รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวช่อง 7HD

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว ช่อง 7HD เรียงชื่อตามลำดับอักษร

แก้ไข

 • กฤษดา นวลมี
  • เช้านี้ที่หมอชิต - (ข่าวหลัก) (จ.-พ.)
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก) (จ.-พ.)
  • ม่ะจะเล่าให้ฟัง - (ข่าวหลัก) (ศ.) ทางเพจ CH7HD News
 • เกณฑ์สิทธิ์ กันฑจันทร์
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-พ.)
  • สนามข่าว 7 สี - (สนามข่าวธุรกิจ) (ศ.)
  • ประเด็นเด็ด 7 สี - (ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ) (จ.-อ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก) (พฤ./อา.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • กมลาสน์ เอียดศรีชาย
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก/ฝนฝ้าอากาศกับเช้าข่าว 7 สี) (จ.-พ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ฝนฟ้าอากาศ) (อ.-ส.)
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - (กรีนรีพอร์ต) (จ.-พ.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • กันตพงศ์ บำรุงรักษ์
  • เรื่องมันเป็นแบบนี้ - (พิธีกรหลัก) (ศ.)
 • กรรญกฤต อรรควงษ์
  • แบไต๋ 7 เอชดี ไอทีและยานยนต์ - (พิธีหลัก) (จ.-ศ.)
 • เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์
  • แบไต๋ 7 เอชดี ไอทีและยายนต์ - (พิธีหลัก) (จ.-ศ.)
 • เกียรติชัย บุญราโส
  • ผู้สื่อข่าว
 • เกรียงไกร รัตนา
  • ผู้สื่อข่าวภาคเหนือ
 • กัณฑ์ทัพ เลิศฤทธิเศรษฐ์
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • เจษฎา อุปนิ
 • จีรนันท์ เขตพงศ์
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - (ข่าวหลัก) (จ.-พ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก) (ศ.-ส.)
  • เจาะประเด็นข่าว 7HD - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • จักรพงษ์ เมษพันธุ์
  • เงินทองของจริง - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • จุฑามาศ มังกรชัย
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • ชาดา สมบูรณ์ผล
  • ประเด็นเด็ด 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-พฤ.)
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง
 • ชนะชัย แก้วผาง
  • ผู้สื่อข่าวภาคอีสาน
 • ชัยอนันต์ ปันชู
  • สนามข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-พ.) (กล้าลองกล้าลุย) (จ.-อ.)
  • ผู้สื่อข่าง
 • ชมพูนุช ปิยธรรมชัย
  • เที่ยงบันเทิงสด - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • ชนกนันท์ เสนปิ่น
  • แบไต๋ 7 เอชดี ไอทีและยานยนต์ - (พิธีหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (พฤ.-ศ.)
  • ประเด็นเด็ด 7 สี - (ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ) (พ.-พฤ.)
 • ณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์
  • เรื่องมันเป็นแบบนี้ - (เรื่องเมาส์ข่าวกีฬา)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • ณิชารีย์ พัดทอง
 • ณัฐภัสสร สิมะเสถียร
  • เที่ยงบันเทิงสด - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • เตชะวัฒน์ สุขรักษ์
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • ธนนันท์ วงศ์วศวัฒน์
  • ผู้สื่อข่าว
 • ธนพัต กิตติบดีสกุล
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - (กรีนรีพอร์ต) (จ.-พ.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • ธนิศ แก้วนาค
  • เที่ยงบันเทิงสด - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • สด ๆ บทไม่มี - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวกีฬา) (จ./พ./ศ.)
 • ธีรัช โพธิ์พานิช
  • เรื่องมันเป็นแบบนี้ - (เรื่องเมาส์ข่าวกีฬา)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้ไข

 • นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ
 • นิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก) (พฤ.-ศ.)
  • หนทางพารวย - (พิธีกรหลัก) (อา.)
 • นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
  • เงินทองของจริง - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • นันทิพัฒน์ โปธาปัน
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก/ฝนฟ้าอากาศกับเช้าข่าว 7 สี) (จ.-พ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ฝนฟ้าอากาศ) (อา.-จ.)
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • ทิน โชคกมลกิจ
  • เงินทองของจริง - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
  • ข่าวเย็นประเด็นร้อน - (ข่าวหลัก/ถกไม่เถียง) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • บัวบูชา ปุณณนันท์
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

แก้ไข

 • พิธพงษ์ จตุรพิธพร
  • ผู้สื่อข่าว
 • พิสิทธิ์ กีรติการกุล
  • เช้าข่าว 7 สี - (World wide wong) (จ.-ศ.)
  • ประเด็นเด็ด 7 สี - (ประเด็นเด็ดรอบโลก) (จ.-พฤ.)
  • เรื่องมันเป็นแบบนี้ - (พิธีกรหลัก) (ศ.)
  • คดีเด็ด - (พิธีกรหลัก) (ส.)
 • ไพศาล รัตนบันเทิง
  • ผู้สื่อข่าว
 • พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
  • เที่ยงบันเทิงสด - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
  • แบไต๋ 7 เอชดี ไอทีและยานยนต์ - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • พรรษนพ เศาณานนท์
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้ไข

 • ภานุรัจน์ ศนีบุตร
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (พฤ.-ศ.)
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - (ทุก(ข์)ชีวิต)
  • ม่ะจะเล่าให้ฟัง - (ข่าวหลัก) (พ.) ทางเพจ CH7HD News
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • มะลิ แซ่ฉิ่น
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • รัตนกรณ์ โต๊ะหมัด
  • ผู้สื่อข่าว
 • รสริน หนูตอ
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • วาทิต ตรีครุธพันธุ์
 • วิทย์ สิทธิเวคิน
  • จับทองของจริง - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • วิทวัส ปาลอินทร์
  • ผู้สื่อข่าว
 • วิรัช นุชตเวช
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้ไข

 • ศิรัณพร มูลอุทก
  • ผู้สื่อข่าว
 • ศิริกุล อัตถปัญญาพล
  • ผู้สื่อข่าว
 • ศิริ สาระผล
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้ไข

 • สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
  • เช้านี้...ที่หมอชิต - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ข่าวเย็นประเด็นร้อน - (ขยี้ประเด็นร้อน)(จ.-ศ.)
 • สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
  • เช้านี้ที่หมอชิต - (ข่าวหลัก) (พฤ.-ศ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (สะเก็ดข่าว) (ส.-อา.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
  • ฆ่าโง่ - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
  • ข่าวเย็นประเด็นร้อน - (ทนายมหาชน) (จ.-ศ.)
 • สมโภชน์ โตรักษา
 • สมจิตต์ นวเครือสุนทร
  • ผู้สื่อข่าว
 • สุธาทิพย์ ผาสุข
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • เหมือนฝัน ประสานพานิช
  • เช้านี้...ที่หมอชิต - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • เจาะประเด็นข่าว 7HD - (ข่าวหลัก) (อา.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก) (พ.-พฤ.)

แก้ไข

 • อดิสรณ์ พึ่งยา
 • อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
  • เที่ยงบันเทิงสด - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • อรรถพล ดวงจินดา
  • ผู้สื่อข่าวภาคใต้
 • อภิเอก บัลลังก์โพธิ์
  • ผู้สื่อข่าว
 • อรรถพล ภิญโญ
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง
 • อนันตชัย วัชรเสถียร
  • ผู้สื่อข่าว
 • อารียา แก้วสุวรรณ
  • ผู้สื่อข่าว