รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เรียงชื่อตามลำดับอักษร

เนื้อหา: บนสุด -

แก้ไข

 • กรสุมา เจียมสระน้อย
  • โชว์ข่าว 36 - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันศุกร์)
  • ทอล์กทูเดย์ - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์)
  • โชว์ข่าวเช้านี้สุดสัปดาห์ - (ข่าวหลัก)(วันอาทิตย์)
 • กรุณา บัวคำศรี
  • รอบโลก Daily - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันศุกร์)

แก้ไข

 • จตุพร สุวรรณรัตน์
  • เที่ยงทันข่าว - (ข่าวหลัก)(วันอาทิตย์)

แก้ไข

 • ชัชฎาภรณ์ ศรีอุดร
  • โชว์ข่าว 36 - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันศุกร์)
  • โชว์ข่าวเช้านี้สุดสัปดาห์ - (ข่าวหลัก)(วันอาทิตย์)
 • ชื่นจิต เจริญพงศ์ชัย
  • เที่ยงทันข่าว - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันเสาร์)

แก้ไข

 • ณัฐวุฒิ บุญโท
  • เข้มข่าวเย็น - (เข้มขอบสนาม)(วันจันทร์-วันศุกร์)

แก้ไข

 • ตรีชฎา โชคธนาเสริมสกุล
  • โชว์ข่าวเช้านี้ - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันศุกร์)
  • โชว์ข่าวเช้านี้สุดสัปดาห์ - (ข่าวหลัก)(วันเสาร์)

แก้ไข

 • ทองเนื้อเก้า คำพิมพ์
  • เข้มข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก)(วันเสาร์-วันอาทิตย์)

แก้ไข

 • ธีรยุทธ เธียรชัยบัณฑิต
  • Pop news - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันเสาร์)

แก้ไข

 • บุษบา ร้องหาญแก้ว
  • โชว์ข่าว 36 - (สะบัดช่อจ้อข่าว)(วันจันทร์-วันศุกร์)

แก้ไข

 • ปวัน สิริอิสสระนันท์
  • เข้มข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก)(วันอาทิตย์-วันศุกร์)

แก้ไข

 • พิชาพัฒน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
  • โชว์ข่าวเช้านี้ - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันศุกร์)

แก้ไข

 • ภัทรี ภัทรโสภสกุล
  • รอบโลก Express - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-ศุกร์)
  • เที่ยงทันข่าว - (ข่าวหลัก)(วันอาทิตย์)
 • ภิญญดา ธิติกุลมาศ
  • โชว์ข่าว 36 - (สะบัดช่อจ้อข่าว)(วันจันทร์-วันศุกร์)
  • โชว์ข่าวเช้านี้สุดสัปดาห์ - (ข่าวหลัก)(วันเสาร์)

แก้ไข

 • ยศภาคย์ เรืองไพศาล
  • โชว์ข่าวเช้านี้ - (ข่าวกีฬา)(วันจันทร์-วันศุกร์)

แก้ไข

 • วีระพล เต็มโชติโกศล
  • Sport corner - (พิธีกรหลัก)(วันจันทร์-วันศุกร์)

แก้ไข

 • สาธิดา ปิ่นสินชัย
  • Pop news - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันเสาร์)
 • สุชาดา นิ่มนวล
  • เข้มข่าวเย็น - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันศุกร์)
  • เข้มข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก)(วันเสาร์)
 • สุฐิตา ปัญญายงค์
  • Sports Corner - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันศุกร์)
 • สุภาดา วิจักรชัยวงศ์
  • โชว์ข่าวเช้านี้สุดสัปดาห์ - (ธุรกิจคิดนอกกรอบ)(วันอาทิตย์)
 • เสถียร วิริยะพรรณพงศา
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว
  • เข้มข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันศุกร์)

แก้ไข

 • เอกพร ศรีสุขทวีรัตน์
  • เที่ยงทันข่าว - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันเสาร์)
  • เข้มข่าวเย็น - (ข่าวหลัก)(วันจันทร์-วันศุกร์)