รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg
ตรากระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สาธิต ปิตุเตชะ

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วาระไม่ได้กำหนดไว้
ผู้ประเดิมตำแหน่งประจวบ บุนนาค
สถาปนาพ.ศ. 2487
เว็บไซต์Moph.go.th

รายนามแก้ไข

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1.นายประจวบ บุนนาค 5 กันยายน 2487 - 31 สิงหาคม 2488

31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488 19 กันยายน 2488 - 31 มกราคม 2489 2 กุมภาพันธ์ 2489 - 24 มีนาคม 2489

2. พลเรือตรี เล็ก สุมิตร 11 พฤศจิกายน 2490 - 21 กุมภาพันธ์ 2491
3.พันเอก น้อม เกตุนุติ 25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494
ดูเพิ่มแก้ไข