รายชื่อสกุลและสปีชีส์ในวงศ์ค้างคาว

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อสกุลและสปีชีส์ในวงศ์ของค้างคาว เป็นบทความรายสกุลและสปีชีส์ในวงศ์ต่าง ๆ ของค้างคาวที่พบในโลกและมีการบันทึกไว้ในอนุกรมวิธาน โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้[1]

วงศ์ Pteropodidaeแก้ไข

  • ค้างคาวในวงศ์ (Family): Pteropodidae Gray, 1821 – flying foxes, Old World fruit bats

ประกอบด้วย สกุล และ สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

วงศ์ Rhinopomatidaeแก้ไข

  • ค้างคาว วงศ์ (Family): Rhinopomatidae
  • ประกอบด้วย สกุล และ สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

วงศ์ Megadermatidaeแก้ไข

  • ค้างคาว วงศ์ (Family): Megadermatidae (false vampire bats)
  • ประกอบด้วย สกุล และ สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

วงศ์ Rhinolophidaeแก้ไข

วงศ์ Hipposideridaeแก้ไข

วงศ์ Emballonuridaeแก้ไข

วงศ์ Nycteridaeแก้ไข

  • ค้างคาว วงศ์ (Family): Nycteridae (slit-faced bats)
  • ประกอบด้วย สกุล และ สปีชีส์ ดังต่อไปนี้[4]

วงศ์ Molossidaeแก้ไข

วงศ์ Vespertilionidaeแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข