รายชื่อหัวหน้ารัฐบาลสตรีจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
รัฐในปัจจุบันและอดีตที่มีประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลเป็นสตรี
Map showing the states that currently have women elected as head of state or government
25 รัฐในปัจจุบันที่สตรีได้รับเลือกให้เป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2561
Map showing states that have had women elected as heads of state or government since 1950
76 รัฐสมัยใหม่ที่เคยมีสตรีได้รับเลือกเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล นับตั้งแต่ปี 2493 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561:
  หัวหน้ารัฐบาลหญิง
  ประมุขแห่งรัฐหญิง
  ประมุขแห่งรัฐ/หัวหน้ารัฐบาลหญิงที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น[1]
  ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลหญิง
  นายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาแห่งรัฐหญิง ในฐานะรองประมุขแห่งรัฐและรองหัวหน้ารัฐบาล

อดีตรัฐเอกราชสามรัฐ (เยอรมนีตะวันออก, ยูโกสลาเวีย และก่อนปี 2493 เตนนู ตูวา) เคยมีประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลเป็นสตรี

รายนามสตรีซึ่งได้รับการการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลในแต่ละประเทศ โดยรายนามนี้ไม่รวมรายนามประมุขแห่งรัฐที่เป็นสตรีและไม่นับรวมหัวหน้าของระบบประธานาธิบดีที่อำนาจอยู่กับฝ่ายบริหาร

แผนที่แก้ไข

 
แผนที่แสดงประเทศซึ่งเป็นประเทศเอกราช
  ประมุขแห่งรัฐที่เป็นสตรี (รวมถึงผู้แทนที่เป็นสตรีขอประมุขแห่งรัฐ คือ ผู้สำเร็จราชการเมืองขึ้นของอังกฤษและผู้แทนจากฝรั่งเศสแห่งอันดอร์รา, ไม่นับรวมกษัตริย์ซึ่งเป็นสตรี)

    ประมุขและหัวหน้ารัฐบาลที่เป็นสตรี (รวมทั้งผู้แทนสตรีจากประมุขแห่งรัฐ, ไม่นับรวมกษัตริย์ซึ่งเป็นสตรี)

รายนามนายกรัฐมนตรีหญิงแก้ไข

  แทน หัวหน้ารัฐบาลที่ยังคงดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
  แทน หัวหน้ารัฐบาลของประเทศองค์ประกอบที่ยังคงดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
  แทน หัวหน้ารัฐบาลของประเทศองค์ประกอบที่ดำรงตำแหน่งในอดีต

ตัวเอียง แทน หัวหน้ารัฐบาลที่รักษาราชการแทน, อดีตประเทศ หรือประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับ

ชื่อ รูป ประเทศ ตำแหน่ง เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
สิริมาโว บันดาราไนยเก     ซีลอน นายกรัฐมนตรี 21 กรกฎาคม 2503 27 มีนาคม 2508 4 ปี 249 วัน
อินทิรา ปรียาทาสินี คานธี     อินเดีย นายกรัฐมนตรี 24 มกราคม พ.ศ. 2509 24 เมษายน พ.ศ. 2520 11 ปี 90 วัน
โกลดา เมอีร์     อิสราเอล นายกรัฐมนตรี 17 มีนาคม พ.ศ. 2512 3 มิถุนายน พ.ศ. 2517 5 ปี 78 วัน
สิริมาโว บันดาราไนยเก     ซีลอน​/  ศรีลังกา นายกรัฐมนตรี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 7 ปี 55 วัน
เอลิซาเบธ โดมิเทียน     สาธารณรัฐแอฟริกากลาง นายกรัฐมนตรี 2 January 1975 7 April 1976 1 ปี 96 วัน
มาร์กาเร็ต แทตเชอร์     สหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 11 ปี 208 วัน
มาเรีย เดอ ลอร์เดส ปินตาซิลโก     โปรตุเกส นายกรัฐมนตรี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 3 มกราคม พ.ศ. 2523 0 ปี 186 วัน
อินทิรา ปรียาทาสินี คานธี     อินเดีย นายกรัฐมนตรี 15 มกราคม พ.ศ. 2523 31 ตุลาคม พ.ศ. 2527 4 ปี 290 วัน
ยูจีเนีย ชาร์ลส์     ดอมินีกา นายกรัฐมนตรี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 14 มิถุนายน พ.ศ. 2538 14 ปี 328 วัน
โกร ฮาร์เลม บรุนท์แลนด์     นอร์เวย์ นายกรัฐมนตรี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 14 ตุลาคม พ.ศ. 2524 0 ปี 252 วัน
มิลกา พลานินซ์     ยูโกสลาเวีย นายกรัฐมนตรี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 3 ปี 364 วัน
โกร ฮาร์เลม บรุนท์แลนด์     นอร์เวย์ นายกรัฐมนตรี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 16 ตุลาคม พ.ศ. 2532 3 ปี 160 วัน
สเตลลา ซิเคาย์     ทรานสไก นายกรัฐมนตรี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2530 30 ธันวาคม พ.ศ. 2530 0 ปี 86 วัน
เบนาซีร์ บุตโต     ปากีสถาน นายกรัฐมนตรี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2531 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 1 ปี 216 วัน
คาซิมีรา พรุนสคีนี     ลิทัวเนีย นายกรัฐมนตรี 17 มีนาคม พ.ศ. 2533 10 มกราคม พ.ศ. 2534 0 ปี 299 วัน
โกร ฮาร์เลม บรุนท์แลนด์     นอร์เวย์ นายกรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 25 ตุลาคม พ.ศ. 2539 5 ปี 357 วัน
คาเลดา ชีอะห์     บังกลาเทศ นายกรัฐมนตรี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 5 ปี 32 วัน
เอดิต แครซง     ฝรั่งเศส นายกรัฐมนตรี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 2 เมษายน พ.ศ. 2535 0 ปี 323 วัน
ฮันนา ซูค็อคกา     โปแลนด์ นายกรัฐมนตรี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2536 1 ปี 106 วัน
มาริตา เปอเตอร์เซน     หมู่เกาะแฟโร นายกรัฐมนตรี 18 มกราคม พ.ศ. 2536 15 กันยายน พ.ศ. 2537 1 ปี 240 วัน
ทันซู ชิลเลอร์     ตุรกี นายกรัฐมนตรี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2536 6 มีนาคม พ.ศ. 2539 2 ปี 267 วัน
คิม แคมเบลล์     แคนาดา นายกรัฐมนตรี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2536 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 0 ปี 132 วัน
ซิลวี คินิกิ     บุรุนดี นายกรัฐมนตรี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 27 ตุลาคม พ.ศ. 2536 0 ปี 109 วัน
