รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Emblem of MOAC, Thailand.png
ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Thamanat Prompow in 2020.jpg
Replace this image male.svgReplace this image female.svg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ธรรมนัส พรหมเผ่า
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
และประภัตร โพธสุธน

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระ4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)
สถาปนา21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ (2478-2495)แก้ไข

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ (2495-2506)แก้ไข

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (2495-2514)แก้ไข

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไข

 • พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
 • นายแสวง กุลทองคำ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
 • พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 ตุลาคม 2516 22 พฤษภาคม 2517
 • นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
 • นายพันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
 • นายไกรสร ตันติพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
 • นายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
 • นายแผน สิริเวชชะพันธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
 • นายดาบชัย อัคราช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 มีนาคม 2518 12 มกราคม 2519
 • นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 มีนาคม 2518 8 มกราคม 2519
 • นายบุญส่ง สมใจ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 มกราคม 2519 11 กุมภาพันธ์ 2519
 • นายไกรสร ตันติพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 เมษายน 2519 23 กันยายน 2519
 • นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 เมษายน 2519 23 กันยายน 2519
 • นายไกรสร ตันติพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2519 6 ตุลาคม 2519
 • นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2519 6 ตุลาคม 2519
 • นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
 • นายทำนอง สิงคาลวณิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
 • นายวงศ์ พลนิกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
 • นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
 • พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
 • นายระพี สาคริก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
 • นายปรีดา กรรณสูต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
 • นายอาณัติ อาภาภิรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
 • นายอาณัติ อาภาภิรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 11 มีนาคม 2524
 • นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 22 มกราคม 2524
 • พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 5 กันยายน 2524
 • นายโกศล ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 มกราคม 2524 4 มีนาคม 2524
 • นายณรงค์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 มีนาคม 2524 19 มีนาคม 2526
 • นายวีระ มุสิกพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 มีนาคม 2524 26 ตุลาคม 2524
 • นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2524 19 มีนาคม 2526
 • นายวีระ มุสิกพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ธันวาคม 2524 19 ธันวาคม 2524
 • นายปรีดา พัฒนถาบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2524 19 มีนาคม 2526
 • นายบรม ตันเถียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 5 สิงหาคม 2529
 • นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 5 สิงหาคม 2529
 • นายผัน บุญชิต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 15 มกราคม 2529
 • นายประสพ บุษราคัม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 มกราคม 2529 5 สิงหาคม 2529
 • นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
 • นายเสนาะ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
 • นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
 • นายเจริญ คันธวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 22 พฤศจิกายน 2533
 • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 9 ธันวาคม 2533
 • นายอุดร ตันติสุนทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 26 สิงหาคม 2533
 • นายประยุทธิ์ ศิริพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 สิงหาคม 2533 9 ธันวาคม 2533
 • นายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 พฤศจิกายน 2533 9 ธันวาคม 2533
 • นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
 • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
 • นายวโรทัย ภิญญสาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
 • นายอาชว์ เตาลานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
 • นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
 • นายสันติ ชัยวิรัตนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
 • นายยุทธ อังกินันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
 • นายวโรทัย ภิญญสาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
 • นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มิถุนายน 2535 23 กันยายน 2535
 • นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 7 ธันวาคม 2537
 • นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 11 ธันวาคม 2537
 • นายถวิล จันทร์ประสงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 13 ตุลาคม 2537
 • นายสมุทร มงคลกิติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 ตุลาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
 • นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 ธันวาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
 • ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 ธันวาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
 • นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 28 กุมภาพันธ์ 2539
 • นายชาญชัย ปทุมารักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
 • นายฉัตรชัย เอียสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 28 กุมภาพันธ์ 2539
 • นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
 • นายรักเกียรติ สุขธนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2539 24 พฤศจิกายน 2539
 • นายกริช กงเพชร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 24 ตุลาคม 2540
 • นายสำเภา ประจวบเหมาะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 24 ตุลาคม 2540
 • นายประวัฒน์ อุตตะโมต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540
 • นายฉัตรชัย เอียสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
 • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
 • นายปองพล อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 6 มกราคม 2544
 • นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 1 ตุลาคม 2541
 • นายสมชาย สุนทรวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 1 มกราคม 2542
 • นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 6 มกราคม 2544
 • นายอนุรักษ์ จุรีมาศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2541 6 มกราคม 2544
 • นายอาคม เอ่งฉ้วน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 กรกฎาคม 2542 6 มกราคม 2544
 • นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 เมษายน 2543 6 มกราคม 2544
 • นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2544 3 ตุลาคม 2545
 • นายนที ขลิบทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2544 4 มีนาคม 2545
 • นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 ตุลาคม 2545 11 มีนาคม 2548), (11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548)
 • นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สิงหาคม 2548 24 กุมภาพันธ์ 2549
 • นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ตุลาคม 2549 23 ธันวาคม 2550
 • นายธีระชัย แสนแก้ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551), (24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551)
 • นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
 • นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ธันวาคม 2551 20 พฤษภาคม 2552
 • นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 พฤษภาคม 2552 - 9 สิงหาคม 2554
 • นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555
 • นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555
 • นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 -30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 • นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556- 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 • นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 • นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 • ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
 • นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
 • นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข