รายนามประธานาธิบดีพุนต์แลนด์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามประธานาธิบดีพุนต์แลนด์ รัฐกึ่งอิสระที่เป็นส่วนหนึ่งทางนิตินัยของประเทศโซมาเลีย ประธานาธิบดีพุนต์แลนด์เป็นประมุขฝ่ายบริหารของรัฐ ประธานาธิบดีจะทำหน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ไม่มีนายกรัฐมนตรี

ประธานาธิบดีพุนต์แลนด์ (2541-ปัจจุบัน)แก้ไข

ดำรงตำแหน่ง รูป รายนาม ต้นสังกัด หมายเหตุ
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 อับดุลลาฮี ยูซุฟ อะห์เมด, ประธานาธิบดีคนที่ 1 SSDF/n-p สมัยที่ 1
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ยูซุฟ ฮาจี นูร์, รักษาการประธานาธิบดี n-p
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ถึง 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 จามา อาลี จามา, ประธานาธิบดีชั่วคราว n-p ถูกปลดจากตำแหน่งโดยประธานาธิบดีคนก่อน อับดุลลาฮี ยูซุฟ อะห์เมด
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 อับดุลลาฮี ยูซุฟ อะห์เมด, ประธานาธิบดีคนที่ 1 n-p สมัยที่ 2
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึง 8 มกราคม พ.ศ. 2548 โมฮัมเหม็ด ฮาชิ, ประธานาธิบดีคนที่ 2 n-p
8 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 8 มกราคม พ.ศ. 2552   โมฮามุด มูเซ เฮรชิ, ประธานาธิบดีคนที่ 3 n-p
8 มกราคม พ.ศ. 2552 to 8 มกราคม พ.ศ. 2557   อับดีเราะห์มาน ฟาโรเล, ประธานาธิบดีคนที่ 4 Horseed
8 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน   อับดีเวลี โมฮัมเหม็ด อาลี, ประธานาธิบดีคนที่ 5 UDAD

ดูเพิ่มแก้ไข