รายชื่อเมืองในประเทศตองงา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก รายชื่อเมืองในตองงา)

รายชื่อที่จะเห็นต่อไปนี้คือชื่อเกาะและเมืองทั้งหมดในประเทศตองงา

การแบ่งเขตแก้ไข

 • เกาะ
  • เขตบนเกาะ
   • สถานที่บนเกาะ
    • ชานเมืองหรือเขตในที่สถานที่นั้น ๆ
  • สถานที่อื่น ๆ บนเกาะนั้น (ไม่อยู่ในเขต)
  • เกาะเล็ก ๆ
   • สถานที่บนเกาะเล็กแห่งนั้น
 
แผนที่ประเทศตองงาแสดงถึงเขตกลุ่มเกาะต่าง ๆ

กลุ่มเกาะฮาอะไปแก้ไข

กลุ่มเกาะลิฟูกาแก้ไข

หมู่เกาะลูลังกาแก้ไข

กลุ่มเกาะโอตูมูโอมูแก้ไข

กลุ่มเกาะนีอูอาแก้ไข

กลุ่มเกาะโตงาตาปูแก้ไข

กลุ่มเกาะวาวาอูแก้ไข