รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg
ตรากระทรวงสาธารณสุข
สาธิต ปิตุเตชะ.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สาธิต ปิตุเตชะ

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งประจวบ บุนนาค
สถาปนา5 กันยายน พ.ศ. 2487
เว็บไซต์Moph.go.th

รายนามแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2,3,4)
  ประจวบ บุนนาค 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
2   พลเรือตรี เล็ก สุมิตร 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
3   พลตรี น้อม เกตุนุติ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
4   พลโท ประยูร ภมรมนตรี 22 มีนาคม พ.ศ. 2497 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
5   สวัสดิ์ คำประกอบ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
6
(1,2)
  เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
7
(1,2)
  นายแพทย์ สมบุญ ผ่องอักษร 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
8   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
9   อุทัย ชุณหะจันทน 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
10   อนันต์ ฉายแสง 8 มกราคม พ.ศ. 2519 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
11   นายแพทย์ ปรีชา มุสิกุล 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
12   นายแพทย์ ประพนธ์ ปิยะรัตน์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
13   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแสร์ ชนะวงศ์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
14   ร้อยตรี อำพัน หิรัญโชติ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
15   อำนวย ยศสุข 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526

ดูเพิ่มแก้ไข