รายชื่อโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี ได้แก่ เขตคลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน และบางบอน รวบรวมโดยกรมศิลปากร

โบราณสถานที่มีรายชื่อในหน้านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียวบนแผนที่

เชิงอรรถแก้ไข

 1. ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ (คลองบางขุนศรี) และคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง)
 2. ได้แก่ คลองวัดท้ายตลาด คลองบ้านหม้อ คลองบ้านขมิ้น คลองบ้านช่างหล่อ และคลองบ้านเนิน
 3. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือ
 4. ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 5. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบังคับการกรมพลาธิการทหารเรือและกองบัญชาการกองเรือลำน้ำ
 6. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
 7. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
 8. เดิมตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายใต้ หน้าสามแยกถนนรุ่งประชาตัดกับท้ายซอยสิรินธร 4 สิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่ได้แก่ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ แต่หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายสีแดงอ่อนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2553-2554 จึงมีการย้ายศาลาออกมาตั้งอีกฟากถนนและสร้างใหม่เป็นวิหาร เรียกว่า "วิหารหลวงพ่อใหญ่"
 9. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และสถาบันอาหาร
 10. ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่และเปิดเป็นโรงแรมขนาดเล็ก
 11. ถูกเพิกถอนจากการเป็นโบราณสถานสำหรับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 โดยมีการขึ้นทะเบียนพระพุทธรูปแซกคำ (พระประธานในอุโบสถ) เป็นโบราณวัตถุสำหรับชาติแทน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข