รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 16 เรียงชื่อตามลำดับอักษร

เนื้อหา: บนสุด -

แก้ไข

 • กมลพร วรกุล (เก๋)
  • TNN ประเด็นใหญ่ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • จัดใหญ่ใส่ไม่ยั้ง - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)(ทางเพจ TNN LIVE)
 • กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ (ดอย)
  • TNN ข่าวเที่ยง - TNN บันเทิง (จ.-ศ.)
  • เรื่องดีดีทั่วไทย - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเช้า Weekend - TNN บันเทิง (ส.-อา.)
 • กาญจนา ทัพจีน (จุ๊)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (จ.-อา.)
  • TNN ข่าวเย็น - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
  • TNN Headline News
 • กุลชา ตั้งมหาศุกร์ (เป้)
  • แฉกลโกง - ข่าวหลัก (ส.)
 • เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร (เคนโด้)
  • TNN ประเด็นใหญ่ (จ.-ศ.)
  • จัดใหญ่ใส่ไม่ยั้ง - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)(ทางเพจ TNN LIVE)

แก้ไข

แก้ไข

 • เจก รัตนตั้งตระกูล (ป๊อป)
  • TNN ข่าวค่ำ - ข่าวหลัก (จ.-อา)
  • TNN ข่าวรุ่งเช้า - ข่าวหลัก (เฉพาะกิจ)
  • TNN ข่าวเช้า - ข่าวหลัก (เฉพาะกิจ)

แก้ไข

 • ชลธิชา อัศวาณิชย์ (แอม)
  • TNN ข่าวรุ่งเช้า - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเช้า - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ชไมพร เห็นประเสริฐ (ยุ้ย)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา (แพนจัง)
  • Money Delivery - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ (นัท)
  • TNN ข่าวเช้า Weekend - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวเย็น - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
  • คนหลังข่าว - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • The key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว - ข่าวหลัก (ส.)

แก้ไข

 • ทวีรัตน์ จิรดิลก (แอน)
  • TNN ข่าวค่ำ - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • ธีรยุทธ บัญหนองสา (ฟลุค)
  • TNN ข่าวเช้า - ข่าวกีฬา (จ.-ศ.)
 • ธนิกานต์ มณีขาว (มุก)
  • การตลาดเงินล้าน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ธันย์ชนก จงยศยิ่ง (มิกกี้)
  • TNN World Today - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • นิรัชญา หมอนทอง (ปุ้ย)
  • TNN ข่าวดึก - ข่าวหลัก (จ.-อา.)
  • TNN ข่าวค่ำ - ข่าวหลัก (ส.-อา.)

แก้ไข

แก้ไข

 • พรรณพิไล ปุกหุต (โอ๋)
  • TNN ข่าวเช้า Weekend - TNN บันเทิง (ส.-อา.)
 • พรรษิษฐ์ วิชญคุปต์ (ตั้ม)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • พลวัชร ภู่พิพัฒน์ (นิว)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • พัฒนพงศ์ แสงธรรม (แพท)
  • TNN World Today Weekend - ข่าวหลัก (ส.)
 • พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล (เพ็ญ)
  • การตลาดเงินล้าน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Headline News

แก้ไข

 • ภัทร จินตนะกุล (ปุ้ย)
  • TNN ข่าวเช้า Weekend - ข่าวหลัก (ส.-อา.)

แก้ไข

 • มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล (เล็ก)
  • เศรษฐกิจอินไซต์ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • โมไนย เย็นบุตร (โม)
  • TNN ข่าวเย็น - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • คนชนข่าว - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • รัชชพล เหล่าวานิช (โก้)
  • หมอเงินหมอความ - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
 • เรวดี แซ่ตัน (ดี้)
  • เรื่องดีดีทั่วไทย - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Headline News
 • รวิฌา ทังสุบุตร (ริทฌา)
  • TNN ข่าวรุ่งเช้า - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเช้า - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • พ.อ.ทพ.ฤทธิกร การะเวก (โอ๊ค)
  • TNN สปอร์ต Weekend (ส.-อา.)

แก้ไข

 • วรุณวรรณ วราสินธุ์ (พลอย)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (จ.-อ.)
 • วาทิต ตรีครุธพันธุ์ (ต๊อบ)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวกีฬา (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวเย็น - ข่าวกีฬา (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวค่ำ - ข่าวกีฬา (จ.-อา.)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN สปอร์ต Weekend - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
 • วารินทร์ สัจเดว (วี)
  • TNN World Today Weekend - ข่าวหลัก (ส.)

แก้ไข

 • ศรุต วิทูวินิต (ใช้)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ศิรัถยา อิศรภักดี (เฟิร์น)
  • เศรษฐกิจอินไซต์ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • สุทธิดา เกษวิทย์ (ผึ้ง)
  • TNN World Today - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Headline News
 • สุพัตรา สมถวนิช (แหม่ม)
  • TNN ข่าวเช้า สุดสัปดาห์ - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
 • สินีนาท สวัสดิ์พูน (แพรว)
  • TNN ข่าวเย็น - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • อรการ จิวะเกียรติ (กวาง)
  • TNN ข่าวเย็น - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ (อ๋อง)
  • ชั่วโมงทำเงิน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • การตลาดเงินล้าน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)
 • อดิสรณ์ พึ่งยา (แจ๊คกี้)
  • TNN สปอร์ต Weekend - ข่าวหลัก (ส.-อา)
 • อังคนางค์ ใหม่มงคล (อ๋อย)
  • ชั่วโมงทำเงิน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • Money Delivery - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวดึก - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)
  • TNN Headline News