รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย

รายพระนาม รายนาม เสนาบดีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กท.พาณิชย์.jpg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)
สถาปนาพ.ศ. 2484
เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข