เปิดเมนูหลัก

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนมัธยม สพม.แก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานีแก้ไข