ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน

ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (อุซเบก: Oʻzbekiston Respublikasining Prezidenti, Ўзбекистон Республикасининг Президенти) เป็นประมุขแห่งรัฐและผู้มีอำนาจบริหารในอุซเบกิสถาน สำนักงานประธานาธิบดีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 แทนที่ตำแหน่งประธานรัฐสภาสูงสุดของสหภาพโซเวียต สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925 ประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งโดยตรงในวาระ 5 ปี โดยพลเมืองของอุซเบกิสถานที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์[1]

ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชัฟแกต มือร์ซียอยิฟ
รักษาการ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตั้งแต่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งอิสลอม แกรีมัฟ
สถาปนา29 ธันวาคม พ.ศ. 2534

อิสลอม แกรีมัฟ เป็นประธานาธิบดีอุซเบกิสถานที่ดำรงตำแหน่งนานถึง 25 ปีหลังจากสถาปนาตำแหน่ง เขาชนะการเลือกตั้งติดต่อกัน 3 ครั้ง การเลือกตั้งครั้งที่ 3 เกิดความขัดแย้งมากที่สุดเนื่องจากเขาได้รับเลือก 2 ครั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดเงื่อนไขไว้สูงสุด 2 วาระ คำอธิบายอย่างเป็นทางการคือวาระแรกของเขาที่ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนและไม่นับรวมกับขีดจำกัดใหม่ เขาเสียชีวิตในตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2016 การประชุมร่วมกันของทั้ง 2 สภา ของสภาสูงสุดของอุซเบกิสถาน ได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีชัฟแกต มือร์ซียอยิฟ เป็นประธานาธิบดีชั่วคราวเมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2016[2] ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2016 มือร์ซียอยิฟได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนนิยม แม้ว่าผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติจะมองว่าการเลือกตั้งไม่เสรีและยุติธรรม เนื่องจากข้อจำกัดในการรายงานของสื่อและการยัดเยียดบัตรลงคะแนน

ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1-5)
  อิสลอม แกรีมัฟ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2534 2 กันยายน พ.ศ. 2559
-
(1-5)
  นึฆมาตึลลา โยลดอชิฟ
รักษาการ
2 กันยายน พ.ศ. 2559 8 กันยายน พ.ศ. 2559
2
(1-5)
  ชัฟแกต มือร์ซียอยิฟ
14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รักษาการตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
อยู่ในวาระ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Constitution of the Republic of Uzbekistan". GOV.UZ.
  2. "Uzbek parliament appoints PM Mirziyoyev as interim president". Reuters. 8 September 2016. สืบค้นเมื่อ 8 September 2016.