รายชื่อผู้เล่นของสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เล่นชุดฤดูกาล 2559แก้ไข

หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เล่นคนนั้นสามารถเล่นให้กับชาติใดตามกฎของฟีฟ่าตามความเหมาะสม เพราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ
No. ตำแหน่ง ผู้เล่น
1   GK ศุภวิชญ์ ทักขิณาบก
18   GK อัมรินทร์ ศักดิ์เจริญกุล
21   GK กัญธิวัฒน์ ไทยกิ่ง
2   DF ธนดล จันทร์สว่าง
  DF ณัฐวิชช์ พัชรพงศ์ธนวัต
3   DF คริสต์มาส สมเป็น
5   MF ศรันยู บัวเนียม
35   DF วรรธนะ ไชยสุวรรณ
25   DF ปิยะณัฐ ชาญรัมย์
28   DF เอกศักดิ์ บัวเบา
26   DF ทรงวุฒิ บัวเพ็ชร
39   DF จัตุรงค์ หลงศรีภูมิ
6   MF อรรถนพ ชัยแป้น
4   DF วอน จิน ซอง Kwon Jin Sung
10   MF คิม มูน จู Kim Moon Ju
11   MF อนุสรณ์ ศรีชาหลวง
37   MF ชนินทร์ นรดี
  MF ธีรเดช รักษาศักดิ์
No. ตำแหน่ง ผู้เล่น
  DF กมลพันธ์ นามแท้
40   DF อภินันท์ แก้วปีลา
  DF กิจจรุจน์ พันธ์ชู
  DF ยงยุทธ เจริญภูมิ
30   MF สมหมาย กลิ่นจันทร์
31   MF สัจจพงษ์ แช่มจะบก
33   MF สันติภาพ ราษฎร์นิยม
29   MF พันตรี หมัดอาดัม
8   MF สิทธิพันธ์ ชุ่มช่วย
7   FW ฉัตรชัย เจียกกลาง
22   FW อาริว เชค Aliou Seck
30   FW กอง แชท ไน Kaung Sat Naing
9   FW เบนจามิน เอเวอร์สัน Benjamin Everson
13   FW เมธี ปุ้งโพ
23   MF กีรติ ใจประเสริฐ
27   MF วรพัฒน์ สุขพันธ์
17   MF วรเชษฐ์ สิ้นภัย
20   FW จรินทร์ มีรุ่ง


ผู้เล่นชุดปัจจุบันแก้ไข

ยูโร เค้ก ลีก โปร ฤดูกาล 2017 (ไทยลีก3) ณ วันที่ 15 เมษายน 2560 หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เล่นคนนั้นสามารถเล่นให้กับชาติใดตามกฎของฟีฟ่าตามความเหมาะสม เพราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ

No. ตำแหน่ง ผู้เล่น
2   DF กีย์ ฮูแบร์
3   MF ภัทรพล ลาภมาก
4   MF ซามูเอล อัมโพโฟ
(SAMUEL AMPOFO)
5   DF ศรัณยู บัวเนียม
6   DF รัตนะ เพ็ชรอาภรณ์
7   DF ฉัตรชัย เจียกกลาง
8   MF ชนินทร์ นรดี
9   FW ธาเลส ลิมา ครูซ
(Thales Lima Cruz)
10   FW อนุสรณ์ ศรีชาหลวง
11   FW เวลิงตัน อดาโอ ครูซ
(Welington Adao Cruz)
13   FW ธนดล จันทร์สว่าง
14   MF ธนกร โวหารคล่อง
15   MF วัฒนพร ดอนมงคุณ
No. ตำแหน่ง ผู้เล่น
16   MF ปรวัตร สิริวัฒนากร
18   GK ณัฐพล ครบอยู่
20   FW ซิน ธุยา
(Shine Thuya)
21   GK กัญธิวัฒน์ ไทยกิ่ง
23   DF จิรณัฐ นนทเกษ
24   DF สุริยา กุพะลัง
25   DF ปิยะณัฐ ชาญรัมย์
27   MF รัชนาท บำรุงชาติ
29   FW นพวิชญ์ เพ็ชรอ้อม
31   MF ศราวุธ ทองโกฎิ์
32   GK สุทธิพงษ์ แสนกล้า
33   MF สันติภาพ ราษฏร์นิยม
35   DF วรรณธนะ ไซสวรรณ
38   GK กฤติน อุทธสาร
39   MF กฤษณศักดิ์ ชื่นบัวอินทร์