รายชื่อวัดในจังหวัดนครปฐม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดนครปฐม

พระอารามหลวงในจังหวัดนครปฐม และอำเภอในนครปฐม แก้

พระอารามหลวงมหานิกาย แก้

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในจังหวัดนครปฐม แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอกำแพงแสน แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอนครชัยศรี แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอบางเลน แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอพุทธมณฑล แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองนครปฐม แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอสามพราน แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดพุทธศาสนาอนัมนิกาย(วัดญวน) แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอดอนตูม แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ดูเพิ่ม แก้