รายชื่อโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร (เฉพาะในเขตพระนคร) รวบรวมโดยกรมศิลปากร

โบราณสถานที่มีรายชื่อในหน้านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงบนแผนที่

เชิงอรรถแก้ไข

 1. ลักษณะเป็นซุ้มประตูวังก่ออิฐถือปูนย่อมุม
 2. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย
 3. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
 4. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์, จักรพงษ์วิลล่า และมูลนิธิโลกสีเขียว
 5. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบริษัท Siam House Group
 6. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบริษัท จเร จำกัด (ขายโทรทัศน์และเครื่องเสียง)
 7. อาคารเดิมถูกรื้อสมัยสร้างสะพานพุทธ มีการชะลอส่วนหน้าไปก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียง
 8. ชื่ออื่น ๆ ของอาคาร คือ อาคารฟาซาล, ห้างอี.แอม.กาติ๊บ
 9. ได้แก่กลุ่มตึกแถวริมถนนที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนพระพิทักษ์ ถนนบ้านหม้อ ซอยตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และถนนอัษฎางค์
 10. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 11. ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่และเปิดเป็นมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
 12. ปัจจุบันท้องพระโรงเป็นหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 13. ได้แก่ตึกแถวตลอดแนวถนนแพร่งภูธรตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ไปจนถึงถนนตะนาว รวมทั้งอาคารสถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย
 14. ได้แก่ตึกแถวสองฝั่งถนนตะนาวตั้งแต่วงเวียนสิบสามห้างไปจนถึงจุดตัดกับซอยดำเนินกลางเหนือ
 15. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
 16. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์และสวนรมณีนาถ
 17. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 18. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพบก
 19. ได้แก่ตึกแถวที่อยู่ระหว่างซอยสระสรง ถนนศิริพงษ์ ถนนลงท่า และถนนตีทอง
 20. ได้แก่ตึกแถวสมัยโบราณตลอดแนวถนนเจริญกรุงตั้งแต่ทางแยกสะพานมอญไปจนสุดเขตสัมพันธวงศ์
 21. ได้แก่คลองบางลำพูและคลองโอ่งอ่าง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข