รายชื่อเครื่องบินของไทยแอร์เอเชีย

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย และ ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ มีเครื่องบิน ดังนี้[1] [2]

เครื่องบินที่ประจำการ

แก้
ฝูงบินไทยแอร์เอเชีย
ลำดับ เครื่องบิน ทะเบียน วันเข้าประจำฝูงบิน จำนวนผู้โดยสาร ชื่อลวดลาย / ชื่อลวดลายพิเศษ หมายเหตุ
P Y รวม
1 แอร์บัส A320-216 HS-ABA 20/10/2007 0 180 180 airasia.com จอดไว้ / ซ่อมบำรุง
2 แอร์บัส A320-216 HS-ABC 12/12/2007 0 180 180 airasia.com
3 แอร์บัส A320-216 HS-ABD 08/02/2008 0 180 180 airasia.com
4 แอร์บัส A320-216 HS-ABJ 17/09/2009 0 180 180 airasia.com สีขาว
5 แอร์บัส A320-216 HS-ABM 19/05/2010 0 180 180 airasia.com
6 แอร์บัส A320-216 HS-ABN 22/05/2010 0 180 180 airasia.com
7 แอร์บัส A320-216 HS-ABO 19/06/2010 0 180 180 airasia.com
8 แอร์บัส A320-216 HS-ABP 22/07/2010 0 180 180 airasia.com
9 แอร์บัส A320-216 HS-ABQ 06/08/2010 0 180 180 airasia.com
10 แอร์บัส A320-216 HS-ABR 11/08/2010 0 180 180 Amazing Thailand : Amazing New Chapters
11 แอร์บัส A320-216 HS-ABS 01/10/2010 0 180 180 airasia.com
12 แอร์บัส A320-216 HS-ABT 21/01/2011 0 180 180 airasia.com
13 แอร์บัส A320-216(ETOPS) HS-ABV 24/12/2011 0 180 180 King Power : Leicester City
14 แอร์บัส A320-216(ETOPS) HS-ABW 24/01/2012 0 180 180 airasia.com
15 แอร์บัส A320-214 HS-ABX 16/02/2012 0 180 180 airasia.com มีที่นั่งแบบพิเศษ
16 แอร์บัส A320-214 HS-ABY 23/03/2012 0 180 180 airasia.com มีที่นั่งแบบพิเศษ
17 แอร์บัส A320-216 HS-ABZ 28/09/2012 0 180 180 airasia.com
18 แอร์บัส A320-214 HS-BBA 31/10/2012 0 180 180 Amazing Thailand-ปีท่องเที่ยววิถีไทย : สีสันธารา (Shades of the River)
19 แอร์บัส A320-216 HS-BBB 10/11/2012 0 180 180 airasia.com
20 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBC 01/02/2013 0 180 180 airasia.com มีการติดตั้ง Sharklets ลำแรกของไทยแอร์เอเชีย, จอดไว้ / ซ่อมบำรุง
21 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBD 23/04/2013 0 180 180 airasia.com
22 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBE 01/08/2013 0 180 180 airasia.com จอดไว้ / ซ่อมบำรุง
23 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBF 01/10/2013 0 180 180 airasia.com
24 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBG 23/10/2013 0 180 180 airasia.com
25 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBH 10/11/2013 0 180 180 Now Everyone Can Fly Responsibly
26 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBI 16/11/2013 0 180 180 airasia.com / Dutchmill
27 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBJ 03/12/2013 0 180 180 ASEAN THAILAND 2019 (SUSTAINABLE ASEN TOURISM)
28 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBL 08/02/2014 0 180 180 airasia.com
29 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBM 10/07/2014 0 180 180 airasia.com
30 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBO 17/09/2014 0 180 180 airasia.com
31 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBP 11/01/2015 0 180 180 airasia.com
32 แอร์บัส A320-216(WL)(ETOPS) HS-BBQ 22/01/2015 0 180 180 airasia / Now Everyone Can Fly
33 แอร์บัส A320-216 HS-ABU 17/04/2015 0 180 180 airasia.com
34 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBR 21/07/2015 0 180 180 Amazing Thailand : Amazing New Chapters
35 แอร์บัส A320-216(ETOPS) HS-BBT 00/01/2016 0 180 180 airasia.com
36 แอร์บัส A320-216(WL)(ETOPS) HS-BBU 00/03/2016 0 180 180 airasia.com
37 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBV 00/04/2016 0 180 180 airasia.com
38 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBW 00/01/2017 0 180 180 airasia.com
39 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-BBX 19/11/2016 0 186 186 airasia.com Airbus A320neo ลำแรกที่จดทะเบียนในประเทศไทย
40 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-BBY 00/12/2016 0 186 186 airasia.com / ธนาคารออมสิน
41 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-BBZ 00/03/2017 0 186 186 airasia.com / ธนาคารออมสิน
42 แอร์บัส A320-216(WL) HS-CBA 00/03/2017 0 180 180 airasia.com
43 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBB 26/05/2017 0 186 186 airasia.com
44 แอร์บัส A320-216(WL) HS-CBD 08/11/2017 0 180 180 airasia.com
45 แอร์บัส A320-251(NEO)(ETOPS) HS-CBC 21/11/2017 0 186 186 airasia.com
46 แอร์บัส A320-251(NEO)(ETOPS) HS-CBE 27/12/2017 0 186 186 airasia.com
47 แอร์บัส A320-251(NEO)(ETOPS) HS-CBF 10/01/2018 0 186 186 airasia.com จอดไว้ / ซ่อมบำรุง
48 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBH 16/03/2018 0 186 186 airasia.com
49 แอร์บัส A320-216(WL) HS-CBI 31/07/2018 0 186 186 airasia.com
50 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBJ 31/10/2018 0 186 186 airasia.com
51 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBK 14/11/2018 0 186 186 airasia.com
52 แอร์บัส A321-251(NEO) HS-EAA 07/01/2020 0 236 236 airasia.com / A321neo Airbus A321neo ลำแรกของไทยแอร์เอเชีย
53 แอร์บัส A321-251(NEO) HS-EAB 07/01/2020 0 236 236 airasia.com / A321neo
54 แอร์บัส A320-216 HS-CBL 0 180 180 airasia.com
55 แอร์บัส A320-216(WL) HS-CBM 0 180 180 airasia.com
56 แอร์บัส A321-251(NEO) HS-EAC 28/06/2024 0 236 236 airasia.com ลำล่าสุดของไทยแอร์เอเชีย
ฝูงบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ลำดับ เครื่องบิน ทะเบียน วันเข้าประจำฝูงบิน จำนวนผู้โดยสาร ชื่อลวดลาย / ชื่อลวดลายพิเศษ หมายเหตุ
P Y รวม
1 แอร์บัส A330-343X HS-XTA 16/01/2014 12 365 377 AirAsia.com (Classic)
2 แอร์บัส A330-343X HS-XTC 24/02/2015 12 365 377 airasia.com
3 แอร์บัส A330-343X HS-XTE 08/10/2015 12 365 377 airasia.com / NOW EVERYONE CAN FLY XTRA LONG
4 แอร์บัส A330-343X HS-XTG 13/04/2018 0 367 367 airasia.com
5 แอร์บัส A330-343X HS-XTH 17/12/2018 0 367 367 airasia.com
6 แอร์บัส A330-343X HS-XTI 27/09/2018 12 365 377 airasia.com
7 แอร์บัส A330-941(NEO) HS-XJA 31/08/2019 12 365 377 airasia.com จอดไว้ / ซ่อมบำรุง
8 แอร์บัส A330-343X HS-XTN 15/12/2023 12 365 377 สีขาวล้วน
9 แอร์บัส A330-343X HS-XTO 06/2024 12 365 377 สีขาวล้วน