อกาเท อูวิลินกิยิมานา     รวันดา นายกรัฐมนตรี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 7 เมษายน พ.ศ. 2537 0 ปี 263 วัน
เบนาซีร์ บุตโต     ปากีสถาน นายกรัฐมนตรี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2536 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 3 ปี 17 วัน
จันทริกา กุมาราตุงคะ     ศรีลังกา นายกรัฐมนตรี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2537 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 0 ปี 87 วัน
เรเนตา อินด์โซวา     บัลแกเรีย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2537 25 มกราคม พ.ศ. 2538 0 ปี 100 วัน
สิริมาโว บังดาราไนยาเก     ศรีลังกา นายกรัฐมนตรี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 5 ปี 239 วัน
คลูเด็ต เวอร์ลีจ์     เฮติ นายกรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 0 ปี 112 วัน
ซีค ฮาซินา     บังกลาเทศ นายกรัฐมนตรี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2539 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 5 ปี 33 วัน
เจเน็ท เจแกน     กายอานา นายกรัฐมนตรี 6 มีนาคม พ.ศ. 2540 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 0 ปี 288 วัน
เจนนี ชิปเลย์     นิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2540 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 2 ปี 0 วัน
แอนน์ เอ็นเกอร์ ลาห์นสไตน์     นอร์เวย์ รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2541 23 กันยายน พ.ศ. 2541 0 ปี 24 วัน
ไอรีนา เดกูทีนี     ลิทัวเนีย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 0 ปี 14 วัน
นาม-โอซอรีน ตูยา     มองโกเลีย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 0 ปี 8 วัน
ไอรีนา เดกูทีนี     ลิทัวเนีย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 0 ปี 7 วัน
เฮเลน คลาร์ก     นิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 8 ปี 350 วัน
มามี มาดิออร์ โบเย     เซเนกัล นายกรัฐมนตรี 3 มีนาคม พ.ศ. 2544 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 1 ปี 246 วัน
คาเลดา ชีอะห์     บังกลาเทศ นายกรัฐมนตรี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2544 29 ตุลาคม พ.ศ. 2549 5 ปี 28 วัน
ชาง ซาง     เกาหลีใต้ รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 0 ปี 20 วัน
Maria das Neves     เซาตูเมและปรินซีปี นายกรัฐมนตรี 3 ตุลาคม 2545 18 กันยายน 2547 1 ปี 351 วัน
แอนลีน จาทีนมากี้     ฟินแลนด์ นายกรัฐมนตรี 17 เมษายน พ.ศ. 2546 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 0 ปี 68 วัน
บีทรู โมริโน     เปรู นายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2546 15 ธันวาคม 2546 0 ปี 170 วัน
ลุยซา ดิโอโก     โมซัมบิก นายกรัฐมนตรี 17 กุมภาพันธ์ 2547 16 มกราคม 2553 5 ปี 333 วัน
ราไมเลอร์ ซากาเรนสกาน     นอร์ทมาซิโดเนีย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547 0 ปี 31 วัน
ราไมเลอร์ ซากาเรนสกาน     นอร์ทมาซิโดเนีย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 0 ปี 42 วัน
ยูลิยา ทีโมเชนโก     ยูเครน นายกรัฐมนตรี 24 มกราคม พ.ศ. 2548 6 กันยายน พ.ศ. 2548 0 ปี 225 วัน
ซินเทีย เอ พรีตี้     บาฮามาส รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 4 พฤษภาคม 2548 6 มิถุนายน 2548 0 ปี 32 วัน
มาเรีย โด คามอ ซาเวียเรีย     เซาตูเมและปรินซีปี นายกรัฐมนตรี 8 มิถุนายน 2548 21 สิงหาคม 2549 0 ปี 317 วัน
แองเกลา แมร์เคิล     เยอรมนี นายกรัฐมนตรี 22 พฤศจิกายน 2548 ปัจจุบัน 14 ปี 267 วัน
พอร์เทีย ซิมป์สัน-มิลเลอร์     จาเมกา นายกรัฐมนตรี 30 มีนาคม 2549 11 กันยายน พ.ศ. 2550 1 ปี 165 วัน
ฮัน มยองซอก     เกาหลีใต้ นายกรัฐมนตรี 19 เมษายน พ.ศ. 2549 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 0 ปี 322 วัน
ยูลิยา ทีโมเชนโก     ยูเครน นายกรัฐมนตรี 18 ธันวาคม 2550 3 มีนาคม 2552 2 ปี 75 วัน
ซีไนดา กราเซียนี     มอลโดวา นายกรัฐมนตรี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 14 กันยายน พ.ศ. 2552 1 ปี 167 วัน
มิเชล ปิแอร์-หลุยส์     เฮติ นายกรัฐมนตรี 5 กันยายน 2551 11 พฤศจิกายน 2552 1 ปี 67 วัน
ซีค ฮาซินา     บังกลาเทศ นายกรัฐมนตรี 6 มกราคม 2552 ปัจจุบัน 11 ปี 222 วัน
โจฮันนา คิวิเนียมี     ไอซ์แลนด์ นายกรัฐมนตรี 1กุมภาพันธ์ 2552 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 4 ปี 111 วัน
จาดรันกา โคซอร์     โครเอเชีย นายกรัฐมนตรี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 2 ปี 170 วัน
เซซิเล มาโนโรฮันตา     มาดากัสการ์ รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 18 ธันวาคม 2552 20 ธันวาคม 2552 0 ปี 2 วัน
กมลา ปรสาท-พิเสสร     ตรินิแดดและโตเบโก นายกรัฐมนตรี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 9 กันยายน พ.ศ. 2558 5 ปี 106 วัน
มารี โยฮันนา คิวิเนียมี     ฟินแลนด์ นายกรัฐมนตรี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 1 ปี 0 วัน
จูเลีย กิลลาร์ด     ออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 3 ปี 3 วัน
อิวาตา เรดิโควา     สโลวาเกีย นายกรัฐมนตรี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 4 เมษายน พ.ศ. 2555 1 ปี 271 วัน
ซาราห์ เวสคอต-วิลเลียมส์     ซินต์มาร์เติน นายกรัฐมนตรี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 4 ปี 70 วัน
โรซาริ เฟอร์นานเดียส     เปรู นายกรัฐมนตรี 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 0 ปี 131 วัน
ซิสเซ มาเรียม ไคดามา ซิดิเบ     มาลี นายกรัฐมนตรี 3 เมษายน 2554 22 มีนาคม 2555 0 ปี 354 วัน
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร     ไทย นายกรัฐมนตรี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 ปี 275 วัน
เฮลเลอ ทัวนิง-สมิต     เดนมาร์ก นายกรัฐมนตรี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 3 ปี 268 วัน
พอร์เทีย ซิมป์สัน-มิลเลอร์     จาเมกา นายกรัฐมนตรี 5 มกราคม พ.ศ. 2555 3 มีนาคม 2559 4 ปี 58 วัน
อเดียโต ดีจาโล นันดิกนา     กินี-บิสเซา รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 10 กุมภาพันธ์ 2555 12 เมษายน 2555 0 ปี 62 วัน
อเลนกา บราทูเชค     สโลวาเกีย นายกรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2556 18 กันยายน 2557 1 ปี 182 วัน
อเลปา แฮมมอนด์     กรีนแลนด์ นายกรัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2554 1 ปี 178 วัน
ซีบรา ซีบี     นอร์เทิร์นไซปรัส นายกรัฐมนตรี 13 มิถุนายน 2556 2 กันยายน 2556 0 ปี 81 วัน
