รายนามรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายนามรองประธาน และรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน
中國人民共和國副總理
National Emblem of the People's Republic of China.svg
ตราแผ่นดิน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
หลี่ หยวนเฉา

ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2556
วาระ5 ปี (สูงสุด 2 วาระ)
ผู้ประเดิมตำแหน่งจูเต๋อ
สถาปนาพ.ศ. 2497

รายนามแก้ไข

สังกัด:       พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC)       รัฐบาลแนวร่วม รองผู้นำรุ่นที่:       รุ่นที่หนึ่ง       รุ่นที่สอง       รุ่นที่สาม       รุ่นที่สี่       รุ่นที่ห้า

รองประธานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2497–2518)
ลำดับ
(สมัย)
รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ สังกัดพรรค ประธานาธิบดี วาระ
ภาษาไทย ภาษาจีน (เต็ม/ย่อ) ภาพ
1 จูเต๋อ 朱德 /
茨·代
  27 กันยายน พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) ธันวาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) พรรคคอมมิวนิสต์ เหมา เจ๋อตง 1
2
(1-2)
ต่ง ปี้หวู 湖塘區   27 เมษายน พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) พรรคคอมมิวนิสต์ หลิว เส้าฉี 2
21 ธันวาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) 3
- ว่าง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) 17 มกราคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) แนวร่วม
คณะปฏิวัติก๊กมินตั๋ง
ซ่ง ชิ่งหลิง
พรรคคอมมิวนิสต์ ต่ง ปี้หวู
ยกเลิกตำแหน่ง 17 มกราคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) พรรคคอมมิวนิสต์ ยกเลิกตำแหน่ง
รองประธานกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2524)
ลำดับ
(สมัย)
รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ สังกัดพรรค ประธานาธิบดี วาระ
ภาษาไทย ภาษาจีน (เต็ม/ย่อ) ภาพ
- ว่าง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) United Front ซ่ง ชิ่งหลิง 3
ยกเลิกตำแหน่ง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) 18 มิถุนายน พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) พรรคคอมมิวนิสต์ ยกเลิกตำแหน่ง
รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน)
ลำดับ
(สมัย)
รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ สังกัดพรรค ประธานาธิบดี วาระ
ภาษาไทย ภาษาจีน (เต็ม/ย่อ) ภาพ
3 อูลานฮู 烏蘭休斯頓/
乌兰休斯顿
  18 มิถุนายน พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) 8 เมษายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) พรรคคอมมิวนิสต์ หลี่ เซียนเนี่ยน 4
4 หวัง เจิ้น 深圳希望/
深圳希望
  8 เมษายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) 27 มีนาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) พรรคคอมมิวนิสต์ หยาง ซั่งคุน 5
5 หรง ยี่เหริน 榮毅仁/
罗·Yi仁
  27 มีนาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) มีนาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) พรรคคอมมิวนิสต์ เจียง เจ๋อหมิง 6
6 หู จิ่นเทา 胡錦濤/
胡锦涛
  มีนาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) 23 มีนาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 7
7 เฉิง ชิ่งหง 宏城重慶/
霍·切宁重庆
  23 มีนาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) พรรคคอมมิวนิสต์ หู จิ่นเทา 8
8 สี จิ้นผิง 習近平/
习近平
  15 มีนาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 9
9 หลี่ หยวนเฉา 李源曹/
利·安曹
  15 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ยังอยู่ในวาระ พรรคคอมมิวนิสต์ สี จิ้นผิง 10

ดูเพิ่มแก้ไข