รายนามผู้ครองนครร่วมแห่งซานมารีโน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
อดีตผู้ครองนครร่วม Mirko Tomassoni, Alessandro Rossi, Alessandro Mancini และ Alberto Selva (จากซ้ายไปขวา)

ผู้ครองนครร่วม (อังกฤษ: Captains Regent) แห่งซานมารีโน ได้รับเลือกตั้งทุกหกเดือนโดย Grand and General Council ของประเทศ ทั้งคู่เป็นประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล โดยทั่วไป ผู้ครองนครร่วมจะถูกเลือกจากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน มีวาระหกเดือน พิธีสถาปนาผู้ครองนครรัฐมีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ทุกปี

ธรรมเนียมปฏิบัติผู้นำรัฐบาลคู่มาจากธรรมเนียมของสาธารณรัฐโรมัน เทียบได้กับกงสุลแห่งโรมโบราณ

ปี เดือนที่รับตำแหน่ง [1] ผู้ครองนครร่วม ผู้ครองนครร่วม
1900 April Domenico Fattori Antonio Righi
1900 October Giovanni Bonelli Pietro Ugolini
1901 April Luigi Tonnini Marino Nicolini
1901 October Antonio Bellucci Pasquale Busignani
1902 April Onofrio Fattori Egidio Ceccoli
1902 October Gemino Gozi Giacomo Marcucci
1903 April Federico Gozi Nullo Balducci
1903 October Marino Borbiconi Francesco Marcucci
1904 April Menetto Bonelli Vincenzo Mularoni
1904 October Luigi Tonnini Gustavo Babboni
1905 April Antonio Bellucci Pasquale Busignani
1905 October Onofrio Fattori Piermatteo Carattoni
1906 April Giovanni Belluzzi Pietro Francini
1906 October Alfredo Reffi Giovanni Arzilli
1907 April Ciro Belluzzi Francesco Pasquali
1907 October Giuseppe Angeli Francesco Valli
1908 April Menetto Bonelli Gustavo Babboni
1908 October Olinto Amati Raffaele Michetti
1909 April Luigi Tonnini Domenico Suzzi Valli
1909 October Marino Borbiconi Giacomo Marcucci
1910 April Alfredo Reffi Giovanni Arzilli
1910 October Giovanni Belluzzi Luigi Lonfernini
1911 April Moro Morri Cesare Stacchini
1911 October Onofrio Fattori Angelo Manzoni Borghesi
1912 April Gustavo Babboni Francesco Pasquali
1912 October Menetto Bonelli Vincenzo Marcucci
1913 April Giuseppe Angeli Ignazio Grazia
1913 October Cirro Belluzzi Domenico Suzzi Valli
1914 April Domenico Fattori Ferruccio Martelli
1914 October Olinto Amati Cesare Stacchini
1915 April Moro Morri Antonio Burgagni
1915 October Alfredo Reffi Luigi Lonfernini
1916 April Onofrio Fattori Ciro Francini
1916 October Gustavo Babboni Giovanni Arzilli
1917 April Egisto Morri Vincenzo Marcucci
1917 October Angelo Manzoni Borghesi Giuseppe Balducci
1918 April Ferruccio Martelli Ermenegildo Mularoni
1918 October Protogene Belloni Francesco Morri
1919 April Domenico Vicini Pietro Suzzi Valli
1919 October Moro Morri Francesco Pasquali
1920 April Marino Rossi Ciro Francini
1920 Dec. 5 Carlo Balsimelli Simone Michelotti
1921 April Marino Della Balda Vincenzo Francini
1921 October Egisto Morri Giuseppe Lanci
1922 April Eugenio Reffi Giovanni Arzilli
1922 October Onofrio Fattori Giuseppe Balducci
1923 April Giuliano Gozi Filippo Mularoni
1923 October Marino Borbiconi Mario Michetti
1924 April Angelo Manzoni Borghesi Francesco Mularoni
1924 October Francesco Morri Girolamo Gozi
1925 April Marino Fattori Augusto Mularoni
1925 October Valerio Pasquali Marco Marcucci
1926 April Manlio Gozi Giuseppe Mularoni
1926 October Giuliano Gozi Ruggero Morri
1927 April Gino Gozi Marino Morri
1927 October Marino Rossi Nelson Burgagni
1928 April Domenico Suzzi Valli Francesco Pasquali
1928 October Francesco Morri Melchiorre Filippi
1929 April Girolamo Gozi Filippo Mularoni
1929 October Ezio Balducci Aldo Busignani
1930 April Manlio Gozi Marino Lonfernini (เสียชีวิตวันที่ 10 กันยายน 16 กันยายน แทนที่โดย Turiddu Foschi)
1930 October Valerio Pasquali Gino Ceccoli
1931 April Angelo Manzoni Borghesi Francesco Mularoni
1931 October Domenico Suzzi Valli Marino Morri
1932 April Giuliano Gozi Pompeo Righi
1932 October Gino Gozi Ruggero Morri
1933 April Francesco Morri Settimio Belluzzi
1933 October Carlo Balsimelli Melchiorre Filippi
1934 April Marino Rossi Giovanni Lonfernini
1934 October Angelo Manzoni Borghesi Marino Michelotti
