รายชื่อวัดในจังหวัดลำพูน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดลำพูน

พระอารามหลวงในจังหวัดลำพูนแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดลำพูนแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอทุ่งหัวช้างแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านธิแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านโฮ่งแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอป่าซางแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองลำพูนแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่ทาแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอลี้แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข