รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดเชียงใหม่

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมโดยกรมศิลปากร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข