รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2506

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2506

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
7 สมิง (2506) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, น้ำเงิน บุญหนัก, ขวัญใจ สะอาดรักษ์ ฉายวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2506
กลางดงเสือ (2506) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เมตตา รุ่งรัตน์, ทักษิณ แจ่มผล, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, จิตรกร สุนทรปักษิน, พรทิพา บูรณะกิจบำรุง ฉายวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2506
กัปตันเครียว-ฉลามเหล็ก (2506) บทประพันธ์: รอย ฤทธิรณ ผู้กำกับ: คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2506
เก้ามังกร (2506) ผู้สร้าง: โดมฤดีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไชยา สุริยัน, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล, รุจน์ รณภพ, บุศรา นฤมิตร, อุษา อัจฉรานิมิตร ฉายวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2506
เขี้ยวพิษ (2506) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: ธาดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, บุศรา นฤมิตร ฉายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2506
คมพยาบาท (2506) บทประพันธ์: สุข หฤทัย ผู้สร้าง: กฤษณะภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, อมรา อัศวนนท์, พันคำ, ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ ฉายวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
งามงอน (2506) ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2506
จำเลยรัก (2506) บทประพันธ์: ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อมรา อัศวนนท์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชนินทร์ นฤปกรณ์ ฉายวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
เจ็ดประจัญบาน (2506) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: วัชรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ส.อาสนจินดา, คริสติน เหลียง, รุจน์ รณภพ, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2506
ใจเดียว (2506) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, บุศรา นฤมิตร, ชนะ ศรีอุบล, รัชนี จันทรังษี, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2506
ใจเพชร (2506) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล ฉายวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2506
ชโลมเลือด (2506) ผู้สร้าง: ลดาพรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, คริสติน เหลียง, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2506
ช่อเพชร (2506) บทประพันธ์: ศรีธงชัย ผู้สร้าง: ชัยรัตนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พรรณาราย นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2506
ดอกฟ้าในมือโจร (2501) (กลับมาฉายใหม่)
เดนชีวิต (2506) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ ผู้กำกับ: สุริยา นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์ ฉายวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2506
ตะวันหลั่งเลือด (2506) บทประพันธ์: มาลัย ชูพินิจ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, บุศรา นฤมิตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล ฉายวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2506
ตากล้องเงินล้าน (2506) บทประพันธ์: ดอกดิน กัญญามาลย์ ผู้กำกับ: แก้วฟ้า นำแสดงโดย: สมพงษ์ พงษ์มิตร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก, ก๊กเฮง
นางกระต่ายป่า (2506) บทประพันธ์: ก้อง อินทรกำจร ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2506
นางสมิงพราย (2506) บทประพันธ์: คณะกันตนา ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.คราประยูร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ตรึงใจ วลัยลักษณ์ ฉายวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506
ในฝูงหงส์ (2506) ผู้สร้าง: ศรีโรจน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, รวงทอง ทองลั่นทม
บ้านนอกเข้ากรุง (2506) นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, อมรา อัศวนนท์
ผู้พิชิตมัจจุราช (2506) บทประพันธ์: เทียน เหลียวรักวงศ์ ผู้สร้าง: วัชรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ฝนแรก (2506) ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, ชรินทร์ นันทนาคร
พรหมลิขิต (2506) นำแสดงโดย: รุจน์ รณภพ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สุรีย์พร ชีระกิจ
พะเนียงรัก (2506) ผู้สร้าง: บริการสากลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2506
เพลิงทรนง (2506) ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา ฉายวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2506
แพนน้อย (2506) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สักรินทร์ บุญฤทธิ์, ชฎาพร วชิรปราณี, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, วงทอง ผลานุสนธิ์ ฉายวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2506
มังกรห้าเล็บ (2506) บทประพันธ์: อดุลย์ ราชวังอินทร์ ผู้สร้าง: พันธมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิเชียร วีระโชติ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ไชยา สุริยัน, ทักษิณ แจ่มผล
มังกรแดง (2501) (กลับมาฉายใหม่)
มัตติกา (2506) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506
รวงแก้ว (2506) บทประพันธ์: สุธี มีศีลสัตย์ ผู้สร้าง: วิชชุทัศนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สาหัส บุญหลง นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
เรือนแพ (2504) (กลับมาฉายใหม่)
แรงรัก (2506) นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, อนุชา รัตนมาลย์, แมน ธีระพล, รัชนี จันทรังษี
เล็บครุฑ (2500) (กลับมาฉายใหม่)
ล้างถิ่นเสือ (2506) ผู้สร้าง: ธนามิตรภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ชาย ชัชวาลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ราชันย์ กาญจนมาศ, อภิญญา วีระขจร, อัศชัย สุริยา, ชุติมา ศิริพรรณ, พิศวง ไชยาคำ, จำนงค์ คุณะดิลก, พิภพ ภู่ภิญโญ
ศึก 5 เสือ (2506) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้กำกับ: เสน่ห์ โกมารชุน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ทักษิณ แจ่มผล, อาคม มกรานนท์, แมน ธีระพล, บุศรา นฤมิตร, ปรียา รุ่งเรือง, อุษา อัจฉรานิมิต, อภิญญา วีระขจร, อนุชา รัตนมาลย์
สมิงสาว (2506) บทประพันธ์: ก้อง อินทรกำจร สร้างโดย: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา, ราชันย์ กาญจนมาศ, ฑัต เอกฑัต, วิน วิษณุรักษ์, ชาลี อินทรวิจิตร
สร้อยสวรรค์ (2506) นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, อมรา อัศวนนท์, ภาวนา ชนะจิต, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
สิงห์สั่งป่า (2506) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมบัติ เมทะนี, เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา, แพร ไพรงาม, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2506
สุรีรัตน์ล่องหน (2504) (กลับมาฉายใหม่)
เสือเก่า (2506) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล, แสน สุรศักดิ์ ฉายวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2506
หนึ่งในทรวง (2506) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: จินดาวรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์, ดอกดิน กัญญามาลย์ ฉายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2506
หน้ากากดำ (2506)
เหยี่ยวดำ (2506) ชื่ออื่น... ครุฑดำ บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: ชัยบัญชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุศรา นฤมิตร, ตรึงใจ วไลลักษณ์, พร ไพโรจน์ ฉายวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
อวสานอินทรีแดง (2506) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: ดุสิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2506
อำนาจมืด (2506) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: ภัทราวุชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: บุญส่ง เคหะทัต, ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, บุษรา นฤมิตร, อุษา อัจฉรานิมิตร, วิสูตร ตุงคะรัต, พร ไพโรจน์, ชาลี อินทรวิจิตร, ราชันย์ กาญจนมาศ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2506
เอื้อมเดือน (2506) บทประพันธ์: ทัศนียา วลัยรัตน์ ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, บุศรา นฤมิตร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, เอื้อมเดือน อัษฎา ฉายวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2506
ฮาราดาพิชิตโผน ควบ โผนพิชิต (2506)

อ้างอิง

แก้