ตาเตียนา เทรนสการ่า     ทรานส์นีสเตรีย นายกรัฐมนตรี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 2 ปี 115 วัน
อมินาตา ทัวเร     เซเนกัล นายกรัฐมนตรี 1 กันยายน พ.ศ. 2556 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 0 ปี 310 วัน
เออร์นา โซลเบิร์ก     นอร์เวย์ นายกรัฐมนตรี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน 6 ปี 304 วัน
เลียมโดเดอ สตาวยูมา     ลัตเวีย นายกรัฐมนตรี 22 มกราคม พ.ศ. 2557 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 2 ปี 20 วัน
แอน จารา     เปรู นายกรัฐมนตรี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 2 เมษายน พ.ศ. 2558 0 ปี 254 วัน
เอวา คอปาช     โปแลนด์ นายกรัฐมนตรี 22 กันยายน พ.ศ. 2557 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 1 ปี 55 วัน
ฟลอเรนซ์ ดูเปอร์วัล กีโยม     เฮติ รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 16 มกราคม พ.ศ. 2558 0 ปี 27 วัน
ซารา คูกอนเกลวา     นามิเบีย นายกรัฐมนตรี 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน 5 ปี 328 วัน
นาตาเลีย เกอร์มัน     มอลโดวา รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 0 ปี 38 วัน
วาสซิลิกี ธานู     กรีซ รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 27 สิงหาคม 2015 21 กันยายน 2015 0 ปี 25 วัน
ไมจา ปานา     ทรานส์นีสเตรีย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 13 ตุลาคม 2558 30 พฤศจิกายน 2558 0 ปี 48 วัน
เบเอตา ชิดโล     โปแลนด์ นายกรัฐมนตรี 16 พฤศจิกายน 2558 ปัจจุบัน 4 ปี 273 วัน
ตาเตียนา เทรนสการ่า     ทรานส์นีสเตรีย นายกรัฐมนตรี 30 พฤศจิกายน 2558 2 ธันวาคม 2558 0 ปี 2 วัน
ไมจา ปานา     ทรานส์นีสเตรีย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี 2 ธันวาคม 2558 23 ธันวาคม 2558 0 ปี 21 วัน
อองซาน ซูจี     พม่า ที่ปรึกษาแห่งรัฐ 6 เมษายน 2559 ปัจจุบัน 4 ปี 131 วัน
เทเรซา เมย์     สหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรี 13 กรกฎาคม 2559 24 กรกฎาคม 2562 3 ปี 11 วัน
อันนา เบรนาบิช     เซอร์เบีย นายกรัฐมนตรี 29 มิถุนายน 2560 ปัจจุบัน 3 ปี 47 วัน
มูเซ อิซารา     เปรู นายกรัฐมนตรี 17 กันยายน 2560 2 เมษายน 2561 0 ปี 197 วัน
จาซินดา อาร์เดิร์น     นิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรี 26 ตุลาคม 2560 ปัจจุบัน 2 ปี 294 วัน
อีเวลิน วีเวอร์-ครอส     อารูบา นายกรัฐมนตรี 17 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบัน 2 ปี 272 วัน
คาติน จาโกบอสโดเตียน     ไอซ์แลนด์ นายกรัฐมนตรี 30 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบัน 2 ปี 259 วัน
ลีโอนา มาร์ลิน-โรมีโอ     ซินต์มาร์เติน นายกรัฐมนตรี 19 มกราคม 2561 ปัจจุบัน 2 ปี 209 วัน
วิกตอเรีย แดนซิลา     โรมาเนีย นายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561 ปัจจุบัน 2 ปี 199 วัน
เมีย มอตต์เลย์     บาร์เบโดส นายกรัฐมนตรี 25 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบัน 2 ปี 82 วัน
บริกิตเทอ เบียร์เลน     ออสเตรีย นายกรัฐมนตรี 3 มิถุนายน 2562 ปัจจุบัน 1 ปี 73 วัน
เมตเต เฟรเดอริกเซน     เดนมาร์ก นายกรัฐมนตรี 27 มิถุนายน 2562 ปัจจุบัน 1 ปี 49 วัน
ซันนา มาริน     ฟินแลนด์ นายกรัฐมนตรี 10 ธันวาคม 2562 ปัจจุบัน 0 ปี 249 วัน

