เปิดเมนูหลัก

รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อหา

พระอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

วัดหลวงในเขตพระราชวังโบราณ อยุธยาแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าเรือแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนครหลวงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบางซ้ายแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบางไทรแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบางบาลแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบางปะหันแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบางปะอินแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านแพรกแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอผักไห่แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอภาชีแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอมหาราชแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอลาดบัวหลวงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอวังน้อยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเสนาแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภออุทัยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ดูเพิ่มวัดถ้าชุมแก้ไข