รายชื่อสำนักพิมพ์การ์ตูน

สำนักพิมพ์การ์ตูน เป็นสำนักพิมพ์ที่มีการผลิตหนังสือการ์ตูน หนังสือการ์ตูนรายสัปดาห์ และนิตยสารการ์ตูน ออกจัดจำหน่าย ในปัจจุบันสำนักพิมพ์จะเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์การ์ตูนเรื่องนั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำนักพิมพ์การ์ตูนในอดีตแก้ไข

รายชื่อสำนักพิมพ์ที่เคยผลิตหนังสือการ์ตูนในอดีต แต่ปัจจุบันได้เลิกผลิตแล้ว

สำนักพิมพ์การ์ตูนในปัจจุบันแก้ไข

สำนักพิมพ์การ์ตูนในต่างประเทศแก้ไข