รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี เรียงชื่อตามลำดับอักษร

แก้ไข

 • กฤษดา นวลมี
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก)
 • เกณฑ์สิทธิ์ กันฑจันทร์
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • กมลาสน์ เอียดศรีชาย
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ฝนฟ้าอากาศ)
 • เกียรติชัย บุญราโส
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • เจษฎา อุปนิ
 • จีรนันท์ เขตพงศ์
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - (ข่าวหลัก) (จ.-พ.)
 • จุฑามาศ มังกรชัย
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

แก้ไข

 • ฐิตาภัสร์ สิริธัญญวงศ์
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

แก้ไข

 • ญาณิชสา สิริมูลกุล
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • เตชะวัฒน์ สุขรักษ์
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • ธนนันท์ วงศ์วศวัฒน์
  • ผู้สื่อข่าว
 • ธนพัต กิตติบดีสกุล
  • ผู้สื่อข่าว
 • ธนิศ แก้วนาค
  • เที่ยงบันเทิงสด - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • สด ๆ บทไม่มี - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • ธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์
  • ผู้สื่อข่าว
 • ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวกีฬา) (จ.-พ.)
 • ธีรัช โพธิ์พานิช
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้ไข

แก้ไข

 • ทิพาธี อินทวงศ์พันธ์
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • บัวบูชา ปุณณนันท์
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - (ข่าวหลัก)

แก้ไข

แก้ไข

 • พรเทพ สิงหกุล
  • ผู้สื่อข่าว
 • พิธพงษ์ จตุรพิธพร
  • ข่าวดึก 7 HD - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ห้องข่าววาไรตี้ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • พลอยระวี แป้นเจริญ
  • ผู้สื่อข่าว
 • พิสิทธิ์ กีรติการกุล
  • เช้านี้ที่หมอชิต - (ข่าวต่างประเทศ) (จ.-ศ.)
 • ไพศาล รัตนบันเทิง
  • ผู้สื่อข่าว
 • พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
  • เที่ยงบันเทิงสด - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • พิชญาภา สูตะบุตร
  • ประเด็นเด็ด 7 สี - (ข่าวต่างประเทศ) (จ.-พฤ.)

แก้ไข

 • ภัทราวรรณ พานิชชา
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - (ข่าวหลัก) (จ.-พ.)
 • ภานุรัจน์ ศนีบุตร
  • ข่าวดึก 7HD - (ข่าวหลัก)
  • ห้องข่าววาไรตี้ - (ข่าวหลัก)
 • ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
  • เจาะประเด็นข่าว 7 HD - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ประเด็นเด็ด 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-พฤ.)

แก้ไข

 • มยุรี ไพบูลย์กุลกร
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • รัตนกรณ์ โต๊ะหมัด
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • วิรัช นุชตเวช
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้ไข

 • ศจี วงศ์อำไพ
 • ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
  • เช้านี้...ที่หมอชิต - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • เจาะประเด็นข่าว 7 HD - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร
  • สนามข่าว 7 สี - (ข่าวกีฬา) (จ./พ.-พฤ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (สะเก็ดข่าว)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • ศิรัณพร มูลอุทก
  • ผู้สื่อข่าว
 • ศิริ สาระผล
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • ศิริกุล อัตถปัญญาพล
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

แก้ไข

 • เหมือนฝัน ประสานพานิช
  • เช้านี้...ที่หมอชิต - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • เจาะประเด็นข่าว 7 HD - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก)

แก้ไข