รายนามบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีหลากหลายตั้งแต่บุคคลสำคัญในด้านการเมืองการปกครอง นักวิชาการ ศิลปิน ข้าราชการและคณาจารย์

นักการเมือง

แก้

ข้าราชการ/นักวิชาการ/รัฐวิสาหกิจ

แก้

นักธุรกิจ/เอกชน

แก้

ศิลปิน

แก้

อื่น ๆ

แก้