1935 April Federico Gozi Salvatore Foschi
1935 October Pompeo Righi Marino Morri
1936 April Gino Gozi Ruggero Morri
1936 October Francesco Morri Gino Ceccoli
1937 April Giuliano Gozi Settimio Belluzzi
1937 October Marino Rossi Giovanni Lonfernini
1938 April Manlio Gozi Luigi Mularoni
1938 October Carlo Balsimelli Celio Gozi
1939 April Pompeo Righi Marino Morri
1939 October Marino Michelotti Orlando Reffi
1940 April Angelo Manzoni Borghesi Filippo Mularoni
1940 October Federico Gozi Salvatore Foschi
1941 April Gino Gozi Secondo Menicucci
1941 October Giuliano Gozi Giovanni Lonfernini
1942 April Settimio Belluzzi Celio Gozi
1942 October Carlo Balsimelli Renato Martelli
1943 April Marino Michelotti Bartolomeo Manzoni Borghesi
1943 October Marino Della Balda Sante Lonfernini
1944 April Francesco Balsimelli Sanzio Valentini
1944 October Teodoro Lonfernini Leonida Suzzi Valli
1945 April Alvaro Casali Vittorio Valentini
1945 October Ferruccio Martelli Secondo Fiorini
1946 April Giuseppe Forcellini Vincenzo Pedini
1946 October Filippo Martelli Luigi Montironi
1947 April Marino Della Balda Luigi Zafferani
1947 October Domenico Forcellini Mariano Ceccoli
1948 April Arnaldo Para Giuseppe Renzi
1948 October Giordano Giacomini Domenico Tomassoni
1949 April Ferruccio Martelli Primo Bugli
1949 October Vincenzo Pedini Agostino Biordi
1950 April Giuseppe Forcellini Primo Taddei
1950 October Marino Della Balda Luigi Montironi
1951 April Alvaro Casali Romolo Giacomini
1951 October Domenico Forcellini Giovanni Terenzi
1952 April Domenico Morganti Mariano Ceccoli
1952 October Arnaldo Para Eugenio Bernardini
1953 April Vincenzo Pedini Alberto Reffi
1953 October Giordano Giacomini Giuseppe Renzi
1954 April Giuseppe Forcellini Secondo Fiorini
1954 October Agostino Giacomini Luigi Montironi
1955 April Domenico Forcellini Vittorio Meloni
1955 October Primo Bugli Giuseppe Maiani
1956 April Mario Nanni Enrico Andreoli
1956 October Mariano Ceccoli Eugenio Bernardini
1957 April Giordano Giacomini Primo Marani
1957 Oct. 10 รัฐบาลเฉพาะกาล: Federico Bigi, Alvaro Casali, Pietro Giancecchi, Zaccaria Giovanni Savoretti
1957 Oct. 27 Marino Valdes Franciosi Federico Micheloni
1958 April Zaccaria Giovanni Savoretti Stelio Montironi
1958 October Domenico Forcellini Pietro Reffi
1959 April Marino Benedetto Belluzzi Agostino Biordi
1959 October Giuseppe Forcellini Ferruccio Piva
1960 April Alvaro Casali Gino Vannucci
1960 October Eugenio Reffi Pietro Giancecchi
1961 April Federico Micheloni Giancarlo Ghironzi
1961 October Giovanni Vito Marcucci Pio Galassi
1962 April Domenico Forcellini Francesco Valli
1962 October Antonio Maria Morganti Agostino Biordi
1963 April Leonida Suzzi Valli Stelio Montironi
1963 October Giovan Luigi Franciosi Domenico Bollini
1964 April Marino Benedetto Belluzzi Eusebio Reffi
1964 October Giuseppe Micheloni Pier Marino Mularoni
1965 April Ferruccio Piva Federico Carattoni
1965 October Alvaro Casali Pietro Reffi
1966 April Francesco Valli Emilio Della Balda
1966 October Giovanni Vito Marcucci Francesco Maria Francini
1967 April Vittorio Rossini Alberto Lonfernini
1967 October Domenico Forcellini Romano Michelotti
1968 April Marino Benedetto Belluzzi Dante Rossi
1968 October Pietro Giancecchi Aldo Zavoli
1969 April Ferruccio Piva Stelio Montironi
1969 October Alvaro Casali Giancarlo Ghironzi
1970 April Francesco Valli Eusebio Reffi
1970 October Simone Rossini Giuseppe Lonfernini
1971 April Luigi Lonfernini Attilio Montanari
1971 October Federico Carattoni Marino Vagnetti
1972 April Marino Benedetto Belluzzi Giuseppe Micheloni
1972 October Rosolino Martelli Bruno Casali
1973 April Francesco Maria Francini Primo Bugli
1973 October Antonio Lazzaro Volpinari Giovan Luigi Franciosi
1974 April Ferruccio Piva Giordano Bruno Reffi
1974 October Francesco Valli Enrico Andreoli
1975 April Alberto Cecchetti Michele Righi
1975 October Giovanni Vito Marcucci Giuseppe Della Balda