รายนามประธานาธิบดีหญิงแก้ไข

  แทน หัวหน้ารัฐบาลที่ยังคงดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

ตัวเอียง แทน หัวหน้ารัฐบาลที่รักษาราชการแทน

ชื่อ รูป ประเทศ ตำแหน่ง เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ซ่ง ชิ่งหลิง     จีน รักษาราชการ ประธาน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 3 ปี 116 วัน
มาเรีย เอสเตลา มาร์ติเนซ เดอ เปรอน     อาร์เจนตินา ประธานาธิบดี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 24 มีนาคม พ.ศ. 2519 1 ปี 267 วัน
ลิเดีย กูเออิเลอร์ เตจาดา     โบลิเวีย รักษาราชการ ประธานาธิบดี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 0 ปี 244 วัน
วิกเดน เฟนโดกีกาเดน     ไอซ์แลนด์ ประธานาธิบดี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2523 1 สิงหาคม พ.ศ. 2539 16 ปี 7 วัน
มาเรีย ลีอา เพดินี-แองเจลินี     ซานมารีโน ผู้สำเร็จราชการ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 0 ปี 183 วัน
ซ่ง ชิ่งหลิง     จีน ประธานาธิบดีกิตติมาศักดิ์ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 0 ปี 12 วัน
อกาธา บาร์บาร่า     มอลตา ประธานาธิบดี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 5 ปี 0 วัน
กลอเรียนา ราน็อคชินี     ซานมารีโน ผู้สำเร็จราชการ 1 เมษายน พ.ศ. 2527 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 0 ปี 183 วัน
คอราซอน อากีโน     ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 6 ปี 126 วัน
กลอเรียนา ราน็อคชินี     ซานมารีโน ผู้สำเร็จราชการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 1 เมษายน พ.ศ. 2533 0 ปี 182 วัน
เออร์ธา ปาสคาล-ทูร์อิลโลต์     เฮติ รักษาราชการ ประธานาธิบดี 13 มีนาคม พ.ศ. 2533 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 0 ปี 331 วัน
ไวโอเล็ตตา ชามอร์โร     นิการากัว ประธานาธิบดี 25 เมษายน พ.ศ. 2533 10 มกราคม พ.ศ. 2540 6 ปี 260 วัน
แมรี่ โรบินสัน     ไอร์แลนด์ ประธานาธิบดี 03 ธันวาคม พ.ศ. 2533 12 กันยายน พ.ศ. 2540 6 ปี 313 วัน
แอ็ดดา เค็คคอลี     ซานมารีโน ผู้สำเร็จราชการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 1 เมษายน พ.ศ. 2535 0 ปี 183 วัน
แพทริเซีย บูซิกนานี     ซานมารีโน ผู้สำเร็จราชการ 1 เมษายน พ.ศ. 2536 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 0 ปี 183 วัน
ซิลวี คินิกิ     บุรุนดี รักษาราชการ ประธานาธิบดี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2536 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 0 ปี 103 วัน
จันทริกา กุมาราตุงคะ     ศรีลังกา ประธานาธิบดี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 11 ปี 5 วัน
รูธ ซานโด ฟาห์นบูเลห์ เพอร์รี     ไลบีเรีย รักษาราชการ ประธานาธิบดี 3 กันยายน พ.ศ. 2539 2 สิงหาคม พ.ศ. 2540 0 ปี 333 วัน
แมรี่ แมคอาลีส     ไอร์แลนด์ ประธานาธิบดี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 15 ปี 1 วัน
โรซาเลีย อาร์ทีกา เซอร์ราโน     เอกวาดอร์ รักษาราชการ ประธานาธิบดี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 0 ปี 2 วัน
เจเน็ท เจแกน     กายอานา ประธานาธิบดี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 1 ปี 235 วัน
รูธ ไดแฟรด     สวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดี 1 มกราคม พ.ศ. 2542 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 0 ปี 364 วัน
โรซา ซัฟเฟอรานี     ซานมารีโน ผู้สำเร็จราชการ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 0 ปี 183 วัน
วิร่า วาย-เฟอร์เบอร์กา     ลัตเวีย ประธานาธิบดี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 8 ปี 0 วัน
มิเรยา มอสโคโซ     ปานามา ประธานาธิบดี 1 กันยายน พ.ศ. 2542 1 กันยายน พ.ศ. 2547 5 ปี 0 วัน
ตารยา ฮาโลเนน     ฟินแลนด์ ประธานาธิบดี 1 มีนาคม พ.ศ. 2543 1 มีนาคน พ.ศ. 2555 12 ปี 0 วัน
