รายชื่อวัดในจังหวัดนครปฐม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดนครปฐม

พระอารามหลวงในจังหวัดนครปฐม และอำเภอในนครปฐมแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดนครปฐมแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกำแพงแสนแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

 • วัดคลองตัน ตำบลวังน้ำเขียว

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนครชัยศรีแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบางเลนแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอพุทธมณฑลแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองนครปฐมแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสามพรานแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดพุทธศาสนาอนัมนิกาย(วัดญวน)แก้ไข

วัด อำเภอสามพรานแก้ไข

 • ตำบลสามง่าม (Sam Ngam)
 • วัดดอนตูม
 • วัดตะโกสูง
 • วัดสามง่าม
 • วัดแหลมมะเกลือ
 • ตำบลห้วยพระ (Huai Phra)
 • วัดทุ่งพิชัย
 • วัดเลาเต่า
 • วัดห้วยพระ
 • ตำบลลำเหย (Lam Hoei)
 • วัดทุ่งสีหลง
 • วัดลำเหย
 • ตำบลดอนพุทรา (Don Phutsa)
 • วัดดอนพุทรา
 • วัดหัวถนน
 • ตำบลบ้านหลวง (Ban Luang)
 • วัดบ้านหลวง
 • วัดหนองกระพี้
 • ตำบลดอนรวก (Don Ruak)
 • วัดสระสี่เหลี่ยม
 • วัดสุขวราราม
 • ตำบลห้วยด้วน (Huai Duan)
 • วัดกงลาด
 • วัดทุ่งผักกูด
 • ตำบลลำลูกบัว (Lam Luk Bua)
 • วัดลำลูกบัว

ดูเพิ่มแก้ไข