รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสมุทรปราการ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสมุทรปราการ รวบรวมโดยกรมศิลปากร

เชิงอรรถแก้ไข

  1. แหล่งค้นพบโบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา เครื่องเคลือบ และเครื่องลายคราม
  2. เป็นบริเวณที่คาดว่าเป็นเคยที่ตั้งสถานีการค้าของชาวฮอลันดาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันไม่เหลือหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้เห็น
  3. ปัจจุบันเหลือเพียงแนวกำแพงสภาพชำรุดเสียหายมาก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข