  พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 37 28 เมษายน พ.ศ. 2519 24 สิงหาคม พ.ศ. 2519
19   หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 37 27 สิงหาคม พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
20
(1-2)
  พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
21   พลเอก เล็ก แนวมาลี 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521
22   พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 40 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
23
(1-3)
  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
24   พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
25
(1)
  พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 29 มีนาคม พ.ศ. 2533
26
(1)
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 45 30 มีนาคม พ.ศ. 2533 10 มิถุนายน พ.ศ. 2533
25
(2,3)
  พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
27   พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
28 พลเอก สุจินดา คราประยูร 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
29   พลเอก บรรจบ บุนนาค 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
30   พลเอก วิจิตร สุขมาก 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
26
(3,4)
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
31   ชวน หลีกภัย 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
26
(5)
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
32
(1)
  ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 9 มีนาคม พ.ศ. 2547
33   พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 54 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
34   พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ 54 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
32
(2)
  พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
35   พลเอก บุญรอด สมทัศน์ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
36   สมัคร สุนทรเวช 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
37   สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
38
(1)
  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
39   พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
40   พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต 60 18 มกราคม 2555 30 มิถุนายน 2556
41   ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 60 30 มิถุนายน 2556 7 พฤษภาคม 2557
38   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 61 30 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562
42   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 62 10 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ยังมีชีวิตอยู่แก้ไข

ยังมีชีวิต ปัจจุบัน 14 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
บรรจบ บุนนาค 2535 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (95 ปี)
ชวลิต ยงใจยุทธ 2533-2545 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (89 ปี)
วิจิตร สุขมาก 2535-2538 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (88 ปี)
สุจินดา คราประยูร 2535 6 สิงหาคม พ.ศ. 2476 (88 ปี)
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 2554-​2555 8 มกราคม พ.ศ. 2480 (84 ปี)
ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2545-2549 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (83 ปี)
ชวน หลีกภัย 2540-2544 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (83 ปี)
เชษฐา ฐานะจาโร 2547 23 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (83 ปี)
บุญรอด สมทัศน์ 2549-​2551 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 (80 ปี)
สัมพันธ์ บุญญานันต์ 2547-2548 6 กันยายน พ.ศ. 2486 (78 ปี)
ประวิตร วงษ์สุวรรณ 2551-2562 11 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (76 ปี)
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 2551 31 สิงหาคม พ.ศ. 2490 (74 ปี)
สุกำพล สุวรรณทัต 2555-2556 17 สิงหาคม พ.ศ. 2494 (70 ปี)
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2556-2557 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 (54 ปี)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข