รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย

รายพระนาม รายนาม เสนาบดีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กท.พาณิชย์.jpg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สินิตย์ เลิศไกร

ตั้งแต่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนแรกหลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)
สถาปนาพ.ศ. 2484
เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข