รายชื่ออัลบั้มเพลงของยอดรัก สลักใจ

รายชื่ออัลบั้มเพลงที่ยอดรัก สลักใจขับร้อง โดยรวมทั้งอัลบั้มเพลงเดี่ยว อัลบั้มเพลงคู่ อัลบั้มรวมเพลง และอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์

เนื้อหา: บนสุด - !