รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg
ตราราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง

ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งดิเรก ชัยนาม
สถาปนา14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
ดิเรก ชัยนาม2.jpg ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484
15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 5 มกราคม พ.ศ. 2485
2
(1,2)
หลวงวิจิตรวาทการ.jpg หลวงวิจิตรวาทการ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 มีนาคม พ.ศ. 2485 19 มิถุนายน พ.ศ. 2485
3 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุข เลขยานนท์) 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
4 Nandiyavat Savastivatana before 1959.jpg หม่อมเจ้านนทิยาวัต สวัสดิวัตน์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5
(1,2)
Pote Sarasin 1957.jpg พจน์ สารสิน 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492
6 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497
7
(1,2)
รักษ์ ปันยารชุน.jpg พันตรี รักษ์ ปันยารชุน 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
8
(1,2)
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg วิสูตร อรรถยุกติ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
9 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg จิตติ สุจริตกุล 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 24 มิถุนายน พ.ศ. 2513
10 Sanga Kittikachorn.jpg พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร 24 มิถุนายน พ.ศ 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
11
(1,2,3)
Chatichai Choonhavan 1976.jpg พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 20 มกราคม พ.ศ. 2518
12
(1)
เล็ก นานา.jpg เล็ก นานา 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
13 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg ประเทือง คำประกอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
12
(2,3)
เล็ก นานา.jpg เล็ก นานา 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
14 วงศ์ พลนิกร.jpg วงศ์ พลนิกร 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
15
(1,2)
อรุณ ภาณุพงศ์.gif ศาสตราจารย์พิเศษ อรุณ ภาณุพงศ์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
16
(1)
ประพาส ลิมปะพันธุ์.jpg ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
15
(3)
อรุณ ภาณุพงศ์.gif ศาสตราจารย์พิเศษ อรุณ ภาณุพงศ์ 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
16
(2,3)
ประพาส ลิมปะพันธุ์.jpg ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
17 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg อำนวย ยศสุข 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
18
(1)
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg จรัส พั้วช่วย 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
19 นายวิเชียร วัฒนคุณ.jpg ศาสตราจารย์พิเศษ วิเชียร วัฒนคุณ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
20 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg สมบัติ ศรีสุรินทร์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
21 Surin Pitsuwan cropped.jpg ศาตราจารย์พิเศษ สุรินทร์ พิศสุวรรณ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
18
(2,3)
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg จรัส พั้วช่วย 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 1 กรกฎาคม พ.ศ 2539
22 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg ประชา คุณะเกษม 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
23 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg หม่อมราชวงศ์ เทพ เทวกุล 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
24 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
25 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่.jpg ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
26 Sukhumbhand Paribatra01.jpg หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
27 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
28 สวนิต คงสิริ.jpg สวนิต คงสิริ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
29 Don Pramudwinai in 2017.jpg ดอน ปรมัตถ์วินัย 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
30 Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg วีระศักดิ์ ฟูตระกูล 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดูเพิ่มแก้ไข