เครื่องบินที่ปลดประจำการ

แก้
ฝูงบินไทยแอร์เอเชีย (ปลดประจำการ)
ลำดับ เครื่องบิน ทะเบียน จำนวนผู้โดยสาร สถานะปัจจุบัน
P Y รวม
1 โบอิง 737-300 HS-AAI 0 148 148 แยกชิ้นส่วน
2 โบอิง 737-300 HS-AAJ 0 148 148 แยกชิ้นส่วน
3 โบอิง 737-300 HS-AAK 0 148 148 แยกชิ้นส่วน
4 โบอิง 737-300 HS-AAL 0 148 148 แยกชิ้นส่วน
5 โบอิง 737-300 HS-AAM 0 148 148 Batavia Air ทะเบียน PK-YVK
6 โบอิง 737-300 HS-AAN 0 148 148 Spirit of Manila Airlines ทะเบียน RP-C7701
7 โบอิง 737-300 HS-AAO 0 148 148 แยกชิ้นส่วน
8 โบอิง 737-300 HS-AAP 0 148 148 แยกชิ้นส่วน
9 โบอิง 737-300 HS-AAQ 0 148 148 แยกชิ้นส่วน
10 โบอิง 737-300 HS-AAR 0 148 148 แยกชิ้นส่วน
11 โบอิง 737-300 HS-AAS 0 148 148 แยกชิ้นส่วน
12 โบอิง 737-300 HS-AAU 0 148 148 Viva Aerobus ทะเบียน XA-VIB
13 โบอิง 737-300 HS-AAV 0 148 148 แยกชิ้นส่วน
14 โบอิง 737-300 HS-AEF 0 148 148 Viva Aerobus ทะเบียน XA-TAR
15 แอร์บัส A320-216 HS-ABB 0 180 180 Indonesia AirAsia ทะเบียน PK-AZP
16 แอร์บัส A320-216 HS-ABE 0 180 180 Philippines AirAsia ทะเบียน RP-C8947
17 แอร์บัส A320-216 HS-ABF 0 180 180 Philippines AirAsia ทะเบียน RP-C8945
18 แอร์บัส A320-216 HS-ABG 0 180 180 Volotea Airlines ทะเบียน EC-NON
19 แอร์บัส A320-216 HS-ABH 0 180 180 AirAsia ทะเบียน 9M-RCH
20 แอร์บัส A320-216 HS-ABI 0 180 180 TrueAero ทะเบียน OE-LTR
21 แอร์บัส A320-216 HS-ABK 0 180 180 MYAirline ทะเบียน 9M-DAG
22 แอร์บัส A320-216 HS-ABL 0 180 180 MYAirline ทะเบียน 9M-DAB
23 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBK 0 180 180 Longjiang Airlines ทะเบียน B-8980
24 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBN 0 180 180 AIX Connect ทะเบียน VT-VNS
25 แอร์บัส A320-216 HS-BBS 0 180 180 MYAirline ทะเบียน 9M-DAD
26 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBG 0 186 186 เก็บรักษา


ฝูงบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (ปลดประจำการ)

ลำดับ เครื่องบิน ทะเบียน จำนวนผู้โดยสาร สถานะปัจจุบัน
P Y รวม
1 แอร์บัส A330-343X HS-XTB 12 365 377 Saudia ทะเบียน EC-NOG
2 แอร์บัส A330-343X HS-XTD 12 365 377 Wamos Air ทะเบียน EC-NOF
3 แอร์บัส A330-343X HS-XTF 12 365 377 VietJet Air ทะเบียน VN-A817
4 แอร์บัส A330-343X HS-XTJ 0 367 367 SmartLynx Airlines ทะเบียน 9H-SMI
5 แอร์บัส A330-343X HS-XTK 12 362 374 T'way Air ทะเบียน HL8501
6 แอร์บัส A330-343X HS-XTL 12 362 374 T'way Air ทะเบียน HL8502
7 แอร์บัส A330-941(NEO) HS-XJB 12 365 377 จอดไว้ / ซ่อมบำรุง

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-12-05. สืบค้นเมื่อ 2014-09-07.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-12-05. สืบค้นเมื่อ 2014-09-07.