รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

สถานีโทรทัศน์ที่มีอยู่ทั้ง 6 ประเทศ ในพื้นที่เอเชียตะวันออก มีดังต่อไปนี้

จีนแก้ไข

ฮ่องกงแก้ไข

มาเก๊าแก้ไข

ไต้หวันแก้ไข

มองโกเลียแก้ไข

เกาหลีเหนือแก้ไข

เกาหลีใต้แก้ไข

ญี่ปุ่นแก้ไข

สถานีโทรทัศน์ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศแก้ไข

สถานีโทรทัศน์แห่งอื่นแก้ไข