1976 April Clelio Galassi Marino Venturini
1976 October Primo Bugli Virgilio Cardelli
1977 April Alberto Lonfernini Antonio Lazzaro Volpinari
1977 October Giordano Bruno Reffi Tito Masi
1978 April Francesco Valli Enrico Andreoli
1978 October Ermenegildo Gasperoni Adriano Reffi
1979 April Marino Bollini Lino Celli
1979 October Giuseppe Amici Germano De Biagi
1980 April Pietro Chiaruzzi Primo Marani
1980 October Giancarlo Berardi Rossano Zafferani
1981 April Gastone Pasolini Maria Lea Pedini-Angelini
1981 October Mario Rossi Ubaldo Biordi
1982 April Giuseppe Maiani Marino Venturini
1982 October Libero Barulli Maurizio Gobbi
1983 April Adriano Reffi Massimo Roberto Rossini
1983 October Renzo Renzi Germano De Biagi
1984 April Gloriana Ranocchini Giorgio Crescentini
1984 October Marino Bollini Giuseppe Amici
1985 April Enzo Colombini Severiano Tura
1985 October Pier Paolo Gasperoni Ubaldo Biordi
1986 April Marino Venturini Ariosto Maiani
1986 October Giuseppe Arzilli Maurizio Tomassoni
1987 April Renzo Renzi Carlo Franciosi
1987 October Rossano Zafferani Gianfranco Terenzi
1988 April Umberto Barulli Rosolino Martelli
1988 October Luciano Cardelli Reves Salvatori
1989 April Mauro Fiorini Marino Vagnetti
1989 October Gloriana Ranocchini Leo Achilli
1990 April Adalmiro Bartolini Ottaviano Rossi
1990 October Cesare Gasperoni Roberto Bucci
1991 April Domenico Bernardini Claudio Podeschi
1991 October Edda Ceccoli Marino Riccardi
1992 April Germano De Biagi Ernesto Benedettini
1992 October Romeo Morri Marino Zanotti
1993 April Patrizia Busignani Salvatore Tonelli
1993 October Gian Luigi Berti Paride Andreoli
1994 April Alberto Cecchetti Fausto Mularoni
1994 October Renzo Ghiotti Luciano Ciavatta
1995 April Marino Bollini Settimio Lonfernini
1995 October Pier Natalino Mularoni Marino Venturini
1996 April Pier Paolo Gasperoni Pietro Bugli
1996 October Maurizio Rattini Giancarlo Venturini
1997 April Paride Andreoli Pier Marino Mularoni
1997 October Luigi Mazza Marino Zanotti
1998 April Alberto Cecchetti Loris Francini
1998 October Pietro Berti Paolo Bollini
1999 April Antonello Bacciocchi Rosa Zafferani
1999 October Marino Bollini Giuseppe Arzilli
2000 April Maria Domenica Michelotti Gian Marco Marcucci
2000 October Gianfranco Terenzi Enzo Colombini
2001 April Luigi Lonfernini Fabio Berardi
2001 October Alberto Cecchetti Gino Giovagnoli
2002 April Antonio Lazzaro Volpinari Giovanni Francesco Ugolini
2002 October Mauro Chiaruzzi Giuseppe Maria Morganti
2003 April Pier Marino Menicucci Giovanni Giannoni
2003 October Giovanni Lonfernini Valeria Ciavatta
2004 April Paolo Bollini Marino Riccardi
2004 October Giuseppe Arzilli Roberto Raschi
2005 April Fausta Morganti Cesare Gasperoni
2005 October Claudio Muccioli Antonello Bacciocchi
2006 April Gianfranco Terenzi Loris Francini
2006 October Antonio Carattoni Roberto Giorgetti
2007 April Alessandro Mancini Alessandro Rossi
2007 October Mirko Tomassoni Alberto Selva
2008 April Rosa Zafferani Federico Pedini Amati
2008 October Ernesto Benedettini Assunta Meloni
2009 April Oscar Mina Massimo Cenci
2009 October Stefano Palmieri Francesco Mussoni
2010 April Marco Conti Glauco Sansovini
2010 October Giovanni Francesco Ugolini Andrea Zafferani
2011 April Maria Luisa Berti Filippo Tamagnini
2011 October Gabriele Gatti Matteo Fiorini
2012 April Italo Righi Maurizio Rattini
2012 October Teodoro Lonfernini Denise Bronzetti
2013 April Antorella Mularoni Denis Amici
2013 October Gian Carlo Capicchioni Anna Maria Muccioli
2014 April Valeria Ciavatta Luca Beccari
2014 October Gianfranco Terenzi Guerrino Zanotti
2015 April Andrea Belluzzi Roberto Venturino
2015 October Lorella Stefanelli Nicola Renzi
2016 April Massimo Andrea Ugolini Gian Nicola Betri
2016 October Marino Riccardi Fabio Berardi

อ้างอิงแก้ไข

  1. The six-month term of the captains regent starts on the first day of the month listed (1 April, 1 October), unless another date is indicated.