รายนามบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีหลากหลายตั้งแต่บุคคลสำคัญในด้านการเมืองการปกครอง นักวิชาการ ศิลปิน ข้าราชการและคณาจารย์

นักการเมือง แก้

ข้าราชการ/นักวิชาการ/รัฐวิสาหกิจ แก้

นักธุรกิจ/เอกชน แก้

ศิลปิน แก้

อื่น ๆ แก้