มาเรีย โดเมนิกา มิเชล็อทติ     ซานมารีโน ผู้สำเร็จราชการ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 0 ปี 183 วัน
กลอเรีย มาคาปากัล-อาร์โรโย     ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี 20 มกราคม พ.ศ. 2544 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 ปี 161 วัน
เมกาวาตี ซูการ์โนปุตรี     อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 20 ตุลาคม พ.ศ. 2547 3 ปี 89 วัน
เอลเลน จอห์นสัน เซอร์ลีฟ     ไลบีเรีย ประธานาธิบดี 18 มกราคม พ.ศ. 2549 22 มกราคม พ.ศ. 2561 12 ปี 4 วัน
มิเชล บาเชเล็ท 120px   ชิลี ประธานาธิบดี 11 มีนาคม พ.ศ. 2549 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 4 ปี 0 วัน
มิชชาเลน คามี-เรน์     สวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 0 ปี 364 วัน
ประติภา ปาฏีล     อินเดีย ประธานาธิบดี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 5 ปี 0 วัน
นิโด บูจูรอสซี     จอร์เจีย ประธานาธิบดี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 20 มกราคม พ.ศ. 2551 0 ปี 56 วัน
กริสตีนา เฟร์นันเดซ เด กีร์ชเนร์     อาร์เจนตินา ประธานาธิบดี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550 10 มกราคม พ.ศ. 2558 4 ปี 249 วัน
ดาเลีย กรีบอสเกต     ลิทัวเนีย ประธานาธิบดี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน 10 ปี 99 วัน
ดอริส ลูธฮาร์ด     สวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 0 ปี 364 วัน
โรซา อูตันบาเยวา     คีร์กีซสถาน ประธานาธิบดี 7 เมษายน พ.ศ. 2553 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 1 ปี 238 วัน
ลอร่า ชินชิลร่า     คอสตาริกา ประธานาธิบดี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 4 ปี 0 วัน
จิลมา รูเซฟ     บราซิล ประธานาธิบดี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 5 ปี 243 วัน
มิชชาเลน คามี-เรน์     สวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 0 ปี 364 วัน
อาทีเฟเท ยาห์ยากา     คอซอวอ ประธานาธิบดี 7 เมษายน พ.ศ. 2554 7 เมษายน พ.ศ. 2559 5 ปี 0 วัน
แอเวอร์เลน์ วิมเมอร์-ชลาฟ     สวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 0 ปี 365 วัน
จอยซ์ แบนดา     มาลาวี ประธานาธิบดี 7 เมษายน พ.ศ. 2555 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 ปี 54 วัน
เดนิเซ บรอนเซ็ตติ     ซานมารีโน ผู้สำเร็จราชการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 1 เมษายน พ.ศ. 2556 0 ปี 182 วัน
พัก กึน-ฮเย     เกาหลีใต้ ประธานาธิบดี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 4 ปี 13 วัน
แคทเธอรีน แซมบา-แพนซา     สาธารณรัฐแอฟริกากลาง รักษาราชการ ประธานาธิบดี 23 มกราคม พ.ศ. 2557 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 2 ปี 67 วัน
มิเชล บาเชเล็ท     ชิลี ประธานาธิบดี 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน 6 ปี 157 วัน
มารีย์ หลุยส์ โคเลโร เปรกา     มอลตา ประธานาธิบดี 4 เมษายน พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน 6 ปี 133 วัน
โคลินดา กราบาร์-คิตาโรวิช     โครเอเชีย ประธานาธิบดี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน 5 ปี 178 วัน
อามินาห์ กูริบ     มอริเชียส ประธานาธิบดี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน 5 ปี 71 วัน
พิธยา เทวี พันทารี     เนปาล ประธานาธิบดี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน 4 ปี 291 วัน
ไฮดา เฮลนี     หมู่เกาะมาร์แชลล์ ประธานาธิบดี 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน 4 ปี 200 วัน
ไช่ อิงเหวิน     ไต้หวัน ประธานาธิบดี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน 4 ปี 87 วัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Either as a combined post, or where the head of state is appointed or a monarch

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข