รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธย

พระอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

วัดหลวงในเขตพระราชวังโบราณ อยุธยาแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอท่าเรือแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอนครหลวงแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบางซ้ายแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบางไทรแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบางบาลแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบางปะหันแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบางปะอินแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านแพรกแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอผักไห่แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอภาชีแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอมหาราชแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอลาดบัวหลวงแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอวังน้อยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเสนาแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภออุทัยแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข