รายพระนามผู้ปกครองลอแรน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามผู้ปกครองลอแรน (อังกฤษ: List of rulers of Lorraine) ประมุขแห่งลอแรนดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งภายใต้รัฐบาลต่างในหลายภูมิภาค ตำแหน่งแรกของประมุขแห่งลอแรนเป็นตำแหน่งกษัตริย์แห่งชนแฟรงค์ในอาณาจักรที่เรียกว่าโลทาริงเกียที่แผลงมาเป็น “ลอแรน” ในภาษาฝรั่งเศส และ “โลทาริงเกีย” ในภาษาเยอรมัน หลังจากอาณาจักรต่างๆ ของคาโรแล็งเชียงถูกผนวกกับดินแดนต่างๆ ในภูมิภาคในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 ตำแหน่งต่อมาของประมุขแห่งลอแรนเป็นตำแหน่ง “ดยุก” ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 10 ดัชชีก็แบ่งแยกออกเป็นลอแรนใต้ และ ลอแรนเหนือ ลอแรนใต้ต่อมาเป็นดัชชีแห่งลอแรนและดำรงอยู่ต่อมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์สมัยใหม่

ที่ตั้งของจังหวัดลอแรน

กษัตริย์แห่งโลทาริงเกีย แก้

ชาร์ลส์เดอะบอลด์ทรงอ้างสิทธิในโลทาริงเกียหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าโลแธร์ที่ 1 และทรงได้รับการสวมมงกุฎที่เม็ทซ์ แต่พระเชษฐาลุดวิกเดอะเยอรมันทรงค้านการอ้างสิทธิ และในปี ค.ศ. 870 สนธิสัญญาริเมอร์เซน (Treaty of Mersen) ก็แบ่งโลทาริงเกียระหว่างพี่น้องทั้งสอง และต่อมาระหว่างบุตรของทั้งสองพี่น้อง ในปี ค.ศ. 880 สนธิสัญญาริเบอมงต์ (Treaty of Ribemont) ก็ยกโลทาริงเกียทั้งหมดให้กับลุดวิกเดอะยุงเกอร์พระราชโอรสของลุดวิกเดอะเยอรมัน

ในปี ค.ศ. 922 โลทาริงเกียก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเยอรมนี

ดยุกแห่งลอแรน แก้

ในปี ค.ศ. 959 ลอแรนก็ถูกแบ่งเป็นสองจังหวัด: ลอแรนเหนือ และ ลอแรนใต้ แต่ละจังหวัดก็มอบให้แก่มากราฟภายใต้บรูโน เมื่อบรูโนเสียชีวิตในปี ค.ศ. 965 ประมุขของลอแรนใต้ก็ว่างลงจนปี ค.ศ. 977 ในปีเดียวกันชาร์ลส์ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ดยุกแห่งลอแรนใต้ ฟรีดริชที่ 1 ได้รับการเลื่อนฐานะขึ้นเป็นดยุกแห่งลอแรนเหนือ ดัชชีทั้งสองแยกเป็นสองอาณาจักรนอกจากช่วงระหว่าง ค.ศ. 1033 ถึง ค.ศ. 1044

ดยุกแห่งลอแรนใต้ แก้

ตระกูลมัทเฟรดิง แก้

ตระกูลคาโรแล็งเชียง แก้

ตระกูลอาร์แดงส์–แวร์เดิง แก้

ตระกูลลักเซมเบิร์ก แก้

ตระกูลอาร์แดงส์–แวร์เดิง แก้

ตระกูลซาเลียน แก้

ตระกูลบูลอญ แก้

ตระกูลลิมบวร์ก   แก้

ตระกูลเลอวอง   แก้

ตระกูลลิมบวร์ก   แก้

ตระกูลเลอวอง   แก้

ผ่านไปยังดยุกแห่งบราบองต์.

ดยุกแห่งลอแรนเหนือ แก้

ตระกูลอาร์แดนส์-บาร์ แก้

ตระกูลอาร์แดนส์-แวร์เดิง แก้

ตระกูลเม็ทซ์ (อาร์แดนส์-เม็ทซ์) แก้

พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
อดาลแบร์ต ดยุกแห่งลอแรน ค.ศ. 1047 ค.ศ. 1048  
แกร์ฮาร์ด ดยุกแห่งลอแรน ค.ศ. 1048 6 มีนาคม ค.ศ. 1070  
เทียร์รีที่ 2 ดยุกแห่งลอแรน 6 มีนาคม ค.ศ. 1070 23 มกราคม ค.ศ. 1115  
ซิมงที่ 1 ดยุกแห่งลอแรน 23 มกราคม ค.ศ. 1115 13 เมษายน ค.ศ. 1138  
แม็ทธิวที่ 1 ดยุกแห่งลอแรน 13 เมษายน ค.ศ. 1138 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1176  
ซิมงที่ 2 ดยุกแห่งลอแรน 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1176 1205  
เฟรเดอริคที่ 1 ดยุกแห่งลอแรน ค.ศ. 1205 7 มีนาคม ค.ศ. 1206  
เฟรเดอริคที่ 2 ดยุกแห่งลอแรน 7 มีนาคม ค.ศ. 1206 10 ตุลาคม ค.ศ. 1213  
ทีโบดที่ 1 ดยุกแห่งลอแรน 10 ตุลาคม ค.ศ. 1213 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1220  
แม็ทธิวที่ 2 ดยุกแห่งลอแรน 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1220 24 มิถุนายน ค.ศ. 1251  
เฟรเดอริคที่ 3 ดยุกแห่งลอแรน 24 มิถุนายน ค.ศ. 1251 31 ธันวาคม ค.ศ. 1302  
ทีโบดที่ 3 ดยุกแห่งลอแรน 31 ธันวาคม ค.ศ. 1302 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1312  
เฟรเดอริคที่ 4 ดยุกแห่งลอแรน 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1312 23 สิงหาคม ค.ศ. 1328  
ราอูล ดยุกแห่งลอแรน 23 สิงหาคม ค.ศ. 1328 26 สิงหาคม ค.ศ. 1346 เสียชีวิตในยุทธการเครซี
ฌองที่ 1 ดยุกแห่งลอแรน 26 สิงหาคม ค.ศ. 1346 27 กันยายน ค.ศ. 1390  
ชาร์ลส์ที่ 2 ดยุกแห่งลอแรน 27 กันยายน ค.ศ. 1390 25 มกราคม ค.ศ. 1431  
อิสซาเบลลาที่ 1 ดัชเชสแห่งลอแรน 25 มกราคม ค.ศ. 1431 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1453 ครองร่วมกับสามี, เรอเนที่ 1 ดยุกแห่งลอแรน


ราชวงศ์อองชู แก้

พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
เรอเนที่ 1 ดยุกแห่งลอแรน 25 มกราคม ค.ศ. 1431 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1453 ครองร่วมกับภรรยาอิสซาเบลลาที่ 1 ดัชเชสแห่งลอแรน
ฌองที่ 2 ดยุกแห่งลอแรน 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1453 16 ธันวาคม ค.ศ. 1470  
นิโคลาส์ที่ 1 ดยุกแห่งลอแรน 16 ธันวาคม ค.ศ. 1470 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1473  

ตระกูลโวเดอมงต์ แก้

สายรองของประมุขก่อนหน้าประมุขจากสายอาร์แดนส์-เม็ทซ์

พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
เรอเนที่ 2 ดยุกแห่งลอแรน 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1473 10 ธันวาคม ค.ศ. 1508 หลานของเรอเนและอิสซาเบลลา เป็น ดยุกแห่งบาร์ด้วย
อองตวนดยุกแห่งลอแรน 10 ธันวาคม ค.ศ. 1508 14 มิถุนายน ค.ศ. 1544  
ฟรองซัวส์ที่ 1 ดยุกแห่งลอแรน 14 มิถุนายน ค.ศ. 1544 12 มิถุนายน ค.ศ. 1545  
ชาร์ลส์ที่ 3 ดยุกแห่งลอแรน 12 มิถุนายน ค.ศ. 1545 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1608  
อองรีที่ 1 ดยุกแห่งลอแรน 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1608 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1624  
นิโคลเลต์แห่งลอแรน 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1624 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1625 นิโคลเลต์เป็นบุตรีของอองรีที่ 2; แต่ในที่สุดสภาแห่งลอแรนก็ตัดสินว่านิโคลเลต์ไม่มีสิทธิในการสืบครองและยกลอแรนให้แก่ฟรองซัวส์ที่ 2; นิโคลเลต์สมรสกับชาร์ลส์ที่ 4
ฟรองซัวส์ที่ 2 ดยุกแห่งลอแรน 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1625 1 ธันวาคม ค.ศ. 1625 หลังจากได้ลอแรนมาแล้วฟรองซัวส์สละสิทธิให้กับชาร์ลส์ที่ 4 ผู้เป็นลูก; ฟรองซัวส์เสียชีวิตในปี 1632
ชาร์ลส์ที่ 4 ดยุกแห่งลอแรน 1 ธันวาคม ค.ศ. 1625 19 มกราคม ค.ศ. 1634 สละสิทธิให้กับน้องชาย
นิโคลาส์ที่ 2 ดยุกแห่งลอแรน 19 มกราคม ค.ศ. 1634 1661 สละสิทธิให้กับพี่ชาย
ชาร์ลส์ที่ 4 ดยุกแห่งลอแรน 1661 18 กันยายน ค.ศ. 1675 ขึ้นครองอีกครั้ง; ลอแรนถูกยึดครองโดยฝรั่งเศส, ไปลี้ภัยตั้งแต่ 1669 จนกระทั่งเสียชีวิต
ชาร์ลส์ที่ 5 ดยุกแห่งลอแรน 18 กันยายน ค.ศ. 1675 18 มีนาคม ค.ศ. 1690 ลี้ภัยขณะที่ลอแรนถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสตลอดสมัยที่ปกครอง
เลโอโปลด์ โจเซฟ ดยุกแห่งลอแรน 18 เมษายน ค.ศ. 1690 27 มีนาคม ค.ศ. 1729 เลโอโปลด์ โจเซฟทรงลี้ภัยและลอแรนถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสจนถึง 30 ตุลาคม ค.ศ. 1697 เมื่อได้รับการคืนให้กับเลโอโปลด์ โจเซฟ; ลอแรนถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสอีกครั้งระหว่าง 1702 จนถึง 1714 แม้ว่าจะยังคงมีดยุกอยู่
ฟรองซัวส์ที่ 3 สตีเฟน ดยุกแห่งลอแรน 27 มีนาคม ค.ศ. 1729 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1737 แลกลอแรนกับแกรนด์ดัชชีแห่งทัสเคนี; ได้รับเลือกเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในปี 1745; สวรรคต 1765

ราชวงศ์ Leszczyński แก้

พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
สตานิสเลาส 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1737 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1766 อดีตกษัตริย์โปแลนด์ หลังจากนั้นอาณาจักรก็ตกไปเป็นของพระราชโอรสเขยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสผู้ทรงผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • Putnam, Ruth. Alsace and Lorraine: From Cæsar to Kaiser, 58 B.C.-1871 A.D. New York: 1915.