รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว พีพีทีวี

แก้

 • กรสุมา เจียมสระน้อย
  • Talk Today - (พิธีกรหลัก) (จ.)​
  • เที่ยงทันข่าว - (ข่าวหลัก) (อา.)
 • กรุณา บัวคำศรี
  • รอบโลก Daily - (ข่าวหลัก) (อา.-พฤ.)
  • บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

แก้

 • ชัชฎาภรณ์ ศรีอุดร
  • โชว์ข่าวเช้านี้ - (ข่าวหลัก) (ิิอา.-ศ.)
  • ชื่นจิต เจริญพงศ์ชัย
  • เที่ยงทันข่าว - (ข่าวหลัก) (จ.-ส.)
  • รอบโลก Daily - (ข่าวหลัก) (ศ.-ส.)

แก้

 • ตรีชฎา โชคธนาเสริมสกุล
  • ทันโลก Express - (ข่าวหลัก) (พ.-ส.)
  • อาการน่าเป็นห่วง - (พิธีกรหลัก) (พ.)
  • โชว์ข่าวเช้านี้ - (ข่าวหลัก) (ส.)

แก้

 • ธัญญารัตน์ ถาม่อย
  • เข้มข่าวใหญ่ - (ข่าวหลัก) (พ.-พฤ.)
  • ผู้สื่อข่าว

แก้

 • บุษบา ร้องหาญแก้ว
  • สะบัดช่อจ้อข่าว - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้

 • ปวัน สิริอิสสระนันท์
  • เข้มข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (อา.-ศ.)
 • ปรารถนา พรมพิทักษ์
  • เข้มข่าวใหญ่ - (ข่าวหลัก) (จ.-อ./ศ.)
  • ผู้สื่อข่าว

แก้

 • ลิปิการ์ ชูกมล
  • เที่ยงทันข่าว - (ข่าวกีฬา) (ส.)
  • เข้มข่าวค่ำ - (ข่าวกีฬา) (ส.)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้

 • ทิวาพร เทศทิศ
  • โชว์ข่าวเช้านี้ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • เที่ยงทันข่าว - (ข่าวหลัก) (อา.)

แก้

 • ณัฐ พุทธชาติ
  • เที่ยงทันข่าว - (ข่าวกีฬา) (อา.)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้

 • พงศธร ลอตระกูล
  • เที่ยงทันข่าว - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • โชว์ข่าวเช้านี้ - (ข่าวหลัก) (ส.)
 • นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ
  • อาการน่าเป็นห่วง - (วิเคราะห์ข่าว) (พ.)

แก้

 • ภัทรี ภัทรโสภสกุล
  • ทันโลก Express - (ข่าวหลัก) (อา.-อ.)
 • ภิญญดา ธิติกุลมาศ
  • สะบัดช่อจ้อข่าว - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • โชว์ข่าวเช้านี้ - (ข่าวหลัก) (อา.)
 • ภัทรานิษฐ์ บุญมี
  • เข้มข่าวค่ำ - (ข่าวกีฬา) (อา.)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้

 • ยศภาคย์ เรืองไพศาล
  • โชว์เช้าเช้านี้ - (ข่าวกีฬา) (จ.-พฤ.)
  • เข้มข่าวเย็น - (เข้มขอบสนาม) (จ.)​
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้

 • วีระพล เต็มโชติโกศล
  • Sport Corner - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • วีรศักดิ์ นิลกลัด
  • 36 Sports Cafe - (พิธีกรหลัก) (จ.)
 • วริยา นาวีปัญญาธรรม
  • 36 Sports Cafe - (พิธีกรหลัก) (จ.)

แก้

 • เสถียร วิริยะพรรณพงศา
  • เข้มข่าวเย็น - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว
 • สุฐิตา ปัญญายงค์
  • Sport Corner - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • สุทธิชัย หยุ่น
  • กาแฟดำ - (พิธีกรหลัก) (ศ.)
 • สุชาดา นิ่มนวล
  • เข้มข่าวเย็น - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • เข้มข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (ส.)

แก้

 • เอกพร ศรีสุขทวีรัตน์
  • เข้มข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • เที่ยงทันข่าว​ -​ (ข่าวหลัก)​ (ส.)​
 • อาณัติ สนิทสุรวงศ์
  • เข้มข่าวเย็น - (เข้มขอบสนาม) (อ.-ศ.)
  • โชว์ข่าวเช้านี้ - (ข่าวกีฬา) (ศ.)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • เอกรัฐ ตะเคียนนุช
  • สับประเด็น - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
  • เข้มข่าวค่ำ - (ลึกไม่ลับ กับ อาร์ท เอกรัฐ) (จ.-ศ.)
  • ผู้สื่อข่าว