รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
กท.มหาดไทย.jpg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นิพนธ์ บุญญามณี
และทรงศักดิ์ ทองศรี

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งอดุล อดุลเดชจรัส
สถาปนาพ.ศ. 2480

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข